bar5

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13
fax-png-icon-12 02 97 120 68
421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 15

 

Счетоводство

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 13

 

Деловодство

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии във

Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"

Професионално направление/специалност от регулираните професии Дата на дадена акредитация** / Срок на валидност на акредитацията Оценка Капацитет
по образователно-квалификационни степени
Доклад на ЕГ/ПК Решение на ПК Анотация

 

Анотация САНК

професионален бакалавър бакалавър магистър общо
3.2. Психология 20.10.2021 г.  9,06   800 200 1000 pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16
3.3. Политически науки

08.07.2021 г.**

 8,01   50 50 100   pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
3.6. Право                    
  Право 11.07.2024 г. 8,63     1100 1100  pdf 16x16  /  pdf 16x16    pdf 16x16 pdf 16x16
3.7. Администрация и управление 15.01.2022 г.** 9,23   2100 700 2800 pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
3.8. Икономика 12.05.2021 г.** 8,96   1000 750 1750 pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16   pdf 16x16
4.6. Информатика и компютърни науки  13.04.2025 г. 8,94   230 70

300

pdf 16x16   pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16
5.7. Архитектура, строителство и геодезия 14.10.2022 г. 9,14   1130 200 1330 pdf 16x16 pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
  Архитектура 03.12.2020 г. 8,74     700 700        pdf 16x16
  Водоснабдяване и канализация 02.06.2022** положително оценен проект   120 40 160     pdf 16x16  
  Пожарна и аварийна безопасност

12.05.2022**

положително оценен проект   60 25 85     pdf 16x16  
  Строителство на сгради и съоръжения 30.06.2022** положително оценен проект   200 30 230     pdf 16x16  
  Транспортно строителство 19.05.2022** положително оценен проект   50 25 75     pdf 16x16  
7.4. Обществено здраве                    
  Кинезитерапия 14.04.2016 г. отрицателна оценка                
8.2. Изобразително изкуство 24.03.2021 г.** 9,03   100 30 130 pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16 
8.3. Музикално и танцово изкуство 06.03.2024 г. 7,35   100 40 140 pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
9.1. Национална сигурност 10.12.2020 г.** 9,03   2400 200 2600 pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16

*след решение за промяна на капацитет

**Срокът на валидност на акредитацията е до следващата акредитация на ПН, съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО

enqa1      ceenqa3     image1