Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг - София

Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг - София

Последна валидна институционална акредитация: Дадена на 27.09.2012 г.
за срок от четири години, оценка 5.21.

Вижте още
Предишни акредитации - Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг - София
Структурни звена на Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг - София