bar5

Акредитирани докторски програми в Аграрен университет - Пловдив
Наименование Дата на дадена акредитация** / Акредитирана до: Оценка Професионално направление 

Доклад на ЕГ

Доклад / Решение ПК

Анотация
Организация и управление на производството (селско стопанство и подотрасли) 16.06.2021 г.** 9,33 3.8. Икономика    pdf 16x16  pdf 16x16
Икономика и управление (селско стопанство) 16.06.2021 г.** 9,26 3.8. Икономика    pdf 16x16  pdf 16x16
Неорганична химия  15.05.2023 г.  9,13 4.2. Химически науки   pdf 16x16 pdf 16x16 
Екология и опазване на екосистемите 20.01.2026 г. 9,50 4.4. Науки за земята    pdf 16x16  pdf 16x16
Механизация и електрификация на растениевъдството 10.11.2023 г.  9,26 5.13. Общо инженерство    pdf 16x16  pdf 16x16
Общо земеделие
28.03.2024 г.** 8,44 6.1 Растениевъдство pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Ботаника 02.11.2023 г.** 8,13 6.1 Растениевъдство pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Биохимия на растенията 02.11.2023 г.** 8,12 6.1 Растениевъдство pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Почвознание 23.02.2023 г.** 8,86 6.1 Растениевъдство  pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16
Агрохимия 23.02.2023 г.** 9,18 6.1 Растениевъдство pdf 16x16 pdf 16x16   pdf 16x16 
Селекция и семе производство на културните растения 23.02.2023 г.** 9,16 6.1 Растениевъдство  pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
Мелиорации 29.06.2023 г.** 9,12 6.1 Растениевъдство  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Растениевъдство 23.02.2023 г.** 9,55 6.1 Растениевъдство pdf 16x16   pdf 16x16   pdf 16x16
Овощарство 13.04.2023 г.** 9,07 6.1 Растениевъдство pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
Лозарство 13.04.2023 г.** 9,03 6.1 Растениевъдство pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
Зеленчукопроизводство 13.04.2023 г.** 9,18 6.1 Растениевъдство pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16
Декоративни растения 13.04.2023 г.** 8,78 6.1 Растениевъдство pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
Фуражно производство, ливадарство 23.02.2023 г.** 9,09 6.1 Растениевъдство pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
Генетика 13.04.2023 г.** 9,28 6.1 Растениевъдство  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Физиология на растенията 13.04.2023 г.** 9,30 6.1 Растениевъдство  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Расти телна защита 07.11.2025 г. 9,80 6.2. Растителна защита    pdf 16x16  /  pdf 16x16  pdf 16x16
Растителна защита (хербология) 20.04.2022 г. 9,45 6.2. Растителна защита    pdf 16x16    pdf 16x16 
Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването  29.09.2021 г.  8,90 6.3. Животновъдство    pdf 16x16 pdf 16x16
Хранене на селскостопанските животни и технологи я на фуражите  29.09.2021 г.  8,30 6.3. Животновъдство   pdf 16x16 pdf 16x16
Овцевъдство и козевъдство  29.09.2021 г.  8,43 6.3. Животновъдство   pdf 16x16 pdf 16x16
Птицевъдство  29.09.2022 г.  9,10 6.3. Животновъдство    pdf 16x16  pdf 16x16
Зоохигиена  29.09.2021 г.  8,04 6.3. Животновъдство    pdf 16x16  pdf 16x16

 **Срокът на валидност на акредитацията е до следващата акредитация на ПН, съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО

Линк към ENQA      logo ceenqa        eqar logo 080214
        
икона телефон 02 80 778 15

 

Счетоводство

икона телефон 02 80 778 13
 

Деловодство

421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13