bar5

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
Fax:  02 97 120 68
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 15

 

Счетоводство

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 13

 

Деловодство

Акредитирани докторски програми в Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна
Наименование Акредитирана до: Оценка Професионално направление Доклад/решение на ПК Анотация
Медицинска психология 22.12.2023 г. 9,01 3.2 Психология pdf 16x16  pdf 16x16
Организация и управление извън сферата на материалното производство (в здравеопазването) 29.11.2023 г. 9,39 3.7 Администрация и управление pdf 16x16 pdf 16x16 
Медицинска физика 19.12.2021 г. 8,91 4.1 Физически  науки pdf 16x16 pdf 16x16
Аналитична химия 28.01.2024 г. 8,95 4.2 Химически науки pdf 16x16 pdf 16x16
Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества 26.02.2024 г. 9,54 4.3 Биологически науки pdf 16x16/ pdf 16x16   pdf 16x16
Генетика 26.07.2018 г. 9,57  4.3 Биологически науки    
Биохимия 18.12.2023 г. 9,13 4.3 Биологически науки pdf 16x16/pdf 16x16  pdf 16x16 
Микробиология 24.07.2023 г.  9,68 4.3 Биологически науки pdf 16x16 pdf 16x16
Вирусология 24.07.2023 г.  9,63 4.3 Биологически науки pdf 16x16  pdf 16x16
Физиология на животните и човека 26.07.2021 г. 9,32 4.3 Биологически науки pdf 16x16  pdf 16x16
Медицинска биология 14.09.2021 г. 9,73 4.3 Биологически науки pdf 16x16 pdf 16x16
Ботаника  30.03.2021 г. 9,65 4.3 Биологически науки pdf 16x16 pdf 16x16
Хирургия 20.09.2024 г. 9,29 7.1 Медицина  pdf 16x16 pdf 16x16
Анатомия, хистология и цитология 21.02.2025 г. 9,38 7.1 Медицина  pdf 16x16  pdf 16x16
Патологоанатомия и цитопатология 29.11.2018 г. 9,35 7.1 Медицина    
Патофизиология 21.02.2025 г. 9,06 7.1 Медицина  pdf 16x16  pdf 16x16
Клинична лаборатория 14.09.2017 г. 8,61 7.1 Медицина    
Вътрешни болести 02.06.2017 г.   7.1 Медицина    
Гастроентерология 02.06.2017 г.   7.1 Медицина    
Нефрология 29.11.2017 г. 8,92 7.1 Медицина    
Ендокринология 29.11.2017 г. 8,13 7.1 Медицина    
Белодробни болести 02.06.2017 г.   7.1 Медицина    
Неврология 27.01.2017 г.   7.1 Медицина    
Психиатрия 27.01.2017 г.   7.1 Медицина    
Дерматология и венерология 31.03.2017 г.   7.1 Медицина    
Фармакология/вкл. фармакокинетика и химиотерапия 20.04.2023 г. 9,02 7.1 Медицина  pdf 16x16  pdf 16x16
Медицинска радиология и рентгенология 20.09.2024 г.  9,20 7.1 Медицина    pdf 16x16
Епидемиология 11.10.2018 г. 9,25 7.1 Медицина    
Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.) 11.10.2018 г. 9,32 7.1 Медицина    
Инфекциозни болести 11.10.2018 г. 9,18 7.1 Медицина    
Ото-рино-ларингология 27.01.2017 г.   7.1 Медицина    
Офталмология 27.01.2017 г.   7.1 Медицина    
Обща хирургия 24.03.2017 г.   7.1 Медицина    
Анестезиология и интензивно лечение 25.07.2019 г. 9,33 7.1 Медицина    
Хематология и преливане на кръв 29.11.2018 г. 9,82 7.1 Медицина    
Ортопедия и травматология 21.02.2025 г.  9,23 7.1 Медицина pdf 16x16  pdf 16x16 
Неврохирургия 24.03.2017 г.   7.1 Медицина    
Урология 24.03.2017 г.   7.1 Медицина    
Гръдна хирургия 21.02.2025 г. 9,16 7.1 Медицина pdf 16x16  pdf 16x16 
Акушерство и гинекология 14.09.2018 г. 9,28 7.1 Медицина    
Онкология 25.07.2019 г. 9,33 7.1 Медицина    
Кардиология 05.07.2024 г.  9,24 7.1 Медицина  pdf 16x16  pdf 16x16
Съдова хирургия 14.09.2018 г. 9,02 7.1 Медицина    
Педиатрия 29.03.2024 г.  9,20 7.1 Медицина  pdf 16x16 pdf 16x16 
Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията 17.05.2024 г. 9,28 7.1 Медицина   pdf 16x16  pdf 16x16
Професионални заболявания 07.02.2024 г. 8,97 7.1 Медицина  pdf 16x16  pdf 16x16
Физиотерапия, курортология и рехабилитация 07.02.2024 г. 8,97 7.1 Медицина  pdf 16x16

 pdf 16x16

Съдебна медицина и деонтология 21.02.2025 г. 9,16 7.1 Медицина  pdf 16x16 pdf 16x16 
Токсикология 12.12.2018 г. 8,95 7.1 Медицина    
Обща медицина 14.09.2018 г. 9,39 7.1 Медицина    
Медицина на бедствените ситуации 29.11.2018 г. 9,17 7.1 Медицина    
Ревматология   в ход 7.1 Медицина    
Хирургична стоматология 14.09.2018 г. 9,22 7.2 Дентална медицина    
Терапевтична стоматология 12.06.2019 г. 8,68 7.2 Дентална медицина    
Детска стоматология 12.06.2019 г. 8,70 7.2 Дентална медицина    
Ортопедична стоматология 12.06.2019 г. 8,76 7.2 Дентална медицина    
Токсикология 12.12.2018 г. 8,95 7.3 Фармация    
Фармацевтична химия 28.07.2021 г. 8,99 7.3 Фармация pdf 16x16 pdf 16x16
Фармакоикономика и фармацевтична регулация не дава акредитация 7,41 7.3 Фармация pdf 16x16 pdf 16x16
Фармакология/вкл. фармакокинетика и химиотерапия 20.04.2022 г. 8,54 7.3 Фармация pdf 16x16  pdf 16x16
Обществено дентално здраве   в ход 7.4 Обществено здраве    
Управление на здравните грижи 08.01.2021 г. 9,33 7.4 Обществено здраве    
Управление на общественото здраве 06.02.2021 г. 9,70 7.4 Обществено здраве    

enqa1      ceenqa3     image1