bar5

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
Fax:  02 97 120 68
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 15

 

Счетоводство

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 13

 

Деловодство

 

Акредитирани докторски програми в Университет за национално и световно стопанство - София
Наименование Акредитирана до: Оценка Професионално направление Доклад/решение на ПК Анотация
Стопанска история 15.04.2021 г. 9,26 2.2 История и археология pdf 16x16 pdf 16x16
Социология 16.03.2021 г. 9,18 3.1 Социология, антропология и науки за културата pdf 16x16 pdf 16x16 
Политология 03.11.2021 г. 9,24 3.3 Политически науки  pdf 16x16 pdf 16x16 
Организация и управление извън сферата на материалното производство (медии и комуникации) 23.12.2022 г. 9,48 3.5 Обществени комуникации и информационни науки pdf 16x16 pdf 16x16
Журналистика 23.12.2022 г. 9,35 3.5 Обществени комуникации и информационни науки pdf 16x16 pdf 16x16
Граждански процес 11.10.2023 г. 8,32 3.6 Право pdf 16x16  pdf 16x16
Административно право и административен процес 28.07.2022 г. 9,20 3.6 Право  pdf 16x16  pdf 16x16
Гражданско и семейно право 28.07.2022 г. 9,14 3.6 Право  pdf 16x16  pdf 16x16
Римско частно право 11.09.2019 г. 8,85 3.6 Право    
Изобретателско, авторско и патентно право 11.09.2019 г. 8,89 3.6 Право    
Теория на държавата и правото. Политически и правни учения 11.10.2023 г. 8,44 3.6 Право  pdf 16x16  pdf 16x16
Наказателно право  28.07.2021 г.  8,73 3.6 Право  pdf 16x16  pdf 16x16
Наказателно-процесуално право 28.07.2021 г.
8,80 3.6 Право  pdf 16x16  pdf 16x16
Трудово право и обществено осигуряване   08.06.2022 г.   8,54 3.6 Право pdf 16x16  pdf 16x16
Организация и управление извън сферата на материалното производство (публична администрация)  27.05.2021 г. 9,60 3.7 Администрация и управление pdf 16x16 pdf 16x16
Социално управление 03.09.2020 г. 9,78 3.7 Администрация и управление    
Администрация и управление (регионално развитие) 03.09.2020 г. 9,58 3.7 Администрация и управление    
Политическа икономия 07.07.2020 г. 9,80 3.8 Икономика    
Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка 07.07.2020 г. 9,80 3.8 Икономика    
Статистика и демография 07.07.2020 г. 9,80 3.8 Икономика    
Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност  (счетоводна отчетност и анализ) 07.07.2020 г. 9,70 3.8 Икономика    
Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност  (финансов контрол) 07.07.2020 г. 9,70 3.8 Икономика    
Приложение на изчислителната техника в икономиката 07.07.2020 г. 9,80 3.8 Икономика    
Световно стопанство и международни икономически отношения 07.07.2020 г. 9,80 3.8 Икономика    
Икономика и организация на труда 07.07.2020 г. 9,70 3.8 Икономика    
Планиране 07.07.2020 г. 9,80 3.8 Икономика    
Организация и управление извън сферата на материалното производство (интелектуална собственост в творческите индустрии) 09.12.2021 г. 9,63 3.8 Икономика pdf 16x16  pdf 16x16
Икономика и управление (интелектуална собственост по отрасли) 09.12.2021 г. 9,44 3.8 Икономика  pdf 16x16  pdf 16x16
Икономика и управление (недвижима собственост) 09.12.2021 г. 9,18 3.8 Икономика  pdf 16x16  pdf 16x16
Икономика и управление (агробизнес, екоикономика) 07.07.2020 г. 9,80 3.8 Икономика    
Икономика и управление (отбрана и сигурност) 09.12.2021 г. 9,47 3.8 Икономика pdf 16x16   pdf 16x16
Икономика и управление (индустрия) 07.07.2020 г. 9,70 3.8 Икономика    
Икономика и управление (търговия)  27.05.2021 г. 9,12 3.8 Икономика pdf 16x16 pdf 16x16
Икономика и управление (транспорт)  27.05.2021 г. 9,60 3.8 Икономика pdf 16x16 pdf 16x16
Икономика и управление (стопанска логистика) 27.05.2021 г. 9,51 3.8 Икономика pdf 16x16 pdf 16x16
Икономика и управление (туризъм)  27.05.2021 г. 9,63  3.8 Икономика pdf 16x16 pdf 16x16
Икономика и управление (предприемачество) 30.11.2022 г. 9,15 3.8 Икономика  pdf 16x16  pdf 16x16
Организация и управление на производството (индустрия) 07.07.2020 г. 9,50 3.8 Икономика    
Маркетинг 07.07.2020 г. 9,80 3.8 Икономика    

enqa1      ceenqa3     image1