bar5

 

Акредитирани докторски програми в Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Наименование Дата на дадена акредитация** /Акредитирана до: Оценка Професионално направление Доклад на ЕГ Доклад/Решение на ПК Анотация
Образователен мениджмънт 20.01.2022 г.** 9,36 1.1 Теория и управление на образованието   pdf 16x16 pdf 16x16 
Теория на възпитанието и дидактиката (ФП) 10.02.2022 г.** 9,72 1.2 Педагогика    pdf 16x16 pdf 16x16 
Теория на възпитанието и дидактиката (ФНПП)

08.12.2022 г.**

9,45 1.2 Педагогика    pdf 16x16 pdf 16x16
Специална педагогика 06.10.2022 г.** 9,46 1.2 Педагогика    pdf 16x16 pdf 16x16
Предучилищна педагогика 04.08.2022 г.** 9,30 1.2 Педагогика    pdf 16x16 pdf 16x16
Медийна педагогика 04.08.2022 г.** 9,33 1.2 Педагогика    pdf 16x16 pdf 16x16
Начална училищна педагогика 10.02.2022 г.** 8,43 1.2 Педагогика    pdf 16x16  pdf 16x16
Гражданско образование 12.01.2023 г.** 9,18 1.2 Педагогика    pdf 16x16  pdf 16x16
Социална педагогика 08.12.2022 г.** 9,45 1.2 Педагогика    pdf 16x16  pdf 16x16
Сравнително образование 12.01.2023 г.** 9,35 1.2 Педагогика    pdf 16x16  pdf 16x16
Логопедия 06.10.2022 г.** 9,48 1.2 Педагогика    pdf 16x16   pdf 16x16
Методика на обучението по български език и литература в началния етап на образованието 14.12.2020 г.** 9,38 1.3 Педагогика на обучението по... pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
Методика на обучението по философски дисциплини 14.12.2020 г.** 9,25 1.3 Педагогика на обучението по...  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Методика на обучението по биология 30.03.2023 г.**  9,26 1.3 Педагогика на обучението по...    pdf 16x16  pdf 16x16
Методика на обучението по чужд език 14.09.2026 г. 9,60 1.3 Педагогика на обучението по...  pdf 16x16 pdf 16x16   pdf 16x16
Методика на обучението по български език 24.11.2026 г. 9,53 1.3 Педагогика на обучението по...  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Методика на обучението по литература 24.11.2026 г. 9,59 1.3 Педагогика на обучението по...  pdf 16x16 pdf 16x16   pdf 16x16
Методика на обучението по руски език 24.11.2026 г. 9,25 1.3 Педагогика на обучението по...  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Методика на обучението по математика и информатика 25.11.2021 г.** 9,21 1.3 Педагогика на обучението по...      pdf 16x16
Методика на обучението по физическо възпитание и спорт 08.06.2025 г. 8,85 1.3 Педагогика на обучението по... pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Методика на обучението в детската градина и началното училище по български език и литература 21.07.2022 г.*" 9,00 1.3 Педагогика на обучението по...   pdf 16x16 pdf 16x16
Методика на обучението в детската градина и началното училище по математика и информационни технологии 15.06.2023 г.** 9,06 1.3 Педагогика на обучението по...   pdf 16x16 pdf 16x16
Методика на обучението в детската градина и началното училище по родинознание и природознание 15.06.2023 г.** 9,20 1.3 Педагогика на обучението по...   pdf 16x16 pdf 16x16
Методика на обучението в детската градина и началното училище по чужд език 09.05.2022 г. 8,54 1.3 Педагогика на обучението по...   pdf 16x16 pdf 16x16
Методика на обучението в детската градина и началното училище по домашен бит и техника 09.05.2023 г. 9,11 1.3 Педагогика на обучението по...   pdf 16x16 pdf 16x16
Методика на обучението в детската градина и началното училище по техника и технологии 15.06.2023 г.** 9,03 1.3 Педагогика на обучението по...   pdf 16x16 pdf 16x16
Методика на обучението по изобразително изкуство 15.06.2023 г.** 9,30 1.3 Педагогика на обучението по...   pdf 16x16 pdf 16x16
Методика на обучението в детската градина и началното училище по физическо възпитание и спорт 15.06.2023 г.** 9,00 1.3 Педагогика на обучението по...   pdf 16x16 pdf 16x16
Методика на обучението по музика 15.06.2023 г.** 9,25 1.3 Педагогика на обучението по...   pdf 16x16 pdf 16x16
Методика на обучението по физика 26.09.2023 г.** 9,45 1.3 Педагогика на обучението по...   pdf 16x16 pdf 16x16
Методика на обучението по химия 13.07.2023 г.** 9,43 1.3 Педагогика на обучението по...    pdf 16x16  pdf 16x16
Методика на обучението по география 27.01.2026 г.  9,01 1.3 Педагогика на обучението по... pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16 
Романски езици 30.06.2022 г.**  9,33 2.1 Филология   pdf 16x16 pdf 16x16
Класически езици 30.06.2022 г.** 9,46 2.1 Филология   pdf 16x16 pdf 16x16
Ирански езици 30.06.2022 г.** 9,15 2.1 Филология   pdf 16x16 pdf 16x16
Семито-хамитски езици 30.06.2022 г.** 9,35 2.1 Филология   pdf 16x16 pdf 16x16
Тюркски, монголски езици 30.06.2022 г.** 9,32 2.1 Филология   pdf 16x16 pdf 16x16
Угро-фински езици не дава акредитация 6,34 2.1 Филология   pdf 16x16 pdf 16x16
Езици на народите на Азия, Африка и Америка 30.06.2022 г.** 9,47 2.1 Филология   pdf 16x16 pdf 16x16
Теория и история на литературата 30.06.2022 г.** 9,45 2.1 Филология   pdf 16x16 pdf 16x16
Българска литература 30.06.2022 г.** 9,46 2.1 Филология   pdf 16x16 pdf 16x16
Руска литература 30.06.2022 г.** 9,33 2.1 Филология   pdf 16x16 pdf 16x16
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия 30.06.2022 г.** 9,45 2.1 Филология   pdf 16x16 pdf 16x16
Фолклористика 30.06.2022 г.** 9,28 2.1 Филология   pdf 16x16 pdf 16x16
Общо и сравнително езикознание 30.06.2022 г.** 9,43 2.1 Филология   pdf 16x16 pdf 16x16
Теория и практика на превода 30.06.2022 г.** 9,34 2.1 Филология   pdf 16x16 pdf 16x16
Български език 30.06.2022 г.** 9,47 2.1 Филология   pdf 16x16 pdf 16x16
Славянски езици 30.06.2022 г.** 9,46 2.1 Филология   pdf 16x16 pdf 16x16
Германски езици 30.06.2022 г.** 9,52 2.1 Филология   pdf 16x16 pdf 16x16
Стара история и тракология 24.11.2022 г.** 9,42 2.2 История и археология    pdf 16x16  pdf 16x16
Средновековна обща история 24.11.2022 г.** 9,40 2.2 История и археология    pdf 16x16  pdf 16x16
Нова и най-нова обща история 24.11.2022 г.** 9,42 2.2 История и археология    pdf 16x16  pdf 16x16
История на България 24.11.2022 г.** 9,41 2.2 История и археология    pdf 16x16  pdf 16x16
Археология 24.11.2022 г.** 9,35 2.2 История и археология    pdf 16x16   pdf 16x16
Документалистика, архивистика, палеография 24.11.2022 г.** 9,39 2.2 История и археология    pdf 16x16   pdf 16x16
История на философията

20.07.2023 г.**

9,33 2.3 Философия    pdf 16x16   pdf 16x16
Логика

13.07.2023 г.**

9,11 2.3 Философия    pdf 16x16   pdf 16x16
Естетика

20.07.2023 г.**

8,98 2.3 Философия    pdf 16x16  pdf 16x16
Етика

20.07.2023 г.**

9,08 2.3 Философия    pdf 16x16  pdf 16x16
Философия на науката

13.07.2023 г.**

8,43 2.3 Философия    pdf 16x16  pdf 16x16
Философия на историята

13.07.2023 г.**

9,02 2.3 Философия    pdf 16x16  pdf 16x16
Философия с преподаване на английски език

13.07.2023 г.**

9,08 2.3 Философия    pdf 16x16  pdf 16x16
Реторика

13.07.2023 г.**

8,99 2.3 Философия    pdf 16x16  pdf 16x16
Философия на културата, политиката, правото и икономиката

20.07.2023 г.**

9,10 2.3 Философия     pdf 16x16   pdf 16x16
Теория на познанието

20.07.2023 г.**

9,07 2.3 Философия   pdf 16x16  pdf 16x16
Онтология

20.07.2023 г.**

8,98 2.3 Философия   pdf 16x16   pdf 16x16 
Теология 22.03.2023 г. 9,37 2.4 Религия и теология    pdf 16x16  pdf 16x16
Етнология 16.06.2022 г.** 9,16 3.1 Социология, антропология и науки за културата   pdf 16x16 pdf 16x16
Културология 16.06.2022 г.** 9,14 3.1 Социология, антропология и науки за културата   pdf 16x16 pdf 16x16
Социология 16.06.2022 г.** 9,22 3.1 Социология, антропология и науки за културата   pdf 16x16 pdf 16x16
Антропология не дава акредитация   3.1 Социология, антропология и науки за културата      
Обща психология 08.12.2022 г.** 9,11 3.2 Психология    pdf 16x16   pdf 16x16 
Социална психология 08.12.2022 г.** 9,12 3.2 Психология    pdf 16x16  pdf 16x16
Психология на развитието в детска и юношеска възраст 08.12.2022 г.** 9,23 3.2 Психология   pdf 16x16  pdf 16x16
Клинична психология 08.12.2022 г.** 9,21 3.2 Психология   pdf 16x16  pdf 16x16
Психология на виртуалния свят и социалните мрежи 08.12.2022 г.** 8,90 3.2 Психология    pdf 16x16  pdf 16x16
Когнитивна психология 09.02.2022 г. 9,20 3.2 Психология   pdf 16x16   pdf 16x16 
Консултативна психология 08.12.2022 г.** 9,01 3.2 Психология   pdf 16x16  pdf 16x16
Културна и диференциална психология 08.12.2022 г.** 9,34 3.2 Психология   pdf 16x16  pdf 16x16
Психология на здравето 08.12.2022 г.** 9,34 3.2 Психология   pdf 16x16  pdf 16x16
Педагогическа психология 08.12.2022 г.** 9,12 3.2 Психология   pdf 16x16  pdf 16x16
Трудова, организационна и икономическа психология 08.12.2022 г.** 9,29 3.2 Психология   pdf 16x16  pdf 16x16
Политология

15.09.2022 г.**

9,33 3.3 Политически науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Международни отношения  15.09.2022 г.** 9,19 3.3 Политически науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Европеистика 15.09.2022 г.** 9,20 3.3 Политически науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Публична администрация 15.09.2022 г.** 9,22 3.3 Политически науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Социални дейности 22.07.2026 г. 9,52 3.4 Социални дейности pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Книгознание, библиотекознание, библиография 05.07.2023 г. 9,43 3.5 Обществени комуникации и информационни науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Теория на научната информация 05.07.2023 г. 9,42 3.5 Обществени комуникации и информационни науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Информационно-търсещи системи 05.07.2023 г.  9,38 3.5 Обществени комуникации и информационни науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Медии и комуникации 06.06.2025 г. 9,39 3.5 Обществени комуникации и информационни науки  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Теория на държавата и правото. Политически и правни учения  02.11.2023 г.  9,49 3.6 Право    pdf 16x16  pdf 16x16
Конституционно право 19.10.2023 г. 9,53 3.6 Право   pdf 16x16 pdf 16x16
Административно право и административен процес 19.10.2023 г. 9,64 3.6 Право    pdf 16x16   pdf 16x16
Гражданско и семейно право 15.02.2024 г. 9,47 3.6 Право   pdf 16x16 pdf 16x16
Граждански процес 15.02.2024 г. 9,44 3.6 Право    pdf 16x16  pdf 16x16 
Наказателнопроцесуално право 15.02.2024 г. 9,52 3.6 Право   pdf 16x16 pdf 16x16
Трудово право и обществено осигуряване 02.11.2023 г. 9,46 3.6 Право   pdf 16x16 pdf 16x16 
Международно частно право 15.02.2024 г. 9,37 3.6 Право   pdf 16x16   pdf 16x16
Право на Европейския съюз 26.01.2023 г.** 9,16 3.6 Право    pdf 16x16  pdf 16x16
Наказателно право 19.10.2023 г. 9,59 3.6 Право    pdf 16x16  pdf 16x16
Криминалистика 19.10.2023 г. 9,05 3.6 Право    pdf 16x16  pdf 16x16
Римско частно право 30.01.2026 г. 9,19 3.6 Право  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Финансово право 12.09.2025 г. 9,67 3.6 Право  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Стопанско управление 20.07.2022 г. 9,33 3.7 Администрация и управление   pdf 16x16 pdf 16x16
Регионално развитие  02.11.2021 г.  8,23 3.7 Администрация и управление    pdf 16x16  pdf 16x16
Приложение на изчислителната техника в икономиката 12.01.2023 г.** 8,59 3.8 Икономика    pdf 16x16  pdf 16x16
Икономика и управление (индустрия)

29.02.2024 г.**

9,01 3.8 Икономика    pdf 16x16  pdf 16x16 
Аналитични изследвания върху данни (DATA SCIENCE) 12.01.2023 г.** 9,07 3.8 Икономика    pdf 16x16  pdf 16x16
Финанси, финансов анализ и финансов мениджмънт 10.02.2021 г.** 8,70 3.8 Икономика   pdf 16x16 pdf 16x16
Икономика и икономическа политика 24.02.2021 г.** 9,34 3.8 Икономика   pdf 16x16 pdf 16x16
Приложна иконометрия и икономическо моделиране 24.02.2021 г.** 9,10 3.8 Икономика   pdf 16x16 pdf 16x16
Счетоводство, одит и анализ на дейността на предприятието 10.02.2021 г.** 8,78 3.8 Икономика   pdf 16x16 pdf 16x16
Физика на вълновите процеси /вкл. нелинейна оптика и квантова електроника/ 09.09.2025 г. 9,59 4.1 Физически науки pdf 16x16 pdf 16x16   pdf 16x16
Биофизика 01.07.2025 г. 9,34 4.1 Физически науки  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Оптометрия 22.07.2024 г. 8,96 4.1 Физически науки pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
Неутронна физика и физика на ядрени реактори 09.09.2025 г. 9,05 4.1 Физически науки  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Теоретична и математическа физика 22.07.2025 г. 9,80 4.1 Физически науки pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Ядрена физика 09.09.2025 г. 9,67 4.1 Физически науки pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Физика на елементарните частици и високите енергии 22.07.2025 г. 9,49 4.1 Физически науки pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Физика на атомите и молекулите 22.07.2025 г. 9,78 4.1 Физически науки pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Радиофизика и физическа електроника 01.07.2025 г. 9,67 4.1 Физически науки  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Физика на плазмата и газовия разряд 01.07.2025 г. 9,75 4.1 Физически науки pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Физика на кондензираната материя 09.09.2025 г. 9,62 4.1 Физически науки  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
Астрономична и небесна механика не дава акредитация   4.1 Физически науки      
Астрономия и астрофизика 22.07.2025 г. 9,61 4.1 Физически науки pdf 16x16 pdf 16x16   pdf 16x16
Геофизика не дава акредитация   4.1 Физически науки      
Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство 22.07.2025 г. 9,57 4.1 Физически науки pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Метеорология 22.07.2025 г. 9,57 4.1 Физически науки pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Теоретична химия

05.11.2024 г.

 10,00 4.2 Химически науки  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Неорганична химия 05.11.2024 г.  9,79 4.2 Химически науки  pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16
Радиохимия 05.11.2023 г.  8,95  4.2 Химически науки  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Химия на твърдото тяло 05.11.2024 г.  9,90 4.2 Химически науки pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Полимери

05.11.2024 г.

 9,58 4.2 Химически науки  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Физикохимия 18.11.2025 г. 9,80 4.2 Химически науки  pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16 
Органична химия 18.11.2025 г. 9,79 4.2 Химически науки  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Аналитична химия 18.11.2025 г. 9,77 4.2 Химически науки  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16 
Зоология 07.09.2023 г.** 9,58 4.3 Биологически науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Ботаника 07.09.2023 г.** 9,43 4.3 Биологически науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Молекулярна биология 11.05.2023 г.** 9,78 4.3 Биологически науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Генетика 29.06.2023 г.** 9,71 4.3 Биологически науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Биофизика 07.09.2023 г.** 9,35 4.3 Биологически науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Биохимия 11.05.2023 г.** 9,62 4.3 Биологически науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Хидробиология 07.09.2023 г.** 9,57 4.3 Биологически науки    pdf 16x16   pdf 16x16
Микробиология 13.07.2023 г.** 9,68 4.3 Биологически науки    pdf 16x16   pdf 16x16
Вирусология 13.07.2023 г.** 9,51 4.3 Биологически науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Ентомология 29.06.2023 г.** 9,61 4.3 Биологически науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Физиология на растенията 07.09.2023 г.** 9,49 4.3 Биологически науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Физиология на животните и човека  07.09.2023 г.** 9,50 4.3 Биологически науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Клетъчна биология 29.06.2023 г.** 9,77 4.3 Биологически науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Екология и опазване на екосистемите 07.09.2023 г.** 9,56 4.3 Биологически науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Паразитология и хелминтология 29.06.2023 г.** 8,76 4.3 Биологически науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Регионална геология 15.10.2024 г.  9,28 4.4 Науки за земята pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Петрология 15.10.2024 г.  9,21 4.4 Науки за земята pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Минералогия и кристалография 15.10.2024 г.  9,14 4.4 Науки за земята  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Литология  15.10.2024 г.  9,00 4.4 Науки за земята  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Палеонтология и стратиграфия 15.10.2024 г.  9,17 4.4 Науки за земята pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Геотектоника 15.10.2024 г.  9,27 4.4 Науки за земята  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Геология и проучване на полезните изкопаеми 15.10.2024 г.  9,34 4.4 Науки за земята  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Физическа география и ландшафтознание 19.07.2024 г.  9,22 4.4 Науки за земята  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Икономическа и социална география 19.07.2024 г.  9,47 4.4 Науки за земята  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Геоморфология и палеография 19.07.2024 г.  9,23 4.4 Науки за земята  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
Хидрология на сушата и водните ресурси 19.07.2024  г.  9,23  4.4 Науки за земята  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
География на населението и селищата 19.07.2024 г.  9,42 4.4 Науки за земята  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Климатология 19.07.2024 г.  9,23 4.4 Науки за земята  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
География на страните (регионална и политическа география) 19.07.2024 г.  9,44 4.4 Науки за земята  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
География на рекреацията и туризма 19.07.2024 г.

 9,65

4.4 Науки за земята  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Картография (тематично географско картографиране) 15.10.2024 г.  9,37 4.4 Науки за земята  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Биогеография и география на почвите 20.10.2022 г.** 9,04 4.4 Науки за земята   pdf 16x16 pdf 16x16
Технология за пречистване на водите не дава акредитация          
Математическа логика и приложенията й 31.03.2022 г.** 9,71 4.5 Математика   pdf 16x16 pdf 16x16
Алгебра, теория на числата и приложения 31.03.2022 г.** 9,61 4.5 Математика   pdf 16x16 pdf 16x16
Математически анализ 16.06.2022 г.** 9,41 4.5 Математика   pdf 16x16 pdf 16x16
Геометрия 31.03.2022 г.** 9,53 4.5 Математика   pdf 16x16 pdf 16x16
Изчислителна математика 16.06.2022 г.** 9,39 4.5 Математика   pdf 16x16 pdf 16x16
Теория на вероятностите и математическа статистика 31.03.2022 г.** 9,70 4.5 Математика   pdf 16x16 pdf 16x16
Изследване на операциите 16.06.2022 г.** 9,34 4.5 Математика   pdf 16x16 pdf 16x16
Математическо моделиране и приложение на математиката 16.06.2022 г.** 9,38 4.5 Математика   pdf 16x16 pdf 16x16
Компютърни науки 21.04.2022 г.** 9,67 4.6 Информатика и компютърни науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Информационни технологии 21.04.2022 г.** 9,61 4.6 Информатика и компютърни науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Софтуерни технологии 21.04.2022 г.** 9,68 4.6 Информатика и компютърни науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Информационни системи 21.04.2022 г.** 9,62 4.6 Информатика и компютърни науки   pdf 16x16  pdf 16x16
Теория на електронните вериги и електронна схемотехника 31.05.2024 г. 8,27 5.2 Електротехника, електроника и автоматика  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Технология на биологично активните вещества 05.05.2023 г. 9,42 5.11. Биотехнологии    pdf 16x16  pdf 16x16
Биотехнология на пречиствателните процеси 02.11.2023 г.** 8,94 5.11. Биотехнологии    pdf 16x16  pdf 16x16
Кардиология 25.03.2021 г.** 9,30 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Педиатрия 25.02.2021 г.** 8,96 7.1 Медицина   pdf 16x16 pdf 16x16
Вътрешни болести 25.03.2021 г.** 8,96 7.1 Медицина   pdf 16x16 pdf 16x16
Кардиохирургия 22.04.2021 г.** 8,94 7.1 Медицина   pdf 16x16 pdf 16x16
Хирургия 13.05.2021 г.** 9,03 7.1 Медицина    pdf 16x16 pdf 16x16
Ортопедия и травматология 10.06.2021 г.** 9,07 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Акушерство и гинекология 22.04.2021 г.** 8,91 7.1 Медицина   pdf 16x16 pdf 16x16
Анестезиология и интензивно лечение 13.05.2021 г.** 9,02 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Очни болести 04.03.2026 г. 8,63 7.1 Медицина   pdf 16x16 pdf 16x16
Медицинска генетика 04.03.2027 г. 9,08 7.1 Медицина   pdf 16x16 pdf 16x16
Имунология 04.03.2026 г. 8,59 7.1 Медицина   pdf 16x16 pdf 16x16
Физикална и рехабилитационна медицина 10.06.2021 г.** 8,91 7.1 Медицина   pdf 16x16 pdf 16x16
Урология  не дава акредитация   7.1 Медицина   pdf 16x16 pdf 16x16
Фармакогнозия и фитохимия 31.03.2022 г.**  8,27 7.3 Фармация   pdf 16x16 pdf 16x16
Технология на лекарствените форми и биофармация 24.10.2024 г. 8,05 7.3 Фармация pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията 24.10.2024 г. 8,14 7.3 Фармация  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ 28.10.2021 г.** 8,33 7.3 Фармация   pdf 16x16 pdf 16x16

** Срокът на валидност на акредитацията е до следващата акредитация на ПН, съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО

Линк към ENQA      logo ceenqa        eqar logo 080214
        
икона телефон 02 80 778 15

 

Счетоводство

икона телефон 02 80 778 13
 

Деловодство

421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13