bar5

Обобщаващи доклади от приключилите процедури за програмна акредитация на професионални направления във висшите училища

Област на висше образование Професионални направления
1. Педагогически науки 1.1. Теория и управление на образованието
  1.2. Педагогика
  1.3. Педагогика на обучението по ...
2. Хуманитарни науки 2.1. Филология
  2.2. История и археология
  2.3. Философия
  2.4. Религия и теология
3. Социални, стопански и правни науки 3.1. Социология, антропология и науки за културата
  3.2. Психология
  3.3. Политически науки
  3.4. Социални дейности
  3.5. Обществени комуникации и информационни науки
  3.7. Администрация и управление
  3.8. Икономика
  3.9. Туризъм
4. Природни науки, математика и информатика 4.1. Физически науки
  4.2. Химически науки
  4.3. Биологически науки
  4.4. Науки за земята
  4.5. Математика
  4.6. Информатика и компютърни науки
5. Технически науки 5.1. Машинно инженерство
  5.2. Електротехника, електроника и автоматика
  5.3. Комуникационна и компютърна техника
  5.4. Енергетика
  5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация
  5.6. Материали и материалознание
  5.7. Архитектура, строителство и геодезия
  5.8. Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми
  5.9. Металургия
  5.10. Химични технологии
  5.11. Биотехнологии
  5.12. Хранителни технологии
  5.13. Общо инженерство
6. Аграрни науки и ветеринарна медицина 6.1 Растениевъдство
  6.2 Растителна защита
  6.3. Животновъдство
  6.4. Ветеринарна медицина
  6.5. Горско стопанство
7. Здравеопазване и спорт 7.6. Спорт
8. Изкуства 8.1. Теория на изкуствата
  8.2. Изобразително изкуство
 

8.3. Музикално и танцово изкуство

 

8.4. Tеатрално и филмово изкуство

9. Сигурност и отбрана

9.1. Национална сигурност

pdf 16x16 Анотация на доклада относно състоянието и тенденциите в развитието на висшите училища в България

pdf 16x16 Доклад - Анализ на състоянието и тенденциите в развитието на висшите училища в България

 

 

 

Линк към ENQA      logo ceenqa        eqar logo 080214
        
икона телефон 02 80 778 15

 

Счетоводство

икона телефон 02 80 778 13
 

Деловодство

421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13