bar5

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13
Fax:  02 97 120 68
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 15

 

Счетоводство

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 30

 

Деловодство

Акредитирани докторски програми в Медицински университет - София
Наименование Акредитирана до: Оценка Професионално направление Доклад на ЕГ Доклад / Решение
на ПК
Анотация
Биофизика 10.09.2024 г.  9,26 4.1 Физически науки pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Теоретична химия 05.11.2024 г.  9,47 4.2 Химически науки  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества 05.11.2024 г.  9,41 4.2 Химически науки pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Фармацевтична ботаника 26.03.2024 г. 9,27 4.3 Биологически науки    pdf 16x16 /pdf 16x16  pdf 16x16
Молекулярна биология 14.01.2025 г.  9,41 4.3 Биологически науки  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Ембриология 24.07.2023 г. 9,63 4.3 Биологически науки   pdf 16x16 pdf 16x16
Генетика 01.12.2017 г.   4.3 Биологически науки      
Имунология 24.07.2023 г. 9,77 4.3 Биологически науки   pdf 16x16 pdf 16x16
Молекулярна генетика 27.01.2020 г. 9,85 4.3 Биологически науки      
Биохимия 14.01.2025 г.  9,61 4.3 Биологически науки pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Микробиология 01.12.2017 г.   4.3 Биологически науки      
Физиология на животните и човека 24.07.2023 г.  9,85 4.3 Биологически науки   pdf 16x16 pdf 16x16
Паразитология и хелминтология 08.05.2018 г.   4.3 Биологически науки      
Морфология 24.07.2022 г.  8,61 4.3 Биологически науки   pdf 16x16 pdf 16x16
Анатомия, хистология и цитология 09.05.2025 г.  9,19 7.1 Медицина pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
Патофизиология 27.06.2025 г.  9,00 7.1 Медицина  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
Медицинска микробиология 14.05.2026 г.   9,11 7.1 Медицина  pdf 16x16 pdf 16x16  
Медицинска генетика 14.05.2026 г.   9,24  7.1 Медицина  pdf 16x16 pdf 16x16  
Клинична лаборатория 23.02.2018 г. 9,67 7.1 Медицина      
Гастроентерология 31.05.2018 г. 9,91 7.1 Медицина      
Нефрология 20.06.2019 г. 9,79 7.1 Медицина      
Ендокринология 23.02.2018 г. 9,15 7.1 Медицина      
Белодробни болести 10.11.2017 г.   7.1 Медицина      
Неврология 28.03.2019 г. 9,98 7.1 Медицина      
Психиатрия 28.03.2019 г. 9,81 7.1 Медицина      
Дерматология и венерология 20.06.2019 г. 10,00 7.1 Медицина      
Геронтология и гериатрия не дава акредитация          
Фармакология (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия) на български и английски език 04.04.2025 г. 9,32 7.1 Медицина  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16 
Имунопатология и алергология 25.07.2025 г. 9,16 7.1 Медицина  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16 
Епидемиология 22.03.2018 г. 9,32 7.1 Медицина      
Хигиена (вкл. Трудова, комунална, училищна, радиационна и др.) 22.03.2018 г. 9,77 7.1 Медицина      
Инфекциозни болести 23.05.2019 г. 9,71 7.1 Медицина      
Ото-рино-ларингология 19.02.2019 г. 9,72 7.1 Медицина      
Офталмология 23.05.2019 г. 9,17 7.1 Медицина      
Обща хирургия 05.04.2018 г. 9,65 7.1 Медицина      
Анестезиология и интензивно лечение 05.04.2018 г. 9,83 7.1 Медицина      
Ортопедия и травматология 23.05.2019 г. 9,50 7.1 Медицина      
Неврохирургия 28.03.2019 г. 9,60 7.1 Медицина      
Урология 05.04.2018 г. 9,83 7.1 Медицина      
Пластична и естетична хирургия 19.02.2018 г. 8,98 7.1 Медицина      
Гръдна хирургия 23.05.2019 г. 9,15 7.1 Медицина      
Акушерство и гинекология 05.04.2018 г. 9,80 7.1 Медицина      
Кардиология 31.05.2018 г. 9,78 7.1 Медицина      
Сърдечносъдова хирургия 23.05.2019 г. 9,33 7.1 Медицина      
Педиатрия 06.03.2020 г. 9,88 7.1 Медицина      
Патологоанатомия и цитопатология 06.03.2020 г. 9,48 7.1 Медицина      
Ревматология 06.03.2020 г. 9,78 7.1 Медицина      
Токсикология 19.12.2025 г. 9,38 7.1 Медицина;
7.3 Фармация
 pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Нуклеарна медицина 03.07.2020 г. 9,64 7.1 Медицина      
Вътрешни болести 05.06.2020 г. 9,62 7.1 Медицина      
Неонатология 05.06.2020 г. 9,50 7.1 Медицина      
Клинична психология („Медицинска психология”) в ход   7.1 Медицина      
Рентгенология („Медицинска радиология и рентгенология”) в ход   7.1 Медицина      
Хранене и диететика 22.03.2018 г. 9,08 7.1 Медицина;
7.4 Обществено здраве
     
Физиотерапия, курортология и рехабилитация 25.07.2025 г. 9,09 7.1 Медицина  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Съдебна медицина 31.05.2018 г. 9,78 7.1 Медицина      
Обща медицина 23.05.2019 г. 9,38 7.1 Медицина      
Образна диагностика 03.07.2020 г. 9,72 7.1 Медицина      
Имунология 08.01.2021 г. 9,68 7.1 Медицина      
Лъчелечение 04.12.2020 г. 9,69 7.1 Медицина      
Клинична психология 04.12.2020 г. 9,48 7.1 Медицина      
Медицина на бедствените ситуации 21.12.2022 г. 8,92 7.1 Медицина
7.4 Обществено здраве
  pdf 16x16 pdf 16x16
Клинична фармакология и терапия 21.12.2022 г. 8,97 7.1 Медицина   pdf 16x16 pdf 16x16
Терапевтична стоматология 29.09.2017 г.   7.2. Дентална медицина      
Детска стоматология 29.09.2017 г.   7.2. Дентална медицина      
Ортопедична стоматология 29.09.2017 г.   7.2. Дентална медицина      
Хирургична стоматология 29.09.2017 г.   7.2. Дентална медицина      
Дентална образна диагностика 07.02.2019 г. 9,65 7.2. Дентална медицина      
Обществено дентално здраве 07.02.2019 г. 9,83 7.2. Дентална медицина      
Детска дентална медицина 13.12.2024 г. 9,18 7.2. Дентална медицина pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Терапевтична дентална медицина 13.12.2024 г. 9,18 7.2. Дентална медицина pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Протетична дентална медицина 10.01.2024 г. 8,98 7.2. Дентална медицина pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия 10.01.2025 г. 9,07 7.2. Дентална медицина pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Технология на лекарствените форми и биофармация 09.05.2025 г. 9,43 7.3 Фармация pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
Фармакогнозия и фотохимия 09.05.2025 г. 9,31 7.3 Фармация  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
Фармацевтична химия 09.05.2025 г. 9,32 7.3 Фармация  pdf 16x16  pdf 16x16

 pdf 16x16

Фармакология (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия) 09.05.2025 г. 9,43 7.3 Фармация pdf 16x16  pdf 16x16

pdf 16x16

Фармакоикономика и фармацевтична регулация 09.05.2025 г. 9,48 7.3 Фармация  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията 04.04.2025 г. 9,33 7.4 Обществено здраве  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16

enqa1      ceenqa3     image1