bar5

Акредитирани докторски програми в Аграрен университет - Пловдив
Наименование Дата на дадена акредитация** / Акредитирана до: Оценка Професионално направление 

Доклад на ЕГ

Доклад / Решение ПК

Анотация
Организация и управление на производството (селско стопанство и подотрасли) 16.06.2021 г.** 9,33 3.8. Икономика    pdf 16x16  pdf 16x16
Икономика и управление (селско стопанство) 16.06.2021 г.** 9,26 3.8. Икономика    pdf 16x16  pdf 16x16
Неорганична химия  15.05.2023 г.  9,13 4.2. Химически науки   pdf 16x16 pdf 16x16 
Екология и опазване на екосистемите 20.01.2026 г. 9,50 4.4. Науки за земята    pdf 16x16  pdf 16x16
Механизация и електрификация на растениевъдството 10.11.2023 г.  9,26 5.13. Общо инженерство    pdf 16x16  pdf 16x16
Почвознание 23.02.2023 г.** 8,86 6.1 Растениевъдство  pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16
Агрохимия 23.02.2023 г.** 9,18 6.1 Растениевъдство pdf 16x16 pdf 16x16   pdf 16x16 
Селекция и семе производство на културните растения 23.02.2023 г.** 9,16 6.1 Растениевъдство  pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
Мелиорации 29.06.2023 г.** 9,12 6.1 Растениевъдство  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Растениевъдство 23.02.2023 г.** 9,55 6.1 Растениевъдство pdf 16x16   pdf 16x16   pdf 16x16
Овощарство 18.05.2022 г. 9,20 6.1 Растениевъдство    pdf 16x16  pdf 16x16
Лозарство 18.05.2022 г. 9,31 6.1 Растениевъдство   pdf 16x16 pdf 16x16
Зеленчукопроизводство 18.05.2022 г. 9,35 6.1 Растениевъдство   pdf 16x16  pdf 16x16
Декоративни растения 18.05.2022 г. 9,10 6.1 Растениевъдство   pdf 16x16 pdf 16x16
Фуражно производство, ливадарство 23.02.2023 г.** 9,09 6.1 Растениевъдство pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
Генетика 21.12.2021 г. 9,36 6.1 Растениевъдство   pdf 16x16 pdf 16x16
Физиология на растенията 21.12.2021 г. 9,58 6.1 Растениевъдство   pdf 16x16 pdf 16x16
Расти телна защита 07.11.2025 г. 9,80 6.2. Растителна защита    pdf 16x16  /  pdf 16x16  pdf 16x16
Растителна защита (хербология) 20.04.2022 г. 9,45 6.2. Растителна защита    pdf 16x16    pdf 16x16 
Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването  29.09.2021 г.  8,90 6.3. Животновъдство    pdf 16x16 pdf 16x16
Хранене на селскостопанските животни и технологи я на фуражите  29.09.2021 г.  8,30 6.3. Животновъдство   pdf 16x16 pdf 16x16
Овцевъдство и козевъдство  29.09.2021 г.  8,43 6.3. Животновъдство   pdf 16x16 pdf 16x16
Птицевъдство  29.09.2022 г.  9,10 6.3. Животновъдство    pdf 16x16  pdf 16x16
Зоохигиена  29.09.2021 г.  8,04 6.3. Животновъдство    pdf 16x16  pdf 16x16

 **Срокът на валидност на акредитацията е до следващата акредитация на ПН, съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО

enqa1      ceenqa3                image1
          
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 15

 

Счетоводство

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 13
 

Деловодство

421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13