bar5

 

Акредитирани докторски програми в Университет за национално и световно стопанство - София
Наименование Дата на дадена акредитация** / Акредитирана до: Оценка Професионално направление Доклад на ЕГ Доклад/решение на ПК Анотация
Социология 28.10.2021 г.** 9,12 3.1 Социология, антропология и науки за културата   pdf 16x16 pdf 16x16 
Политология 03.11.2022 г.** 9,19 3.3 Политически науки    pdf 16x16 pdf 16x16 
Международни отношения 03.11.2022 г.**
8,82 3.3 Политически науки   pdf 16x16 pdf 16x16
Организация и управление извън сферата на материалното производство (медии и комуникации) 23.12.2022 г. 9,48 3.5 Обществени комуникации и информационни науки   pdf 16x16 pdf 16x16
Журналистика 23.12.2022 г. 9,35 3.5 Обществени комуникации и информационни науки   pdf 16x16 pdf 16x16
Граждански процес 11.10.2023 г. 8,32 3.6 Право pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16
Административно право и административен процес 28.07.2022 г. 9,20 3.6 Право    pdf 16x16  pdf 16x16
Гражданско и семейно право 28.07.2022 г. 9,14 3.6 Право    pdf 16x16  pdf 16x16
Финансово право 09.02.2023 г.** 8,45 3.6 Право   pdf 16x16 pdf 16x16
Право на интелектуалната собственост 24.10.2024 г. 8,44 3.6 Право   pdf 16x16 pdf 16x16
Римско частно право 24.10.2024 г. 8,92 3.6 Право    pdf 16x16  pdf 16x16
Международно частно право 12.09.2024 г. 8,50 3.6 Право  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Международно право 12.09.2024 г. 8,45 3.6 Право  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Теория на държавата и правото. Политически и правни учения 11.10.2023 г. 8,44 3.6 Право    pdf 16x16  pdf 16x16
Наказателно право  19.05.2022 г. ** 8,56 3.6 Право    pdf 16x16  pdf 16x16
Наказателно-процесуално право 28.07.2021 г.
8,80 3.6 Право    pdf 16x16  pdf 16x16
Трудово право и обществено осигуряване   08.06.2022 г.   8,54 3.6 Право   pdf 16x16  pdf 16x16
Организация и управление извън сферата на материалното производство (публична администрация)  27.05.2021 г. 9,60 3.7 Администрация и управление   pdf 16x16 pdf 16x16
Социално управление 03.09.2020 г. 9,78 3.7 Администрация и управление      
Администрация и управление (регионално развитие) 18.11.2020 г.** 9,62 3.7 Администрация и управление   pdf 16x16  pdf 16x16
Управление 18.11.2020 г.** 9,82 3.7 Администрация и управление   pdf 16x16 pdf 16x16
Проектно управление 10.03.2021 г.** 8,92 3.7 Администрация и управление   pdf 16x16 pdf 16x16
История на икономическите теории 20.10.2022 г.** 8,61 3.8 Икономика    pdf 16x16  pdf 16x16
Икономика и управление (логистика и вериги на доставките) 20.10.2022 г.** 9,49 3.8 Икономика    pdf 16x16  pdf 16x16
Стопанска история 20.10.2022 г.** 9,23 3.8 Икономика    pdf 16x16  pdf 16x16
Политическа икономия (микроикономика и макроикономика) 18.11.2020 г.** 9,81 3.8 Икономика    pdf 16x16  pdf 16x16
Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка 10.03.2021 г.** 9,80 3.8 Икономика    pdf 16x16  pdf 16x16
Статистика, иконометрия и демография 10.03.2021 г.** 9,77 3.8 Икономика   pdf 16x16   pdf 16x16
Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност  (счетоводна отчетност и анализ) 10.03.2021 г.** 9,69 3.8 Икономика    pdf 16x16  pdf 16x16
Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност  (финансов контрол) 10.03.2021 г.** 9,61 3.8 Икономика    pdf 16x16 pdf 16x16 
Приложение на изчислителната техника в икономиката 07.07.2020 г. 9,80 3.8 Икономика      
Световно стопанство и международни икономически отношения 18.11.2020 г.** 9,81 3.8 Икономика    pdf 16x16 pdf 16x16
Икономика и организация на труда 18.11.2020 г.** 9,74 3.8 Икономика    pdf 16x16 pdf 16x16 
Планиране 15.07.2026 г. 9,80 3.8 Икономика    pdf 16x16  pdf 16x16
Организация и управление извън сферата на материалното производство (интелектуална собственост в творческите индустрии) 30.03.2023 г.** 9,42 3.8 Икономика   pdf 16x16  pdf 16x16
Икономика и управление (интелектуална собственост по отрасли) 30.03.2023 г.** 9,43 3.8 Икономика    pdf 16x16  pdf 16x16
Икономика и управление (екоикономика) 18.11.2020 г.** 9,80 3.8 Икономика   pdf 16x16 pdf 16x16
Икономика и управление (недвижима собственост) 30.03.2023 г.** 9,27 3.8 Икономика    pdf 16x16  pdf 16x16
Икономика и управление (агробизнес) 11.18..2020 г.** 9,77 3.8 Икономика    pdf 16x16  pdf 16x16
Икономика и управление (отбрана и сигурност) 30.03.2023 г.** 9,24 3.8 Икономика   pdf 16x16   pdf 16x16
Икономика и управление (индустрия) 10.03.2021 г.** 9,66 3.8 Икономика    pdf 16x16  pdf 16x16
Икономика и управление (търговия)  20.10.2022 г.** 9,08 3.8 Икономика   pdf 16x16 pdf 16x16
Икономика и управление (транспорт)  20.10.2022 г.** 9,58 3.8 Икономика   pdf 16x16 pdf 16x16
Икономика и управление (стопанска логистика) 27.05.2021 г. 9,51 3.8 Икономика   pdf 16x16 pdf 16x16
Икономика и управление (туризъм)  20.10.2022 г.** 9,61 3.8 Икономика   pdf 16x16 pdf 16x16
Икономика и управление (предприемачество) 30.11.2022 г. 9,15 3.8 Икономика    pdf 16x16  pdf 16x16
Организация и управление на производството (индустрия) 18.11.2020 г.** 9,48 3.8 Икономика    pdf 16x16  pdf 16x16
Маркетинг 15.07.2026 г. 9,82 3.8 Икономика    pdf 16x16  pdf 16x16
Информационни и комуникационни технологии в икономиката 10.03.2021 г.** 9,75 3.8 Икономика   pdf 16x16 pdf 16x16

** Срокът на валидност на акредитацията е до следващата акредитация на ПН, съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО

Линк към ENQA      logo ceenqa        eqar logo 080214
        
икона телефон 02 80 778 15

 

Счетоводство

икона телефон 02 80 778 13
 

Деловодство

421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13