bar5

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
Fax:  02 97 120 68
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 15

 

Счетоводство

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 13

 

Деловодство

Осигуряване на качеството

Процедура за подбор на експерти

Система за обратна връзка “КОРЕКТОР-НАОА”

Списък на утвърдените от Акредитационния съвет на НАОА представители от браншови организации и потребители на кадри за участие в дейността на Постоянните комисии на НАОА (2015 г.)

 

Документи от системата за управление на качеството на НАОА

Система за осигуряване качеството на дейността на НАОА

Система за финансово управление и контрол на НАОА

Етичен кодекс на НАОА

pdf 16x16 Правилник за дейността на Комисията относно жалби на студенти и оспорване на акредитационни процедури

Приет от АС на НАОА на 03.12.2015г., Протокол №27

pdf 16x16 Правила за работата на Комисията за осигуряване качеството на дейността на НАОА

pdf 16x16 Анотация относно резултатите от проведено проучване на мнението на ректори, студенти, докторанти и представители от висшите училища за организацията и провеждането на процедурите за акредитация  или оценяване на проекти

pdf 16x16 Д О К Л А Д за  резултатите от проведено проучване на мнението на  ректори, студенти, докторанти и представители от висшите училища за организацията и провеждането на процедурите за акредитация  или оценяване на проекти

pdf 16x16 Изявления на Комисията по качество относно нейната дейност за вътрешно осигуряване на качеството

pdf 16x16 Изявлениe на Комисията по качество относно нейната дейност за вътрешно осигуряване на качеството

pdf 16x16 Изявлениe на Постоянната комисия по САНК към НАОА

 

Стандарти и насоки за осигуряване на качеството в Европейското пространство за висше образование (ESG)

pdf 16x16 ESG - май 2015 г.

pdf 16x16 Доклад за съответствието на критериалната система на НАОА със Стандартите и насоките за осигуряване на качеството в Европейското пространство за висше образование (ESG)

pdf 16x16 Програма за прилагане на ESG в Европейското пространство за висше образование

Приетa от АС на НАОА на 15.10.2015г., Протокол №23

pdf 16x16 План за действие за изпълнение на Програмата за прилагане на ESG

Приет от АС на НАОА на 29.10.2015г., Протокол №24

pdf 16x16 Доклад относно следакредитационно наблюдение и контрол върху прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучение и на академичния състав на висшите училища

Приет от АС на НАОА на 11.02.2016г., Протокол №4

 

 

enqa1      ceenqa3