bar5

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
Fax:  02 97 120 68
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 15

 

Счетоводство

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 13

 

Деловодство

Акредитирани докторски програми в Университет по архитектура, строителство и геодезия - София
Наименование Акредитирана до: Оценка Професионално направление Решение на ПК Анотация
Теоретична механика 15.04.2017 г.   5.7 Архитектура, строителство и геодезия    
Строителна механика, съпротивление на материалите и теоретична механика 14.12.2024 г. 9,43  5.7 Архитектура, строителство и геодезия  pdf 16x16  pdf 16x16
Земна и скална механика 14.12.2024 г.  9,04 5.7 Архитектура, строителство и геодезия  pdf 16x16  pdf 16x16
Водноелектрически централи и хидроенергийни устройства 11.03.2017 г.   5.7 Архитектура, строителство и геодезия    
Теория и история на архитектурата 21.09.2024 г.  9,06 5.7 Архитектура, строителство и геодезия pdf 16x16   pdf 16x16
Опазване, реставрация и адаптация на паметниците на архитектурата  21.09.2024 г.  9,24 5.7 Архитектура, строителство и геодезия  pdf 16x16  pdf 16x16
Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен дизайн  05.10.2024 г.  9,31 5.7 Архитектура, строителство и геодезия  pdf 16x16  pdf 16x16
Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли  21.09.2024 г. 9,33 5.7 Архитектура, строителство и геодезия  pdf 16x16  pdf 16x16
Териториално, ландшафтно устройство и градоустройство  05.10.2024 г.  9,43 5.7 Архитектура, строителство и геодезия  pdf 16x16  pdf 16x16
Обща, висша и приложна геодезия, кадастрални и геоинформационни системи 21.12.2024 г. 9,49  5.7 Архитектура, строителство и геодезия  pdf 16x16  pdf 16x16
Картография и ГИС (Географска информационна система) 21.12.2024 г.  9,33 5.7 Архитектура, строителство и геодезия pdf 16x16 pdf 16x16
Фотограметрия и дистанционни методи 21.12.2024 г. 9,38  5.7 Архитектура, строителство и геодезия  pdf 16x16 pdf 16x16
Земеустройство и опазване на земеделските земи (вкл. управление на имоти) 05.10.2024 г. 9,16 5.7 Архитектура, строителство и геодезия pdf 16x16   pdf 16x16
Технология и механизация на строителното производство 01.02.2025 г.  9,06 5.7 Архитектура, строителство и геодезия  pdf 16x16  pdf 16x16
Строителни конструкции (стоманобетонни конструкции, стоманени, дървени и пластмасови конструкции) 15.04.2017 г.   5.7 Архитектура, строителство и геодезия    
Строителни материали и изделия и технология на производството им 14.12.2024 г.  9,36  5.7 Архитектура, строителство и геодезия  pdf 16x16  pdf 16x16
Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране (в строителство) 01.02.2025 г.  9,19 5.7 Архитектура, строителство и геодезия  pdf 16x16  pdf 16x16
Организация и управление на производството (строителство) 01.02.2025 г. 9,41  5.7 Архитектура, строителство и геодезия  pdf 16x16 pdf 16x16
Земна основа, фундиране и подземно строителство 10.06.2017 г.   5.7 Архитектура, строителство и геодезия    
Строителни конструкции (мостове)  15.04.2017 г.   5.7 Архитектура, строителство и геодезия    
Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения 10.06.2017 г.   5.7 Архитектура, строителство и геодезия    
Проектиране, строителство и поддържане на улици, автомобилни пътища и съоръжения  10.06.2017 г.   5.7 Архитектура, строителство и геодезия    
Проектиране и строителство на летища  не дава акредитация        
Хидротехническо строителство  11.03.2017 г.   5.7 Архитектура, строителство и геодезия    
Водоснабдяване и канализация  11.01.2025 г.  9,32 5.7 Архитектура, строителство и геодезия  pdf 16x16  pdf 16x16
Хидромелиоративно строителство 11.03.2017 г.   5.7 Архитектура, строителство и геодезия    
Речно и морско строителство  11.03.2017 г.   5.7 Архитектура, строителство и геодезия    
Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство  11.03.2017 г.   5.7 Архитектура, строителство и геодезия    

enqa1      ceenqa3     image1