bar5

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
Fax:  02 97 120 68
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 15

 

Счетоводство

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 13

 

Деловодство

Акредитирани докторски програми в Медицински университет - Плевен
Докторска програма Акредитирана до: Оценка Професионално направление Доклад/решение на ПК Анотация
Аналитична химия 18.12.2022 г. 8,33 4.2 Химически науки pdf 16x16/ pdf 16x16  pdf 16x16
Биохимия 18.12.2023 г. 9,10 4.3 Биологически науки pdf 16x16/ pdf 16x16  pdf 16x16
Генетика 26.07.2021 г. 8,98 4.3 Биологически науки  pdf 16x16 pdf 16x16
Микробиология  16.02.2021 г. 9,49 4.3 Биологически науки    
Физиология на животните и човека 26.07.2021 г. 8,93 4.3 Биологически науки  pdf 16x16 pdf 16x16 
Паразитология и хелминтология  16.02.2021 г. 9,06 4.3 Биологически науки    
Медицинска биология 16.02.2021 г. 9,49 4.3 Биологически науки    
Имунология  16.02.2021 г. 9,44 4.3 Биологически науки    
Ендокринология и болести на обмяната 25.01.2023 г. 8,87 7.1 Медицина pdf 16x16 pdf 16x16
Патологоанатомия и цитопатология 19.07.2018 г.   7.1 Медицина    
Патофизиология 13.06.2025 г.  9,03 7.1 Медицина  pdf 16x16  pdf 16x16
Обща медицина 13.06.2024 г. 8,80 7.1 Медицина pdf 16x16 pdf 16x16
Белодробни болести 17.12.2015 г.  в ход 7.1 Медицина    
Психиатрия 28.07.2021 г. 8,26 7.1 Медицина pdf 16x16  pdf 16x16
Дерматология и венерология 28.07.2021 г. 8,70 7.1 Медицина pdf 16x16  pdf 16x16
Неврология 28.07.2021 г. 8,62 7.1 Медицина pdf 16x16  pdf 16x16
Инфекциозни болести 20.04.2022 г. 8,99 7.1 Медицина  pdf 16x16  pdf 16x16
Офталмология 08.01.2020 г. 8,14 7.1 Медицина    
Обща хирургия 08.01.2021 г. 9,30 7.1 Медицина    
Анестезиология и интензивно лечение 12.01.2022 г. 8,61 7.1 Медицина  pdf 16x16  pdf 16x16
Акушерство и гинекология 12.01.2022 г. 8,75 7.1 Медицина  pdf 16x16  pdf 16x16
Кардиология 08.01.2021 г. 9,00 7.1 Медицина    
Педиатрия 13.06.2025 г.  9,16 7.1 Медицина  pdf 16x16  pdf 16x16
Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията 19.07.2018 г.   7.1 Медицина    
Ортопедия и травматология 19.07.2018 г.   7.1 Медицина    
Клинична лаборатория 19.07.2018 г.   7.1 Медицина    
Токсикология 25.01.2024 г. 9,06 7.1 Медицина  pdf 16x16  pdf 16x16
Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия) 19.07.2018 г.   7.1 Медицина    
Гастроентерология 05.09.2019 г. 9,31 7.1 Медицина    
Нефрология 05.09.2019 г. 9,11 7.1 Медицина    
Епидемиология 05.09.2019 г. 9,15 7.1 Медицина    
Ото-рино-ларингология 25.07.2019 г. 9,32 7.1 Медицина    
Урология 25.07.2019 г. 9,32 7.1 Медицина    
Анатомия, хистология и цитология 20.06.2019 г. 9,20 7.1 Медицина    
Медицинска радиология и рентгенология (вкл. използване на радиоактивни изотопи) 20.06.2018 г. 8,89 7.1 Медицина    
Пневмология и фтизиатрия 20.04.2022 г. 8,98 7.1 Медицина pdf 16x16 pdf 16x16
Управление на здравните грижи 19.05.2022 г. 9,16 7.4. Обществено здраве pdf 16x16 pdf 16x16

enqa1      ceenqa3     image1