bar5

Уведомявамe Ви за решението на Акредитационния съвет на НАОА от 3.11.2016 г. (Протокол № 23) свързано с прилагане на критериалната система на НАОА, приета на 20.10.2016 г., в съответствие със стандартите и насоките за осигуряване на качеството в европейското пространство за висше образование.

  1. Експертните групи към постоянните комисии на НАОА при извършването на проверка по откритите процедури до 01.01.2017 г. следва да анализират посочените от оценяваната институция нови факти, обстоятелства и доказателства, които обогатяват съдържанието на постъпилата по официален ред в агенцията документация. Оценяваната институция може да представя актуализираната информация при посещение на експертната група на място, както и в електронен вид.
  2. След 01.01.2017 г. докладите на експертните групи, докладите или решенията на постоянните комисии се изготвят по образец, утвърден от Акредитационния съвет и отразяват извършената проверка, съответно резултатите от извършеното оценяване по изпълнението на критериалната система за конкретния вид акредитационни процедури, приета на 20.10.2016 г. от НАОА, за прилагане на стандарти и насоки за осигуряване на качеството в европейското пространство за висше образование.
  3. От 01.01.2017 г. заявителите по предстоящи искания за разкриване на нови процедури разработват и внасят в НАОА доклад - самооценка в изпълнение на изискванията на приетата от НАОА /20.10.2016 г./ критериална система. Изискуемите доказателства, които са в колона пет на таблицата за дадения вид акредитация, се представят по преценка на оценяваната институция в електронен вид.
  4. В случаите, когато след 01.01.2017 г., заявителите за разкриване на нови процедури не се съобразят с точка трета, т.е. не разработят необходимата документация в изпълнение на изискванията на новата критериална система, НАОА няма да приема представените от съответната институция документи.

Новата критериална система можете да видите тук.

Линк към ENQA      logo ceenqa        eqar logo 080214
        
икона телефон 02 80 778 15

 

Счетоводство

икона телефон 02 80 778 13
 

Деловодство

421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13