bar5

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
Fax:  02 97 120 68
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 15

 

Счетоводство

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 13

 

Деловодство

Аграрен университет – Пловдив

Институционалната акредитация: дадена на 24.01.2013 г. за срок от 6 години

Валидна до: 24.01.2019 г.

Оценка: 9.29 (девет цяло и двадесет и девет стотни)

Капацитет на висшето училище: 4200

 

 Доклад от ИА

 Уведомително писмо

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

 

 

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив

Институционалната акредитация: дадена на 10.05.2013 г. за срок от 6 години

Валидна до: 10.05.2019 г.

Оценка: 9.19 (девет цяло и деветнадесет стотни)

Капацитет на висшето училище: 1060

 

 Доклад от ИА

 Уведомително писмо

 

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Академия на МВР – София

Институционалната акредитация: дадена на 03.10.2013 г. за срок от 6 години

Валидна до: 03.10.2019 г.

Оценка: 9.02 (девет цяло и две стотни)

Капацитет на висшето училище: 2000

 

 Доклад от ИА

 Уведомително писмо

Съгласно решение на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България (Протокол № 6/17.07.2014 г.) пълният текст на доклада от институционалната акредитация на висшето училище няма да бъде публикуван. Резюмето на доклада е в процес на подготовка.

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Американски университет в България – Благоевград

Институционалната акредитация: дадена на 08.11.2012 г. за срок от 5 години

Валидна до: 08.11.2017 г.

Оценка: 8.00 (осем цяло)

Капацитет на висшето училище: 2200

 

 Доклад от ИА

 Уведомително писмо

Анотация на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Бургаски свободен университет

Институционалната акредитация: дадена на 26.07.2012 г. за срок от 5 години

Валидна до: 26.07.2017 г.

Оценка: 8.66 (осем цяло и шестдесет и шест стотни)

Капацитет на висшето училище: 7200

 

 Доклад от ИА

 Уведомително писмо

pdf 16x16 Решение на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”

Институционалната акредитация: дадена на 13.06.2013 г. за срок от 6 години

Валидна до: 13.06.2019 г.

Оценка: 9.12 (девет цяло и дванадесет стотни)

Капацитет на висшето училище: 12800

 

 Доклад от ИА

 Уведомително писмо

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”

Институционалната акредитация: дадена на 04.10.2012 г. за срок от 6 години

Валидна до: 04.10.2018 г.

Оценка: 9.04 (девет цяло и четири стотни)

Капацитет на висшето училище: 15000

 

 Доклад от ИА

 Уведомително писмо

Анотация на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров” – Варна

Институционалната акредитация: дадена на 21.06.2012 г. за срок от 6 години

Валидна до: 21.06.2018 г.

Оценка: 9.16 (девет цяло и шестнадесет стотни)

Капацитет на висшето училище: 3325

 

 Доклад от ИА

 Уведомително писмо

pdf 16x16 Решение на САНК

Съгласно решение на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България (Протокол № 6/17.07.2014 г.) пълният текст на доклада от институционалната акредитация на висшето училище няма да бъде публикуван. Резюмето на доклада е в процес на подготовка.

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Висше строително училище „Любен Каравелов” – София

Институционалната акредитация: дадена на 13.12.2012 г. за срок от 5 години

Валидна до: 13.12.2017 г.

Оценка: 8.63 (осем цяло и шестдесет и три стотни)

Капацитет на висшето училище: 1800

 

 Доклад от ИА

 Уведомително писмо

pdf 16x16 Решение на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” – София

Институционалната акредитация: дадена на 15.11.2012 г. за срок от 5 години

Валидна до: 15.11.2017 г.

Оценка: 8.60 (осем цяло и шестдесет стотни)

Капацитет на висшето училище: 3700

 

 Доклад от ИА

 Уведомително писмо

pdf 16x16 Решение на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив

Институционалната акредитация: дадена на 18.04.2013 г. за срок от 4 години

Валидна до: 18.04.2017 г.

Оценка: 6.45 (шест цяло и четиридесет и пет стотни)

Капацитет на висшето училище: 7200

 

 Доклад от ИА

 Уведомително писмо

 Анотация на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Висше училище по застраховане и финанси – София

Институционалната акредитация: дадена на 08.05.2014 г. за срок от 6 години

Валидна до: 08.05.2020 г.

Оценка: 9.04 (девет цяло и четири стотни)

Капацитет на висшето училище: 2000

 

 Доклад от ИА

 Уведомително писмо

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Висше училище по мениджмънт - гр. Варна

Положително оценен проект за преобразуване на висше училище "Международен колеж - Албена" - гр. Добрич в специализирано частно висше училище с наименование "Висше училище по мениджмънт" – гр. Варна от 17.10.2013 г. за срок от две години, считано от датата на решението на Народното събрание за преобразуване на ВУ.

Решение на Народното събрание за преобразуване на висше училище "Международен колеж - Албена" - гр. Добрич в специализирано частно висше училище с наименование "Висше училище по мениджмънт" – гр. Варна от 21 май 2015 г. (обн. ДВ, бр. 38 от 26 май 2015 г.).

 

 Доклад от ИА

 Уведомително писмо

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления

Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив

В ход е процедура за институционална акредитация.

Положително оценен проект за преобразуване на Колеж по икономика и администрация – Пловдив в специализирано частно висше училище с наименование "Висше училище по сигурност и икономика", със седалище гр. Пловдив, с решение на Акредитационния съвет от 03.07.2014 г. за срок от три години, считано от датата на решението на Народното събрание за преобразуване на ВУ.

Решение на Народното събрание за преобразуване на Колеж по икономика и администрация - Пловдив в специализирано частно висше училище с наименование Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив от 21 май 2015 г. (обн. ДВ, бр. 38 от 26 май 2015 г.).

 

 Доклад от ИА

 Уведомително писмо

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления

Висше училище по телекомуникации и пощи – София

Положително оценен проект  за преобразуване на Колеж по телекомуникации и пощи - София в специализирано висше училище с наименование "Висше училище по телекомуникации и пощи" с решение на Акредитационния съвет от 10.05.2013 г. за срок от две години, считано от датата на решението на Народното събрание за преобразуване на ВУ.

Решение на Народното събрание за преобразуване на Колеж по телекомуникации и пощи – София в специализирано висше училище с наименование „Висше училище по телекомуникации и пощи“ със седалище София от 21 май 2015 г. (обн. ДВ, бр. 38 от 26 май 2015 г.).

 

 Доклад от ИА

 Уведомително писмо

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления

Военна академия “Георги Стойков Раковски” – София

Институционалната акредитация: дадена на 06.10.2016 г. за срок от 6 години

Валидна до: 06.10.2022 г.

Оценка: 9.06 (девет цяло и шест стотни)

Капацитет на висшето училище: 1400

 

 Доклад от ИА

 Уведомително писмо

pdf 16x16 Решение на САНК

Съгласно решение на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България (Протокол № 6/17.07.2014 г.) пълният текст на доклада от институционалната акредитация на висшето училище няма да бъде публикуван. Резюмето на доклада е в процес на подготовка.

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Европейски политехнически университет – Перник

Институционалната акредитация: дадена на 07.07.2016 г. за срок от 3 години

Валидна до: 07.07.2019 г.

Оценка: 4.69 (четири цяло и шестдесет и девет стотни)

Капацитет на висшето училище: 1800

 

 Доклад от ИА

 Уведомително писмо

pdf 16x16 Решение на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Европейско висше училище по икономика и мениджмънт – Пловдив

В ход е процедура за институционална акредитация.

Положително оценен Проект за преобразуване на частно висше училище самостоятелен колеж „Европейски колеж по икономика и управление“ в специализирано частно висше училище с наименование „Европейско висше училище по икономика и мениджмънт“ - гр. Пловдив от 05.06.2014 г. за срок от три години, считано от датата на решението на Народното събрание за преобразуване на ВУ.

Решение на Народното събрание за преобразуване на частно висше училище самостоятелен колеж с наименование „Европейски колеж по икономика и управление“ със седалище Пловдив в специализирано частно висше училище с наименование „Европейско висше училище по икономика и мениджмънт“ със седалище Пловдив от 21 май 2015 г. (обн. ДВ, бр. 38 от 26 май 2015 г.).

  Доклад от ИА

 Уведомително писмо

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления

Икономически университет – Варна

Институционалната акредитация: дадена на 04.10.2012 г. за срок от 5 години

Валидна до: 04.10.2017 г.

Оценка: 8.46 (осем цяло и четиридесет и шест стотни)

Капацитет на висшето училище: 13000

 

 Доклад от ИА

 Уведомително писмо

Анотация на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг – София

Институционалната акредитация: дадена на 27.09.2012 г. за срок от 4 години

Валидна до: 27.09.2016 г.

Оценка: 5.21 (пет цяло и двадесет и една стотни)

Капацитет на висшето училище: 1200

 

 Доклад от ИА

 Уведомително писмо

Решение на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления

Колеж по туризъм – Благоевград

Институционалната акредитация: дадена на 11.05.2016 г. за срок от 3 години

Валидна до: 11.05.2019 г.

Оценка: 4.79 (четири цяло и седемдесет и девет стотни)

Капацитет на висшето училище: 750

 

 

 Доклад от ИА

 Уведомително писмо

pdf 16x16 Решение на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления

Лесотехнически университет – София

Институционалната акредитация: дадена на 28.03.2013 г. за срок от 5 години

Валидна до: 28.03.2018 г.

Оценка: 8.94 (осем цяло и деветдесет и четири стотни)

Капацитет на висшето училище: 4600

 

 Доклад от ИА

 Уведомително писмо

Решение на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Медицински университет – Плевен

Институционалната акредитация: дадена на 08.01.2015 г. за срок от 5 години

Валидна до: 08.01.2020 г.

Оценка: 8.49 (осем цяло и четиридесет и девет стотни)

Капацитет на висшето училище: 2540

 

pdf 16x16 Доклад от ИА

 Уведомително писмо

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Медицински университет – Пловдив

Институционалната акредитация: дадена на 24.10.2013 г. за срок от 6 години

Валидна до: 24.10.2019 г.

Оценка: 9.40 (девет цяло и четиридесет стотни)

Капацитет на висшето училище: 4500

 

 Доклад от ИА

 Уведомително писмо

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Медицински университет – София

Институционалната акредитация: дадена на 25.07.2013 г. за срок от 6 години

Валидна до: 25.07.2019 г.

Оценка: 9.68 (девет цяло и шестдесет и осем стотни)

Капацитет на висшето училище: 8000

 

 Доклад от ИА

 Уведомително писмо

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна

Институционалната акредитация: дадена на 05.09.2013 г. за срок от 6 години

Валидна до: 05.09.2019 г.

Оценка: 9.27 (девет цяло и двадесет и седем стотни)

Капацитет на висшето училище: 4800

 

 Доклад от ИА

 Уведомително писмо

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Международно висше бизнес училище – Ботевград

Институционалната акредитация: дадена на 08.11.2012 г. за срок от 5 години

Валидна до: 08.11.2017 г.

Оценка: 8.02 (осем цяло и две стотни)

Капацитет на висшето училище: 6700

 

 Доклад от ИА

 Уведомително писмо

Анотация на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Минно-геоложки университет „Свети Иван Рилски” – София

Институционалната акредитация: дадена на 10.01.2013 г. за срок от 5 години

Валидна до: 10.01.2018 г.

Оценка: 8.72 (осем цяло и седемдесет и две стотни)

Капацитет на висшето училище: 3500

 

 Доклад от ИА

 Уведомително писмо

Решение на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Национален военен университет „Васил Левски” – Велико Търново

Институционалната акредитация: дадена на 06.10.2016 г. за срок от 6 години

Валидна до: 06.10.2022 г.

Оценка: 9.17 (девет цяло и седемнадесет стотни)

Капацитет на висшето училище: 4200

 

 Доклад от ИА

 Уведомително писмо

pdf 16x16 Решение на САНК

Съгласно решение на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България (Протокол № 6/17.07.2014 г.) пълният текст на доклада от институционалната акредитация на висшето училище няма да бъде публикуван. Резюмето на доклада е в процес на подготовка.

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов” – София

Институционалната акредитация: дадена на 14.09.2012 г. за срок от 6 години

Валидна до: 14.09.2018 г.

Оценка: 9.14 (девет цяло и четиринадесет стотни)

Капацитет на висшето училище: 850

 

 Доклад от ИА

 Уведомително писмо

Анотация на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Национална музикална академия “Проф. Панчо Владигеров” – София

Институционалната акредитация: дадена на 05.09.2013 г. за срок от 6 години

Валидна до: 05.09.2019 г.

Оценка: 9.23 (девет цяло и двадесет и три стотни)

Капацитет на висшето училище: 1600

 

 Доклад от ИА

 Уведомително писмо

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Национална спортна академия “Васил Левски” – София

Институционалната акредитация: дадена на 30.01.2014 г. за срок от 6 години

Валидна до: 30.01.2020 г.

Оценка: 9.01 (девет цяло и една стотна)

Капацитет на висшето училище: 4000

 

 Доклад от ИА

 Уведомително писмо

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Национална художествена академия – София

Институционалната акредитация: дадена на 10.01.2013 г. за срок от 6 години

Валидна до: 10.01.2019 г.

Оценка: 9.03 (девет цяло и три стотни)

Капацитет на висшето училище: 1200

 

 Доклад от ИА

 Уведомително писмо

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Нов български университет – София

Институционалната акредитация: дадена на 06.12.2012 г. за срок от 6 години

Валидна до: 06.12.2018 г.

Оценка: 9.00 (девет цяло)

Капацитет на висшето училище: 12000

 

 Доклад от ИА

 Уведомително писмо

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”

Институционалната акредитация: дадена на 19.02.2013 г. за срок от 6 години

Валидна до: 19.02.2019 г.

Оценка: 9.36 (девет цяло и тридесет и шест стотни)

Капацитет на висшето училище: 22 750

 

 Доклад от ИА

 Уведомително писмо

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Русенски университет “Ангел Кънчев”

Институционалната акредитация: дадена на 07.06.2012 г. за срок от 6 години

Валидна до: 07.06.2018 г.

Оценка: 9.28 (девет цяло и двадесет и осем стотни)

Капацитет на висшето училище: 15 000

 

 Доклад от ИА

 Уведомително писмо

Решение на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Софийски университет “Свети Климент Охридски”

Институционалната акредитация: дадена на 25.10.2012 г. за срок от 6 години

Валидна до: 25.10.2018 г.

Оценка: 9.59 (девет цяло и петдесет и девет стотни)

Капацитет на висшето училище: 31 500

 

 Доклад от ИА

 Уведомително писмо

Анотация на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Стопанска академия “Димитър Ценов” – Свищов

Институционалната акредитация: дадена на 13.12.2012 г. за срок от 5 години

Валидна до: 13.12.2017 г.

Оценка: 8.13 (осем цяло и тринадесет стотни)

Капацитет на висшето училище: 12 200

 

 Доклад от ИА

 Уведомително писмо

Решение на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Театрален колеж „Любен Гройс” – София

Институционалната акредитация: дадена на 07.03.2013 г. за срок от 5 години

Валидна до: 07.03.2018 г.

Оценка: 8.09 (осем цяло и девет стотни)

Капацитет на висшето училище: 70

 

 Доклад от ИА

 Уведомително писмо

Решение на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Технически университет – Варна

Институционалната акредитация: дадена на 24.07.2014 г. за срок от 6 години

Валидна до: 24.07.2020 г.

Оценка: 9.18 (девет цяло и осемнадесет стотни)

Капацитет на висшето училище: 11 000

 

 Доклад от ИА

 Уведомително писмо

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Технически университет – Габрово

Институционалната акредитация: дадена на 11.10.2012 г. за срок от 5 години

Валидна до: 11.10.2017 г.

Оценка: 8.63 (осем цяло и шестдесет и три стотни)

Капацитет на висшето училище: 8 000

 

 Доклад от ИА

 Уведомително писмо

pdf 16x16 Анотация САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Технически университет – София

Институционалната акредитация: дадена на 14.06.2012 г. за срок от 6 години

Валидна до: 14.06.2018 г.

Оценка: 9.50 (девет цяло и петдесет стотни)

Капацитет на висшето училище: 20 000

 

 Доклад от ИА

 Уведомително писмо

Решение на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Тракийски университет – Стара Загора

Институционалната акредитация: дадена на 19.07.2012 г. за срок от 6 години

Валидна до: 19.07.2018 г.

Оценка: 9.27 (девет цяло и двадесет и седем стотни)

Капацитет на висшето училище: 8 465

 

 Доклад от ИА

 Уведомително писмо

Анотация на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Университет за национално и световно стопанство – София

Институционалната акредитация: дадена на 19.07.2012 г. за срок от 6 години

Валидна до: 19.07.2018 г.

Оценка: 9.65 (девет цяло и шестдесет и пет стотни)

Капацитет на висшето училище: 24 000

 

 Доклад от ИА

 Уведомително писмо

pdf 16x16 Решение на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Университет по архитектура, строителство и геодезия – София

Институционалната акредитация: дадена на 06.03.2014 г. за срок от 6 години

Валидна до: 06.03.2020 г.

Оценка: 9.31 (девет цяло и тридесет и една стотни)

Капацитет на висшето училище: 6 350

 

 Доклад от ИА

 Уведомително писмо

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Университет по библиотекознание и информационни технологии – София

Институционалната акредитация: дадена на 28.11.2013 г. за срок от 6 години

Валидна до: 28.11.2019 г.

Оценка: 9.14 (девет цяло и четиринадесет стотни)

Капацитет на висшето училище: 3 400

 

 Доклад от ИА

 Уведомително писмо

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Университет по хранителни технологии – Пловдив

Институционалната акредитация: дадена на 01.12.2016 г. за срок от 6 години

Валидна до: 01.12.2022 г.

Оценка: 9.07 (девет цяло и седем стотни)

Капацитет на висшето училище: 5 500

 

 Доклад от ИА

 Уведомително писмо

pdf 16x16 Решение на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Университет “Професор д-р Асен Златаров” – Бургас

Институционалната акредитация: дадена на 04.07.2013 г. за срок от 5 години

Валидна до: 04.07.2018 г.

Оценка: 8.86 (осем цяло и осемдесет и шест стотни)

Капацитет на висшето училище: 5 200

 

 Доклад от ИА

 Уведомително писмо

Анотация на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Химикотехнологичен и металургичен университет – София

Институционалната акредитация: дадена на 26.07.2012 г. за срок от 6 години

Валидна до: 26.07.2018 г.

Оценка: 9.01 (девет цяло и една стотна)

Капацитет на висшето училище: 5 000

 

 Доклад от ИА

 Уведомително писмо

Анотация на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

Институционалната акредитация: дадена на 02.04.2015 г. за срок от 5 години

Валидна до: 02.04.2020 г.

Оценка: 8,92 (осем цяло и деветдесет и две стотни)

Капацитет на висшето училище: 12 000

 

 Доклад от ИА

 Уведомително писмо

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград

Институционалната акредитация: дадена на 26.07.2012 г. за срок от 6 години

Валидна до: 26.07.2018 г.

Оценка: 9.26 (девет цяло и двадесет и шест стотни)

Капацитет на висшето училище: 16 000

 

 Доклад от ИА

 Уведомително писмо

pdf 16x16 Решение на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

enqa1      ceenqa3