bar5

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13
fax-png-icon-12 02 97 120 68
421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 15

 

Счетоводство

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 13

 

Деловодство

Обобщаващи доклади от приключилите процедури за програмна акредитация на професионални направления във висшите училища

Област на висше образование Професионални направления
1. Педагогически науки 1.1. Теория и управление на образованието
  1.2. Педагогика
  1.3. Педагогика на обучението по ...
2. Хуманитарни науки 2.1. Филология
  2.2. История и археология
  2.3. Философия
  2.4. Религия и теология
3. Социални, стопански и правни науки 3.1. Социология, антропология и науки за културата
  3.2. Психология
  3.3. Политически науки
  3.4. Социални дейности
  3.5. Обществени комуникации и информационни науки
  3.7. Администрация и управление
  3.8. Икономика
  3.9. Туризъм
4. Природни науки, математика и информатика 4.1. Физически науки
  4.2. Химически науки
  4.3. Биологически науки
  4.4. Науки за земята
  4.5. Математика
  4.6. Информатика и компютърни науки
5. Технически науки 5.1. Машинно инженерство
  5.2. Електротехника, електроника и автоматика
  5.3. Комуникационна и компютърна техника
  5.4. Енергетика
  5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация
  5.6. Материали и материалознание
  5.7. Архитектура, строителство и геодезия
  5.8. Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми
  5.9. Металургия
  5.10. Химични технологии
  5.11. Биотехнологии
  5.12. Хранителни технологии
  5.13. Общо инженерство
6. Аграрни науки и ветеринарна медицина 6.1 Растениевъдство
  6.2 Растителна защита
  6.3. Животновъдство
  6.4. Ветеринарна медицина
  6.5. Горско стопанство
7. Здравеопазване и спорт 7.6. Спорт
8. Изкуства 8.1. Теория на изкуствата
  8.2. Изобразително изкуство
 

8.3. Музикално и танцово изкуство

 

8.4. Tеатрално и филмово изкуство

9. Сигурност и отбрана

9.1. Национална сигурност

pdf 16x16 Анотация на доклада относно състоянието и тенденциите в развитието на висшите училища в България

pdf 16x16 Доклад - Анализ на състоянието и тенденциите в развитието на висшите училища в България

 

 

 

enqa1      ceenqa3     image1