bar5

График за програмна акредитация

pdf 16x16 График за програмна акредитация (актуализиран след решение на АС от 28.03.2024 г.)

Excel График за програмна акредитация (актуализиран след решение на АС от 28.03.2024 г.)

Графикът за програмна акредитация на професионалните направления е утвърден в съответствие с чл. 81, ал. 2 от Закона за висшето образование, съгласно който: „Оценяването на едно и също професионално направление се извършва едновременно за всички висши училища по утвърден от Националната агенция за оценяване и акредитация график на всеки 4 години."

НАОА уведомява висшите училища, че няма да открива процедури за подновяване на програмната акредитация извън приетия за целта график. На основание §61 от ПЗР на ЗИД на ЗВО (ДВ, бр. 17 от 25.02.2020 г.; изм. и доп., бр. 56 от 19.07.2022 г.) висшите училища, на които срокът на получената програмна акредитация и акредитация на докторски програми по досегашните условия и ред изтича преди провеждането на нова процедура за акредитация по графика, определен от Националната агенция за оценяване и акредитация по чл. 81, ал. 2, имат право да осъществяват прием, да провеждат обучение и да дават висше образование по съответното професионално направление (ПН), специалност от регулираните професии (СРП) или докторска програма (ДП) до приключване на новата процедура.

Акредитацията на докторските програми във висшите училища следва да се заявява едновременно със съответното ПН/СРП, съгласно графика. Докладът за всяка една от тях е отделен и ще се разглежда веднага след съответното ПН/СРП, при положение, че гласуваната от Акредитационния съвет оценка е над 8. Оценяването при тях ще се извършва по облекчена процедура и само по 4 стандарта – 2, 4, 5 и 6. Останалите стандарти в съответствие с ESG - част 1 (1-10) ще са вече оценени при програмната акредитация на ПН/СРП. При ДП се отчита същият период, както и този при ПН/СРП.

Оценяването на възможностите за провеждане на дистанционно обучение по конкретно професионално направление или специалност от регулираните професии ще се извършва в рамките на процедурите за програмна акредитация по график, като за целта висшите училища следва да представят съответния доклад-самооценка. Висшите училища, които нямат оценена среда за дистанционно обучение, включително и по смисъла на §4 от ПЗР на Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища, и желаят да го провеждат, следва първо да получат оценка на средата.

Настоящият график е утвърден с решение на Акредитационния съвет от 28.03.2024 г. (Протокол № 05).

Графикът за програмна акредитация на професионалните направления подлежи периодично на актуализация след приключване на текущи процедури.

Линк към ENQA      logo ceenqa        eqar logo 080214
        
икона телефон 02 80 778 15

 

Счетоводство

икона телефон 02 80 778 13
 

Деловодство

421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13