bar5

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии в

Нов български университет - София

Професионално направление/специалност от регулираните професии Дата на дадена акредитация** / Срок на валидност на акредитацията Оценка Капацитет
по образователно-квалификационни степени
Доклад на ЕГ/ПК Решение на ПК Анотация

 

Анотация
САНК

професионален бакалавър бакалавър магистър общо
1.1.  Теория и управление на образованието 23.11.2023 г.** 7,98      30 30   pdf 16x16    pdf 16x16  
1.2.  Педагогика 26.09.2023 г.** 7,54   120    120   pdf 16x16   pdf 16x16  
2.1. Филология 13.11.2024 г. 8,75   400 50 450 pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16 
2.2. История и археология 22.05.2025 г. 9,06   220 30 250 pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16   pdf 16x16
2.3. Философия 10.07.2023 г. 6,90   60 20 80 pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
3.1. Социология, антропология и науки за културата 20.01.2021 г.** 9,02   240 200 440  pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
3.2. Психология 08.12.2022 г.** 8,99   700* 150* 850*  pdf 16x16    pdf 16x16  pdf 16x16
3.3. Политически науки 03.11.2022 г.** 9,17   400 150 550 pdf 16x16    pdf 16x16  pdf 16x16
3.4. Социални дейности 17.09.2024 г. 8,02   60 50 110 pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
3.5. Обществени комуникации и информационни науки 27.06.2024 г. 9,21   440 80 520 pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
3.6. Право                    
  Право 06.10.2022 г. 9,00     1 100 1 100 pdf 16x16   pdf 16x16 pdf 16x16
3.7. Администрация и управление 10.02.2021 г.** 8,72   1200 420 1 620 pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16
3.8. Икономика 16.01.2024 г.

8,59

 100 920 480 1 500  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16 
3.9. Туризъм 26.05.2021 г.** 8,57 120 460 270 850  pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16 
4.3. Биологически науки 30.10.2022 г. 7,61   100   100 pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
4.4. Науки за земята 30.09.2021 г.** 8,17   180 60 240 pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
4.6. Информатика и компютърни науки 26.05.2026 г. 9,26   1 080 200 1 280 pdf 16x16    pdf 16x16  pdf 16x16
5.3. Комуникационна и компютърна техника

14.12.2023 г.**

9,10   300 150 450  pdf 16x16
 
 pdf 16x16  pdf 16x16
5.7. Архитектура, строителство и геодезия                    
  Архитектура 29.11.2023 г. 8,50     270 270  pdf 16x16  /  pdf 16x16    pdf 16x16  pdf 16x16
7.4. Обществено здраве 23.03.2023 г.** 9,00   70 50 120 pdf 16x16    pdf 16x16  
8.1. Теория на изкуствата 19.02.2026 г. 9,24   80 60 140 pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
8.2. Изобразително изкуство 02.10.2024 г. 8,86   650 200 850 pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
8.3. Музикално и танцово изкуство 09.06.2021 г.** 9,06   200 50 250 pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16
8.4. Театрално и филмово изкуство 10.07.2025 г. 9,01   1 320 330 1 650  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
9.1. Национална сигурност 25.02.2021 г.** 9,30   500 200 700 pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16

*  След процедура за изменение на капацитет

** Срокът на валидност на акредитацията е до следващата акредитация на ПН, съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО

*** нова акредитация съгласно графика за програмна акредитация на професионално направление

 

Линк към ENQA      logo ceenqa        eqar logo 080214
        
икона телефон 02 80 778 15

 

Счетоводство

икона телефон 02 80 778 13
 

Деловодство

421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13