bar5

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13
fax-png-icon-12 02 97 120 68
421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 15

 

Счетоводство

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 13

 

Деловодство

Съгласно:

1.  Закона за Висшето образование, чл. 81, ал. /2/ “Оценяването на едно и също професионално направление се извършва едновременно за всички висши училища по утвърден от Националната агенция за оценяване и акредитация график на всеки 4 години.”;

НАОА уведомява висшите училища, че няма да открива процедури за подновяване на програмната акредитация извън приетия за целта график. На основание пар. 61 от ПЗР на ЗИД на ЗВО (ДВ, бр. 17 от 25.02.2020 г.; изм. и доп., бр. 56 от 19.07.2022 г.)висшите училища, на които срокът на получената програмна акредитация и акредитация на докторски програми по досегашните условия и ред изтича преди провеждането на нова процедура за акредитация по графика, определен от Националната агенция за оценяване и акредитация по чл. 81, ал. 2, имат право да осъществяват прием, да провеждат обучение и да дават висше образование по съответното професионално направление/специалност от регулираните професии или докторска програма до приключване на новата процедура.

Във връзка с предстоящото въвеждане на новата система от индикатори за акредитация на ПН/СРП, НАОА ще приема документите за подновяване на програмната акредитация за процедурите, които по график ще бъдат открити през януари 2024 г., до 15.10.2023 г. Структурата на доклада-самооценка е същата, необходими са само актуализирани данни по определени показатели.

Акредитацията на докторските програми във висшите училища следва да се заявява едновременно със съответното ПН /СРП, съгласно графика. Докладът за тях е отделен и ще се разглежда веднага след съответното ПН/СРП, при положение, че има оценка над 8. Част от стандартите при оценката на докторските програми по същество дублират описанието на същите стандарти в ПН/СРП.

Оценяването на възможностите за провеждане на дистанционно обучение по конкретно професионално направление или специалност от регулираните професии ще се извършва в рамките на процедурите за програмна акредитация по график, като за целта висшите училища следва да представят съответния доклад-самооценка. Висшите училища, които нямат оценена среда за дистанционно обучение, включително и по смисъла на пар. 4 от ПЗР на Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища, и желаят да го провеждат, следва първо да получат оценка на средата.

enqa1      ceenqa3     image1