bar5

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
Fax:  02 97 120 68
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 15

 

Счетоводство

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 13

 

Деловодство

Акредитирани докторски програми в Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Наименование Акредитирана до: Оценка Професионално направление Решение/доклад на ПК Анотация
Управление на образованието 17.12.2018 г. 9,30 1.1 Теория и управление на образованието    
Теория на възпитанието и дидактика 09.07.2019 г. 9,33 1.2 Педагогика    
История на педагогиката и българското образование 14.10.2020 г. 9,58 1.2 Педагогика    
Методика на обучението в началните класове 14.10.2020 г. 9,53 1.2 Педагогика    
Педагогически технологии в детската градина  14.10.2020 г. 9,55 1.2 Педагогика    
Специална педагогика 09.07.2019 г. 9,28 1.2 Педагогика    
Методика на обучението по български език и литература в началните класове 23.02.2021 г. 8,78 1.3 Педагогика на обучението по....  pdf 16x16 pdf 16x16 
Методика на обучението по родинознание и природознание в началните класове  23.02.2021 г.  8,28 1.3 Педагогика на обучението по....  pdf 16x16 pdf 16x16 
Методика на обучението по математика в началните класове  23.02.2022 г.  9,22 1.3 Педагогика на обучението по....   pdf 16x16  pdf 16x16 
Методика на обучението по математика 14.10.2020 г. 9,43 1.3 Педагогика на обучението по....    
Методика на обучението по математика и информатика 14.10.2020 г. 9,53 1.3 Педагогика на обучението по....    
Методика на обучението по информатика и информационни технологии 14.10.2020 г. 9,48 1.3 Педагогика на обучението по....    
Методика на обучението по химия 14.10.2020 г. 9,43 1.3 Педагогика на обучението по....    
Методика на обучението по физика 14.10.2020 г. 9,38 1.3 Педагогика на обучението по....    
Методика на обучението по музика 30.09.2020 г. 9,50 1.3 Педагогика на обучението по....    
Методика на обучението по изобразително изкуство 30.09.2020 г. 9,43 1.3 Педагогика на обучението по....    
Методика на обучението по техника и технологии 30.09.2020 г. 9,40 1.3 Педагогика на обучението по....    
Методика на обучението по словесно-изпълнителско и театрално изкуство 24.03.2021 г. 9,28 1.3 Педагогика на обучението по.... pdf 16x16 pdf 16x16
Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка 24.03.2021 г. 9,40 1.3 Педагогика на обучението по.... pdf 16x16 pdf 16x16
Теория и история на литературата 16.12.2021 г. 9,18 2.1 Филология pdf 16x16 pdf 16x16
Теория и практика на превода 16.12.2020 г. 8,36 2.1 Филология pdf 16x16 pdf 16x16
История на българската литература 16.12.2021 г. 9,30 2.1 Филология  pdf 16x16  pdf 16x16
Руска литература 16.12.2021 г.  9,28 2.1 Филология  pdf 16x16  pdf 16x16
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия 16.12.2021 г. 9,26 2.1 Филология  pdf 16x16  pdf 16x16
Общо и сравнително езикознание 21.06.2023 г. 9,19 2.1 Филология  pdf 16x16  pdf 16x16
Български език 16.12.2021 г. 9,30 2.1 Филология  pdf 16x16  pdf 16x16
Славянски езици 21.06.2023 г. 9,29 2.1 Филология   pdf 16x16  pdf 16x16
Немски език 04.09.2018 г. 8,63 2.1 Филология    
Английски език 04.09.2018 г. 8,63 2.1 Филология    
Френски език не дава акредитация 5,53 2.1 Филология    
Фолклористика и етнология 16.12.2020 г. 8,66 2.1 Филология pdf 16x16 pdf 16x16
Археология, вкл. нумизматика и епиграфика 04.09.2018 г. 8,36 2.2 История и археология    
Средновековна обща история 04.09.2019 г. 9,14 2.2 История и археология    
Нова и най-нова обща история 04.09.2019 г. 9,18 2.2 История и археология    
История на България 04.09.2019 г. 9,24 2.2 История и археология    
Стара история и тракология 04.09.2019 г. 9,18 2.2 История и археология    
Документалистика, архивистика, палеографика, историография и източникознание 04.09.2018 г. 8,40 2.2 История и археология    
История на философията 16.12.2021 г. 9,38 2.3 Философия  pdf 16x16 pdf 16x16 
Социална философия 12.07.2022 г. 8,28 2.3 Философия  pdf 16x16  pdf 16x16
Философия на политиката не дава акредитация   2.3 Философия    
Философия на културата не дава акредитация   2.3 Философия    
Съвременни философски теории  16.12.2020 г. 8,76 2.3 Философия pdf 16x16  pdf 16x16 
Теория и история на културата 06.07.2020 г. 8,94 3.1. Социология, антропология и науки за културата pdf 16x16  pdf 16x16
Социология 16.10.2019 г. 9,10 3.1. Социология, антропология и науки за културата    
Психология на труда и професионална психодиагностика 23.07.2020 г. 9,33 3.2 Психология    
Педагогическа и възрастова психология 15.12.2020 г.  8,64 3.2 Психология  pdf 16x16  pdf 16x16
Медицинска психология не дава акредитация        
Политология 10.07.2023 г. 9,06 3.3 Политически науки  pdf 16x16  pdf 16x16
Организация и управление на социалните дейности 08.05.2018 г. 8,33 3.4 Социални дейности    
Връзки с обществеността 26.06.2019 г. 9,40 3.5 Обществени комуникации и информационни науки     
Приложение на новите информационни технологии в PR 26.06.2019 г. 9,58 3.5 Обществени комуникации и информационни науки    
Административно право и административен процес 13.03.2019 г. 8,57 3.6 Право    
Гражданско и семейно право 13.03.2019 г. 8,33 3.6 Право    
Трудово право и обществено осигуряване 13.03.2019 г. 8,22 3.6 Право    
Финансово право не дава акредитация   3.6 Право    
Международно частно право не дава акредитация   3.6 Право    
Теория на държавата и правото. Политически правни учения не дава акредитация   3.6 Право    
Граждански процес не дава акредитация   3.6 Право    
Конституционно право не дава акредитация   3.6 Право    
Международно право и международни отношения 13.03.2019 г. 8,73 3.6 Право    
Наказателно право 13.03.2019 г. 8,38 3.6 Право    
Наказателен процес 13.03.2019 г. 8,59 3.6 Право    
Криминалистика не се дава акредитация   3.6 Право    
Криминология не се дава акредитация   3.6 Право    
Правна социология. Правна информатика не се дава акредитация   3.6 Право    
Организация и управление на производството (индустрия) не се дава акредитация   3.7 Администрация и управление    
Организация и управление извън сферата на материалното производство (мениджмънт на публичната сфера) 15.04.2020 г. 8,03 3.7 Администрация и управление pdf 16x16 pdf 16x16 
Икономика и управление (индустрия) 15.04.2020 г. 8,04 3.7 Администрация и управление pdf 16x16 pdf 16x16 
Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка 08.10.2019 г. 9,18 3.8 Икономика    
Икономика и управление (търговия) не  дава акредитация   3.8 Икономика    
Организация и управление извън сферата на материалното производство (социално-културна сфера) 08.10.2018 г. 8,56 3.8 Икономика    
Икономика и управление  на туризма 17.09.2019 г. 9,05 3.9 Туризъм    
Физика на кондензираната материя и на вълновите процеси 01.03.2021 г. 8,52 4.1 Физически науки  pdf 16x16  pdf 16x16
Неорганична химия 15.07.2019 г. 9,57 4.2 Химически науки    
Органична химия 15.07.2019 г. 9,55 4.2 Химически науки    
Природна география 13.05.2019 г. 9,25 4.4 Науки за земята    
Икономическа и социална география 13.05.2018 г. 8,84 4.4 Науки за земята    
Екология и опазване на околната среда 13.05.2019 г. 9,13 4.4 Науки за земята    
Картография и тематично картографиране 13.05.2019 г. 9,04 4.4 Науки за земята    
Математически анализ 26.07.2022 г. 9,20 4.5 Математика pdf 16x16 pdf 16x16
Изследване на операциите 26.07.2022 г. 9,07 4.5 Математика pdf 16x16 pdf 16x16
Математическо моделиране и приложение на математиката 26.07.2022 г. 9,36 4.5 Математика  pdf 16x16   pdf 16x16 
Алгебра  26.07.2021 г.  8,83 4.5 Математика pdf 16x16 pdf 16x16
Информатика 11.01.2022 г. 9,24 4.6 Информатика и компютърни науки  pdf 16x16   pdf 16x16 
Машини и процеси в леката промишленост 28.04.2022 г. 8,55 5.1 Машинно инженерство pdf 16x16 pdf 16x16
Електронизация

05.05.2022 г.

8,72 5.2 Електротехника pdf 16x16  pdf 16x16
Компютърни системи, комплекси и мрежи

27.04.2022 г.

8,83 5.3 Комуникационна и компютърна техника  pdf 16x16  pdf 16x16
Логопедия 05.12.2023 г. 9,24 7.4 Обществено здраве pdf 16x16 / pdf 16x16  pdf 16x16
Кинезитерапия 03.09.2020 г. 8,10 7.4 Обществено здраве pdf 16x16 pdf 16x16
Хореография 26.03.2020 г. 9,45 8.3 Музикално и танцово изкуство    
Теория и практика на изпълнителското изкуство 26.03.2020 г. 9,52 8.3 Музикално и танцово изкуство    
Кинознание, киноизкуство и телевизия 09.10.2018 г. 8,28 8.4 Театрално и филмово изкуство    

enqa1      ceenqa3