bar5

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13
fax-png-icon-12 02 97 120 68
421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 15

 

Счетоводство

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 13

 

Деловодство

Акредитирани докторски програми в Минно-геоложки университет - София
Наименование Дата на дадена акредитация** / Акредитирана до: Оценка Професионално направление Доклад на ЕГ Решение на ПК Анотация
Икономика и управление (минно производство) 29.06.2021 г. 8,46 3.7 Администрация и управление   pdf 16x16   pdf 16x16
Минералогия и кристалография 11.01.2021 г.** 9,27 4.4 Науки за земята   pdf 16x16   pdf 16x16
Петрология 11.01.2021 г.** 9,17 4.4 Науки за земята    pdf 16x16  pdf 16x16
Палеонтология и стратиграфия 11.01.2021 г.** 8,73 4.4 Науки за земята    pdf 16x16  pdf 16x16
Регионална геология

21.12.2020 г.**

9,20 4.4 Науки за земята      pdf 16x16
Геотектоника 21.12.2020 г.** 8,98 4.4 Науки за земята      pdf 16x16
Екология и опазване на екосистемите 20.07.2026 г. 9,01 4.4 Науки за земята      pdf 16x16
Технология за пречистване на води 20.07.2026 г. 9,06 4.4 Науки за земята      pdf 16x16
Технология за оползотворяване и третиране на отпадъци 20.07.2026 г. 9,01 4.4 Науки за земята      pdf 16x16
Системи и устройства за опазване на околната среда 20.07.2026 г. 9,12 4.4 Науки за земята      pdf 16x16
Хидрогеология 15.12.2021 г. 9,19 4.4 Науки за земята    pdf 16x16  pdf 16x16
Инженерна геология 15.12.2021 г. 9,20 4.4 Науки за земята    pdf 16x16  pdf 16x16
Методи и техника на геоложките изследвания 15.12.2021 г. 9,61 4.4 Науки за земята     pdf 16x16  pdf 16x16
Автоматизация на производството (по отрасли) 19.02.2022 г.  9,18 5.2 Електротехника, електроника и автоматика     pdf 16x16   pdf 16x16
Светлинна техника и източници на светлина
19.02.2022 г.  9,08 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    pdf 16x16  pdf 16x16
Електроснабдяване и електрообзавеждане 19.02.2022 г.  9,03 5.2 Електротехника, електроника и автоматика     pdf 16x16   pdf 16x16
Маркшайдерство 03.11.2023 г.  9,11 5.7 Архитектура,строителство и геодезия     pdf 16x16  pdf 16x16
Подземно строителство  29.09.2023 г.  9,16 5.7 Архитектура,строителство и геодезия       pdf 16x16
Техника и технологии на взривните работи – производство на взривни материали  29.09.2022 г. 8,88 5.7 Архитектура,строителство и геодезия       pdf 16x16
Обща, висша и приложна геодезия   03.11.2023 г.   9,10 5.7 Архитектура,строителство и геодезия   pdf 16x16  pdf 16x16 
Геология и проучване на полезни изкопаеми 25.09.2021 г. 9,34  5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми   pdf 16x16 pdf 16x16
Газова, горивна и пречиствателна техника 10.07.2025 г. 8,54 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Подземен добив на полезни изкопаеми 10.07.2026 г. 9,26 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Открит и подводен добив на полезни изкопаеми 12.06.2021 г. 9,02 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми   pdf 16x16 pdf 16x16
Механизация на мините 07.06.2025 г. 9,21 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Обогатяване и рециклиране на суровини 12.06.2021 г. 9,12 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми   pdf 16x16 pdf 16x16
Техника и технология на взривните работи 10.07.2026 г. 9,29 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Техника и технология на сондирането 25.09.2021 г. 9,21 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми   pdf 16x16 pdf 16x16
Транспорт и съхранение на нефт, газ и твърди минерални продукти 25.09.2021 г. 9,24 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми   pdf 16x16 pdf 16x16
Разработка и експлоатация на нефтени, газови и газокондензатни находища 25.09.2021 г. 9,26 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми   pdf 16x16 pdf 16x16
Минна аерология 29.09.2023 г.  9,16 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми      pdf 16x16
Техника на безопасността на труда и противопожарна техника (по отрасли) 29.09.2023 г.  9,15 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми       pdf 16x16
Компютърни технологии в инженерната дейност 13.10.2022 г. 8,92 5.13 Общо инженерство   pdf 16x16  pdf 16x16

 **Срокът на валидност на акредитацията е до следващата акредитация на ПН, съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО

enqa1      ceenqa3     image1