bar5

Процедура за проверка на уведомителни доклади за разкриване на нови специалности в рамките на акредитирано професионално направление

 
С Протокол №10 от 08.04.2021г. Акредитационният съвет взе следните решения:
 
1.Когато висшето училище открива нови специалности за образователно-квалификационните степени “бакалавър” и “магистър” или преименува специалности за образователно-квалификационните степени “бакалавър” и “магистър” в рамките на  професионално направление, акредитирано с оценка не по-малко от 8.00 с включени специалности за образователно-квалификационната степен “бакалавър” и за образователно-квалификационната степен “магистър”, се подава само уведомителен доклад до съответната постоянна комисия по област на висшето образование за изпълнението на изискванията на чл. 78 от Закона за висше образование и Критериалната система на НАОА.
 
2.Висшето училище, което е получило акредитация на професионално направление с оценка не по-малко от 8.00 с включени специалности само за образователно-квалификационна степен „магистър“, няма право да подава уведомително писмо до НАОА за специалности за образователно-квалификационната степен „бакалавър“ без провеждането на нова процедура за акредитация на съответното професионално направление.
 
3.Постоянните комисии по области на висше образование в срок от 14 дни след получаване на уведомителното писмо правят проверка на представената учебна документация и представят пред акредитационния съвет на НАОА доклад за съответствие на новите програми с изискванията на Закона за висше образование и Критериалната система на НАОА.
 
4.Проверката на Постоянните комисии по области на висше образование следва да бъде насочена към оценка на структурата, организацията и съдържанието на учебните планове и програми; профила и квалификацията на преподавателския състав и по-специално спазването на изискванията член на академичен състав да може да участва в акредитацията на не повече от едно висше училище; съответствие на професионалната квалификация на завършващите студенти със съдържанието на предлаганото обучение. 
 
5.Акредитационният съвет взема решение по представения доклад на следващото си заседание. В случай на констатирани нарушения по т. 4 от настоящето решение акредитационният съвет, по предложение на постоянната комисия по област на висше образование, изпраща до висшето училище писмо със задължителни указания за отстраняване на допуснатите нарушения и срок за тяхното изпълнение.
 
6.Постоянните комисии по професионални направления регистрират новооткритите специалности след положително решение на Акредитационния съвет на НАОА.
 
7.Висшите училища регистрират новите специалности в НАЦИД само след представяне на положително решение на Акредитационния съвет за съответствие на новите програми със Закона за висше образование и критериалната система на НАОА.
 
Отменя решение на АС на НАОА от 
15.10.2015 г. (Протокол № 23) и
18.02.2021 г. (Протокол № 05) 
 
Линк към ENQA      logo ceenqa        eqar logo 080214
        
икона телефон 02 80 778 15

 

Счетоводство

икона телефон 02 80 778 13
 

Деловодство

421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13