bar5

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13
Fax:  02 97 120 68
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 15

 

Счетоводство

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 30

 

Деловодство

Акредитирани докторски програми в Минно-геоложки университет - София
Наименование Акредитирана до: Оценка Професионално направление Доклад на ЕГ
Решение на ПК Анотация
Икономика и управление (минно производство) 29.06.2021 г. 8,46 3.7 Администрация и управление   pdf 16x16   pdf 16x16
Минералогия и кристалография 12.05.2020 г. 9,31 4.4 Науки за земята      
Петрология 12.05.2020 г. 9,53 4.4 Науки за земята      
Палеонтология и стратиграфия 12.05.2020 г. 9,58 4.4 Науки за земята      
Регионална геология 12.05.2020 г. 9,11 4.4 Науки за земята      
Геотектоника 12.05.2020 г. 9,33 4.4 Науки за земята      
Математическо моделиране и приложение на математиката (по групи научни специалности и по отрасли) не дава акредитация          
Екология и опазване на екосистемите 27.01.2020 г. 9,25 4.4 Науки за земята      
Технология за пречистване на води 27.01.2020 г. 9,03 4.4 Науки за земята      
Технология за оползотворяване и третиране на отпадъци 27.01.2020 г. 9,20 4.4 Науки за земята      
Системи и устройства за опазване на околната среда 27.01.2020 г. 9,10 4.4 Науки за земята      
Хидрогеология 15.12.2021 г. 9,19 4.4 Науки за земята    pdf 16x16  pdf 16x16
Инженерна геология 15.12.2021 г. 9,20 4.4 Науки за земята    pdf 16x16  pdf 16x16
Методи и техника на геоложките изследвания 15.12.2021 г. 9,61 4.4 Науки за земята     pdf 16x16  pdf 16x16
Автоматизация на производството (по отрасли) 19.02.2022 г.  9,18 5.2 Електротехника, електроника и автоматика     pdf 16x16   pdf 16x16
Светлинна техника и източници на светлина
19.02.2022 г.  9,08 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    pdf 16x16  pdf 16x16
Електроснабдяване и електрообзавеждане 19.02.2022 г.  9,03 5.2 Електротехника, електроника и автоматика     pdf 16x16   pdf 16x16
Маркшайдерство 03.11.2023 г.  9,11 5.7 Архитектура,строителство и геодезия     pdf 16x16  pdf 16x16
Подземно строителство  29.09.2023 г.  9,16 5.7 Архитектура,строителство и геодезия       pdf 16x16
Техника и технологии на взривните работи – производство на взривни материали  29.09.2022 г. 8,88 5.7 Архитектура,строителство и геодезия       pdf 16x16
Обща, висша и приложна геодезия   03.11.2023 г.   9,10 5.7 Архитектура,строителство и геодезия   pdf 16x16  pdf 16x16 
Геология и проучване на полезни изкопаеми 25.09.2021 г. 9,34  5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми   pdf 16x16 pdf 16x16
Подземен добив на полезни изкопаеми 12.06.2020 г. 8,97 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми   pdf 16x16 pdf 16x16
Открит и подводен добив на полезни изкопаеми 12.06.2021 г. 9,02 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми   pdf 16x16 pdf 16x16
Механизация на мините 07.06.2025 г. 9,21 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Обогатяване и рециклиране на суровини 12.06.2021 г. 9,12 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми   pdf 16x16 pdf 16x16
Техника и технология на взривните работи 12.06.2020 г. 8,80 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми   pdf 16x16 pdf 16x16
Техника и технология на сондирането 25.09.2021 г. 9,21 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми   pdf 16x16 pdf 16x16
Транспорт и съхранение на нефт, газ и твърди минерални продукти 25.09.2021 г. 9,24 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми   pdf 16x16 pdf 16x16
Разработка и експлоатация на нефтени, газови и газокондензатни находища 25.09.2021 г. 9,26 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми   pdf 16x16 pdf 16x16
Минна аерология 29.09.2023 г.  9,16 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми      pdf 16x16
Техника на безопасността на труда и противопожарна техника (по отрасли) 29.09.2023 г.  9,15 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми       pdf 16x16
Компютърни технологии в инженерната дейност 13.10.2022 г. 8,92 5.13 Общо инженерство   pdf 16x16  pdf 16x16

enqa1      ceenqa3     image1