bar5

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13
fax-png-icon-12 02 97 120 68
421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 15

 

Счетоводство

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 30

 

Деловодство

Акредитирани докторски програми в Нов български университет - София
Наименование Акредитирана до: Оценка Професионално направление Доклад на ЕГ Решение на ПК Анотация
Методика на обучението по съвременни езици  25.04.2023 г.  9,18 1.3 Педагогика на обучението по...    pdf 16x16  pdf 16x16
Германски езици (английски и немски език) 12.09.2024 г.  9,39 2.1 Филология  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Романски езици (испански)    Не дава акредитация 2.1 Филология  pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
Теория и практика на превода

12.09.2024 г.

 9,28 2.1 Филология  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Славянски езици (руски език) 12.09.2023 г.  8,93 2.1 Филология  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
Теория и история на литературата 31.05.2023 г. 9,23 2.1 Филология   pdf 16x16  pdf 16x16
История на България– от Средновековието до наши дни 12.09.2017 г.   2.2 История и археология      
Исторически изследвания 16.05.2023 г. 8,41 2.2 История и археология  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Нова и най-нова обща история 10.07.2019 г. 9,20 2.2 История и археология      
Археологически изследвания и археометрия 14.12.2021 г. 8,78 2.2 История и археология   pdf 16x16 pdf 16x16
Египтология 02.12.2021 г. 9,57 2.2 История и археология   pdf 16x16 pdf 16x16
История на философията 14.12.2021 г. 8,48 2.3 Философия    pdf 16x16  pdf 16x16
Съвременни философски учения (семиотика) 08.12.2016 г.   2.3 Философия      
Социология 07.06.2022 г. 8,85 3.1 Социология, антропология и науки за културата    pdf 16x16   pdf 16x16 
Антропология 14.02.2025 г. 9,49 3.1 Социология, антропология и науки за културата  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Семиотика 07.06.2023 г. 9,07 3.1 Социология, антропология и науки за културата   pdf 16x16 pdf 16x16 
Обща психология 07.06.2023 г. 9,52 3.2 Психология    pdf 16x16  pdf 16x16
Политически науки 17.02.2022 г.  9,42 3.3 Политически науки     pdf 16x16   pdf 16x16
Медии и обществени комуникации 18.07.2022 г.
9,18 3.5. Обществени комуникации и информационни науки    pdf 16x16   pdf 16x16
Гражданско и семейно право 12.01.2023 г. 9,07 3.6 Право    pdf 16x16  pdf 16x16
Наказателно право 12.01.2022 г. 8,82 3.6 Право    pdf 16x16 pdf 16x16
Конституционно право 24.10.2024 г. 8,77 3.6 Право  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Граждански процес 06.10.2021 г. 8,84 3.6 Право    pdf 16x16 pdf 16x16
История на държавата и правото 24.10.2024 г. 8,64 3.6 Право  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Трудово право и обществено осигуряване 24.10.2024 г. 8,85 3.6 Право  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Бизнес администрация

28.12.2022 г.

9,06 3.7 Администрация и управление    pdf 16x16  pdf 16x16
Организация и управление на извънпроизводствената сфера (публична администрация)

11.05.2021 г.

8,65 3.7 Администрация и управление    pdf 16x16  pdf 16x16
Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

28.12.2021 г.

 8,21 3.8 Икономика    pdf 16x16   pdf 16x16
Световно стопанство. Международни икономически отношения

28.12.2021 г.

8,00 3.8 Икономика    pdf 16x16  pdf 16x16
Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство и одитинг)

11.05.2021 г.

8,11 3.8 Икономика     pdf 16x16   pdf 16x16
Туризъм

28.12.2021 г.

8,47 3.9 Туризъм     pdf 16x16  pdf 16x16
Информатика 04.07.2022 г. 9,50 4.6 Информатика и компютърни науки     pdf 16x16   pdf 16x16
Телекомуникации 21.12.2024 г. 9,30  5.3 Комуникационна и компютърна техника  pdf 16x16

 pdf 16x16

pdf 16x16
Архитектура на сградите, конструкция, съоръжения и детайли 10.07.2026 г. 9,14 5.7 Архитектура, строителство и геодезия  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
Теория и история на архитектурата

10.07.2025 г.

8,66 5.7 Архитектура, строителство и геодезия pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Обществено здравеопазване – иновативни подходи  

не дава акредитация 7.4. Обществено здраве    pdf 16x16  pdf 16x16
Иновативни изследвания в общественото здраве   не дава акредитация 7.4. Обществено здраве     pdf 16x16
Логопедия 07.01.2025 г. 8,87 7.4 Обществено здраве pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16 
Изкуствознание и визуални изследвания 16.12.2021 г. 9,28 8.1 Теория на изкуствата    pdf 16x16  pdf 16x16
Дизайн 11.07.2024 г.  9,12 8.2 Изобразително изкуство pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
Визуално-пластични изкуства 11.07.2024 г.  9,15 8.2 Изобразително изкуство pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Музика 13.01.2022 г. 9,18 8.3 Музикално и танцово изкуство   pdf 16x16  pdf 16x16 
Кинознание, киноизкуство и телевизия (екранни изкуства и масови комуникации) 14.12.2022 г. 9,27 8.4 Театрално и филмово изкуство   pdf 16x16  pdf 16x16
Театрознание и театрално изкуство 13.09.2023 г. 9,23 8.4 Театрално и филмово изкуство   pdf 16x16  pdf 16x16
Стратегии и политики на сигурност 22.06.2021 г. 9,47 9.1 Национална сигурност   pdf 16x16 pdf 16x16

enqa1      ceenqa3     image1