bar5

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13
fax-png-icon-12 02 97 120 68
421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 15

 

Счетоводство

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 30

 

Деловодство

Акредитирани докторски програми в Тракийски университет - Стара Загора
Наименование Дадена акредитация** / Акредитирана до: Оценка Професионално направление Доклад на ЕГ Решение/доклад на ПК Анотация
Теория на възпитанието и дидактиката 04.02.2021 г.** 9,05 1.2 Педагогика   pdf 16x16  pdf 16x16
Теория на възпитанието и дидактиката - Медицински факултет 21.11.2022 г. 8,76 1.2 Педагогика   pdf 16x16 pdf 16x16
Специална педагогика 09.02.2022 г. 9,07 1.2 Педагогика   pdf 16x16 pdf 16x16
Специална педагогика - Медицински факултет не дава акредитация   1.2 Педагогика   pdf 16x16 pdf 16x16
Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл.методика на лечебната физкултура) не дава акредитация          
Методика на обучението по математика в предучилищното образование и в начален етап на основната образователна степен 04.02.2021 г.** 8,94 1.2 Педагогика   pdf 16x16 pdf 16x16 
Медицинска психология 25.11.2021 г. 8,77 3.2 Психология    pdf 16x16  pdf 16x16
Организация и управление извън сферата на материалното производство (социални дейности) 25.04.2022 г. 8,37 3.4 Социални дейности    pdf 16x16  pdf 16x16
Организация и управление на производството (селско стопанство) 15.12.2021 г. 8,31 3.7 Администрация и управление    pdf 16x16 pdf 16x16 
Народно стопанство (регионална икономика и история на народното стопанство) 15.12.2021 г. 8,34 3.8 Икономика    pdf 16x16 pdf 16x16
Икономика и управление (селско стопанство) 15.12.2021 г. 8,45 3.8 Икономика    pdf 16x16 pdf 16x16 
Медицинска физика 15.12.2019 г. 8,02 4.1 Физически науки      
Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества 15.12.2020 г. 9,70 4.2 Химически науки      
Генетика (Аграрен факултет) 07.03.2022 г. 9,39 4.3 Биологически науки   pdf 16x16 pdf 16x16
Зоология (Аграрен факултет) 07.03.2021 г. 8,90 4.3 Биологически науки    pdf 16x16 pdf 16x16
Биофизика 15.10.2024 г. 9,22 4.3 Биологически науки pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Биохимия (Аграрен факултет)  07.03.2022 г. 9,47 4.3 Биологически науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Биохимия 14.01.2016 г. в ход 4.3 Биологически науки      
Микробиология (Аграрен факултет) 07.03.2022 г. 9,53 4.3 Биологически науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Микробиология (Медицински факултет) 27.12.2021 г. 8,70 4.3 Биологически науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Физиология на животните и човека (Медицински факултет) 23.02.2018 г. 9,39 4.3 Биологически науки      
Физиология на животните и човека (Аграрен факултет) 07.03.2022 г. 9,46 4.3 Биологически науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Имунология   в ход   4.3 Биологически науки      
Морфология (Аграрен факултет) 07.03.2021 г. 8,97 4.3 Биологически науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Генетика 15.10.2024 г. 9,01 4.3 Биологически науки pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Молекулярна биология 15.10.2024 г. 9,28 4.3 Биологически науки pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Екология и опазване на екосистемите (Аграрен факултет) 06.06.2022 г. 9,26 4.3 Биологически науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Ботаника (Аграрен факултет) 06.06.2021 г. 8,74 4.3 Биологически науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Механизация и електрификация на растениевъдството 02.12.2021 г. 8,30 5.1 Машинно инженерство    pdf 16x16 pdf 16x16
Двигатели с вътрешно горене  02.12.2021 г.  8,32 5.1 Машинно инженерство    pdf 16x16 pdf 16x16
Технология на шевното производство  02.12.2021 г.  8,38 5.1 Машинно инженерство    pdf 16x16  pdf 16x16
Художествено оформяне и моделиране на текстилни и шивашки изделия, облекла и обувки 02.12.2021 г. 8,33 5.1 Машинно инженерство    pdf 16x16 pdf 16x16
Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране 02.12.2021 г. 8,38 5.2 Електротехника, електроника и автоматика   pdf 16x16 pdf 16x16
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли) 02.12.2021 г. 8,42 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    pdf 16x16   pdf 16x16 
Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати 29.01.2021 г. 8,88 5.12 Хранителни технологии   pdf 16x16  pdf 16x16 
Технология на плодовите и зеленчуковите консерви  29.01.2021 г.  8,85 5.12 Хранителни технологии   pdf 16x16    pdf 16x16 
Механизация и електрификация на животновъдството 26.01.2024 г. 9,31 5.13 Общо инженерство    pdf 16x16  pdf 16x16
Технология на млякото и млечните продукти 26.01.2024 г. 9,20 5.13 Общо инженерство    pdf 16x16  pdf 16x16
Технология на месните и рибните продукти 26.01.2023 г.  8,75 5.13 Общо инженерство    pdf 16x16  pdf 16x16
Фуражно производство, ливадарство 23.04.2021 г. 9,34 6.1 Растениевъдство   pdf 16x16 pdf 16x16
Растениевъдство  23.04.2021 г. 9,12 6.1 Растениевъдство   pdf 16x16 pdf 16x16
Агрохимия  23.04.2021 г. 9,12 6.1 Растениевъдство   pdf 16x16 pdf 16x16
Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването 22.10.2021 г. 9,38 6.3 Животновъдство   pdf 16x16 pdf 16x16
Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите 22.10.2021 г. 9,21 6.3 Животновъдство   pdf 16x16 pdf 16x16
Говедовъдство и биволовъдство 19.11.2021 г. 9,31 6.3 Животновъдство    pdf 16x16  pdf 16x16
Овцевъдство и козевъдство 19.11.2021 г. 9,32 6.3 Животновъдство    pdf 16x16  pdf 16x16
Свиневъдство 19.11.2021 г. 9,15 6.3 Животновъдство    pdf 16x16  pdf 16x16
Птицевъдство 19.11.2021 г. 9,19 6.3 Животновъдство     pdf 16x16   pdf 16x16
Специални отрасли (коне, буби, зайци, промишлен дивеч, пчели и др.) 19.11.2021 г. 9,22 6.3 Животновъдство     pdf 16x16   pdf 16x16
Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов 19.11.2021 г. 9,24 6.3 Животновъдство    pdf 16x16  pdf 16x16
Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване (Аграрен факултет) 24.03.2022 г. 9,56 6.3 Животновъдство     pdf 16x16   pdf 16x16
Патология на животните 30.10.2020 г. 9,48 6.4 Ветеринарна медицина      
Ветеринарна хирургия 30.10.2020 г. 9,46 6.4 Ветеринарна медицина      
Паразитология и инвазионни болести на животните и човека (Ветеринарно-медицински факултет) 11.09.2020 г. 9,18 6.4 Ветеринарна медицина      
Акушерство и гинекология на животните и болести на новородени животни 30.10.2020 г. 9,42 6.4 Ветеринарна медицина      
Ветеринарно- санитарна експертиза (Ветеринарно-медицински факултет) 11.09.2020 г. 9,26 6.4 Ветеринарна медицина      
Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните 11.09.2020 г. 9,38 6.4 Ветеринарна медицина      
Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване (Ветеринарно-медицински факултет) 11.09.2020 г. 9,17 6.4 Ветеринарна медицина      
Физиология на животните и човека (Ветеринарно-медицински факултет) 16.07.2021 г. 9,32 6.4  Ветеринарна медицина   pdf 16x16 pdf 16x16
Морфология (Ветеринарно-медицински факултет) 16.07.2021 г. 9,29 6.4  Ветеринарна медицина   pdf 16x16 pdf 16x16
Генетика (Ветеринарно-медицински факултет) 16.07.2021 г. 9,25 6.4  Ветеринарна медицина   pdf 16x16 pdf 16x16
Ветеринарна микробиология  (Ветеринарно-медицински факултет) 16.07.2021 г. 9,01 6.4  Ветеринарна медицина   pdf 16x16 pdf 16x16
Анатомия, хистология и цитология (Ветеринарно-медицински факултет) 09.07.2021 г. 9,18 6.4  Ветеринарна медицина   pdf 16x16 pdf 16x16
Фармакология  (Ветеринарно-медицински факултет) 09.07.2021 г. 9,11 6.4  Ветеринарна медицина   pdf 16x16 pdf 16x16
Патологоанатомия и цитопатология (Медицински факултет) 07.07.2021 г. 8,92 7.1 Медицина   pdf 16x16  pdf 16x16
Патофизиология не дава акредитация   7.1 Медицина   pdf 16x16   
Анатомия, хистология и цитология (Медицински факултет) 07.07.2021 г. 8,95 7.1 Медицина   pdf 16x16  pdf 16x16
Ендокринология 04.05.2022 г. 8,92 7.1 Медицина   pdf 16x16  pdf 16x16
Неврология 24.10.2024 г. 8,22 7.1 Медицина pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Дерматология и венерология  19.10.2022 г. 8,98 7.1 Медицина   pdf 16x16 pdf 16x16
Епидемиология 23.06.2021 г. 8,26 7.1 Медицина    pdf 16x16   pdf 16x16 
Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.) 25.01.2024 г.  9,17 7.1 Медицина  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Инфекциозни болести 20.06.2019 г.   7.1 Медицина      
Оториноларингология 16.01.2025  8,82 7.1 Медицина  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Офталмология (Медицински факултет) 01.12.2021 г. 8,49 7.1 Медицина    pdf 16x16   pdf 16x16
Обща хирургия 08.06.2022 г. 8,67 7.1 Медицина       pdf 16x16
Анестезиология и реаниматология  21.01.2016 г.   7.1 Медицина      
Ортопедия и травматология не дава акредитация   7.1 Медицина      
Гръдна хирургия не дава акредитация   7.1 Медицина      
Акушерство и гинекология 21.11.2024 г. 8,86  7.1 Медицина  pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16
Кардиология не дава акредитация   7.1 Медицина    pdf 16x16  
Съдова хирургия (Медицински факултет) 01.12.2022 г. 9,03 7.1 Медицина    pdf 16x16 pdf 16x16 
Педиатрия

04.05.2022 г.

8,92 7.1 Медицина     pdf 16x16 pdf 16x16
Детска хирургия 16.01.2025 г.  8,83 7.1 Медицина pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16
Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията 12.01.2022 г. 8,42 7.1 Медицина     pdf 16x16  pdf 16x16
Гастроентерология 09.07.2025 г.  8,98 7.1 Медицина pdf 16x16    pdf 16x16
Неврохирургия 09.07.2025 г.  8,93 7.1 Медицина  pdf 16x16    pdf 16x16
Обща медицина 13.06.2018 г.   7.1 Медицина      
Медицинска радиология и рентгенология (вкл. използване на радиоактивни изотопи) 20.06.2018 г.   7.1 Медицина      
Имунопатология и алергология 20.06.2019 г.   7.1 Медицина      
Физиотерапия, курортология и рехабилитация не дава акредитация   7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Неонатология 13.02.2020 г. 9,25 7.1 Медицина      
Медицина на бедствените ситуации 08.06.2022 г. 8,67 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Обща хирургия 08.06.2022 г. 8,67 7.1 Медицина   pdf 16x16 pdf 16x16
Професионални заболявания 13.02.2020 г. 9,12 7.1 Медицина      
Фармакология (Медицински факултет)  01.12.2021 г. 8,53 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Пулмология     7.1 Медицина   pdf 16x16  
Клинична лаборатория  16.01.2025 г.  8,75 7.1 Медицина  pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16
Физиология на човека 13.02.2025 г. 8,63

7.1 Медицина

 pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Управление на здравните грижи 25.07.2025 г.  9,04 7.4 Обществено здраве  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16

** Срокът на валидност на акредитацията е до следващата акредитация на ПН, съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО

enqa1      ceenqa3     image1