bar5

Акредитирани докторски програми в Медицински университет - Плевен
Докторска програма Дата на дадена акредитация** / Акредитирана до: Оценка Професионално направление Доклад на ЕГ Доклад/решение на ПК Анотация
Аналитична химия 18.12.2022 г. 8,33 4.2 Химически науки   pdf 16x16/ pdf 16x16  pdf 16x16
Биохимия 18.12.2023 г. 9,10 4.3 Биологически науки   pdf 16x16/ pdf 16x16  pdf 16x16
Ендокринология и болести на обмяната 25.01.2023 г. 8,87 7.1 Медицина   pdf 16x16 pdf 16x16
Физиология на човека 14.12.2023 г.** 8,95 7.1 Медицина    pdf 16x16 pdf 16x16
Имунопатология и алергология 14.12.2023 г.** 8,68 7.1 Медицина    pdf 16x16 pdf 16x16
Имунология 13.04.2023 г.** 8,68 7.1 Медицина   pdf 16x16 pdf 16x16
Медицинска биология 13.04.2023 г.** 9,08 7.1 Медицина   pdf 16x16 pdf 16x16
Медицинска микробиология 13.04.2023 г.** 9,16 7.1 Медицина   pdf 16x16 pdf 16x16
Медицинска паразитология и хелминтология  13.04.2023 г.**  8,16 7.1 Медицина   pdf 16x16  pdf 16x16
Медицинска генетика 23.03.2023 г.** 8,91 7.1 Медицина   pdf 16x16 pdf 16x16
Гастроентерология 26.01.2023 г.** 9,20 7.1 Медицина   pdf 16x16 pdf 16x16
Нефрология 26.01.2023 г.** 9,16 7.1 Медицина   pdf 16x16  pdf 16x16
Офталмология 26.01.2023 г.** 8,69 7.1 Медицина   pdf 16x16 pdf 16x16
Ревматология 24.02.2022 г.** 8,57 7.1 Медицина   pdf 16x16 pdf 16x16
Патологоанатомия и цитопатология 09.12.2021 г.**  9,19 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Хематология и преливане на кръв 12.05.2022 г.** 8,46 7.1 Медицина   pdf 16x16 pdf 16x16
Анатомия, хистология и цитология 06.10.2022 г.** 9,01 7.1 Медицина   pdf 16x16 pdf 16x16
Оториноларингология 06.10.2022 г.** 9,05 7.1 Медицина   pdf 16x16 pdf 16x16
Хигиена (ТРУДОВА, КОМУНАЛНА, УЧИЛИЩНА, РАДИАЦИОННА И ДР.)  25.07.2024 г.  8,78 7.1 Медицина pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16
Патофизиология 13.06.2025 г.  9,03 7.1 Медицина pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Обща медицина 13.06.2024 г. 8,80 7.1 Медицина pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Психиатрия 07.09.2023 г.** 9,09 7.1 Медицина   pdf 16x16  pdf 16x16
Дерматология и венерология 07.09.2023 г.** 9,05 7.1 Медицина   pdf 16x16  pdf 16x16
Неврология 07.09.2023 г.** 9,03 7.1 Медицина   pdf 16x16  pdf 16x16
Инфекциозни болести 20.04.2022 г. 8,99 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Офталмология 08.01.2020 г. 8,14 7.1 Медицина      
Обща хирургия 23.03.2023 г.** 9,43 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Анестезиология и интензивно лечение 14.12.2023 г.** 9,10 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Акушерство и гинекология 12.01.2022 г. 8,75 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Кардиология 23.03.2023 г.** 9,44 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Педиатрия 13.06.2025 г.  9,16 7.1 Медицина pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията 16.01.2026 г.  9,22 7.1 Медицина pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16
Ортопедия и травматология 25.07.2025 г. 9,04 7.1 Медицина  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Клинична лаборатория 09.12.2021 г.** 9,10 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Токсикология 25.01.2024 г. 9,06 7.1 Медицина pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия) 20.01.2022 г.**  9,22 7.1 Медицина    pdf 16x16 pdf 16x16
Епидемиология 20.01.2022 г.** 9,15 7.1 Медицина    pdf 16x16 pdf 16x16
Урология 24.02.2022 г.** 9,37 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Пневмология и фтизиатрия 20.04.2022 г. 8,98 7.1 Медицина   pdf 16x16 pdf 16x16
Образна диагностика  16.01.2025 г.  8,92 7.1 Медицина   pdf 16x16 pdf 16x16
Медицинска радиология и рентгенология

(вкл. използване на радиоактивни изотопи)

16.02.2025 г.   8,92 7.1 Медицина pdf 16x16    
Управление на здравните грижи 15.02.2024 г.** 9,32 7.4. Обществено здраве   pdf 16x16 pdf 16x16
Организация и управление на здравеопазването и фармацията   Не дава акредитация 7.4 Обществено здраве   pdf 16x16  

**Срокът на валидност на акредитацията е до следващата акредитация на ПН, съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО

Линк към ENQA      logo ceenqa        eqar logo 080214
        
икона телефон 02 80 778 15

 

Счетоводство

икона телефон 02 80 778 13
 

Деловодство

421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13