bar5

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13
Fax:  02 97 120 68
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 15

 

Счетоводство

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 30

 

Деловодство

Акредитирани докторски програми в Българска академия на науките
Докторска програма Оценка Акредитирана до: Професионално направление Доклад на ЕГ Решение/доклад на ПК Анотация
 Национален археологически институт с музей 
Стара история (вкл. Праистория) 9,20 18.09.2025 г. 2.2 История и археология pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
Археология (вкл. нумизматика, епиграфика и палеографика) 9,13 18.09.2025 г. 2.2 История и археология pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16
 Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория 
Астрономия и небесна механика 9,79 14.04.2020 г. 4.1 Физически науки      
Астрофизика и звездна астрономия 9,70 14.04.2020 г. 4.1 Физически науки      
Хелиофизика 9,32 12.05.2020 г. 4.1 Физически науки      
Институт за исторически изследвания
Средновековна обща история 8,50 18.09.2024 г. 2.2 История и археолоогия pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
Нова и най-нова обща история 9,22 15.10.2020 г. 2.2 История и археолоогия      
История на България 9,26 15.10.2020 г. 2.2 История и археолоогия      
Документалистика, архивистика, палеографика, вкл. историография и изворознание 9,22 15.10.2020 г. 2.2 История и археолоогия      
Институт за балканистика с Център по тракология
Балкански литератури и култури 9,45 17.12.2020 г. 2.1 Филология      
Средновековна обща история 8,63 18.09.2024 г. 2.2 История и археолоогия pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
Нова и най-нова обща история 9,32 15.10.2020 г. 2.2 История и археолоогия      
Документалистика, архивистика, палеографика, вкл.историография и изворознание 9,26 15.10.2020 г. 2.2 История и археолоогия      
Стара история и тракология 9,13 15.10.2020 г. 2.2 История и археолоогия      
Теория и история на културата 8,55 22.03.2021 г. 3.1 Социология, антропология и науки за културата   pdf 16x16 pdf 16x16
Институт за изследване на населението и човека
История на България 9,08 15.10.2020 г. 2.2 История и археология      
Социология 8,50 22.03.2021 г. 3.1 Социология, антропология и науки за културата   pdf 16x16   pdf 16x16
Обща психология 9,07 10.03.2022 г. 3.2 Психология   pdf 16x16  pdf 16x16
Педагогическа и възрастова психология 9,13 10.03.2022 г. 3.2 Психология   pdf 16x16  pdf 16x16
Психология на труда и инженерна психология 9,17 10.03.2022 г. 3.2 Психология    pdf 16x16  pdf 16x16
Социална психология 9,17 10.03.2022 г. 3.2 Психология    pdf 16x16  pdf 16x16
Консултативна психология 9,03 10.03.2022 г. 3.2 Психология    pdf 16x16  pdf 16x16
Статистика и демография 8,66 16.12.2024 г. 3.8 Икономика  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей
Фолклористика 9,62 01.10.2020 г. 3.1 Социология, антропология и науки за културата      
Етнография 9,67 01.10.2020 г. 3.1 Социология, антропология и науки за културата      
Музеология 9,63 01.10.2020 г. 3.1 Социология, антропология и науки за културата      
Изкуствознание и изобразителни изкуства 9,08 17.09.2020 г. 8.1 Теория на изкуствата      
Музикознание, музикално и танцово изкуство 9,43 17.09.2020 г. 8.3 Музикално и танцово изкуство      
Институт за държавата и правото
Конституционно право на РБ 8,98 02.10.2019 г. 3.6 Право      
Административно право и административен процес 9,06 30.01.2026 г. 3.6 Право pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Гражданско и семейно право 9,05 02.10.2020 г. 3.6 Право      
Международно частно право 9,39 12.01.2023 г. 3.6 Право    pdf 16x16  pdf 16x16
Международно право и международни отношения 9,16 02.10.2020 г. 3.6 Право      
Правна социология. Правна информатика 9,34 12.01.2023 г. 3.6 Право    pdf 16x16  pdf 16x16
Стопанско /търговско/ право 9,02 02.10.2020 г. 3.6 Право      
Наказателен процес 9,40 14.05.2026 г. 3.6 Право  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Институт за икономически изследвания
Политическа икономия (икономикс) 8,10 16.12.2024 г.  3.8 Икономика  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16 
Народно стопанство 9,50 21.07.2020 г.   3.8 Икономика      
Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка 9,28 21.07.2020 г.   3.8 Икономика      
Статистика и демография 8,19 16.12.2024 г.  3.8 Икономика  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Световно стопанство и международни икономически отношения 9,58 21.07.2020 г.   3.8 Икономика      
Икономика и управление 9,40 21.07.2020 г.   3.8 Икономика      
Социално управление   не  дава акредитация         
Маркетинг  8,08  29.04.2020 г.   3.8 Икономика   pdf 16x16  pdf 16x16
Институт за изследване на обществата и знанието
История на философията 9,10 17.07.2025 г. 2.3 Философия  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Логика 9,07 17.07.2025 г. 2.3 Философия  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Естетика 8,78 17.07.2024 г. 2.3 Философия  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Етика 8,81 17.07.2024 г. 2.3 Философия  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Философия на науката 9,02 17.07.2025 г. 2.3 Философия pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
Философия на историята 8,82 17.07.2024 г. 2.3 Философия pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
Философия на религията и религиознание 8,80 17.07.2024 г. 2.3 Философия pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Философия на културата, политиката, правото и икономиката 9,00 17.07.2025 г. 2.3 Философия pdf 16x16   pdf 16x16 pdf 16x16
Теория на познанието 9,14 17.07.2025 г. 2.3 Философия pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
Съвременни философски учения 9,05 17.07.2025 г. 2.3 Философия pdf 16x16   pdf 16x16 pdf 16x16
Онтология 9,02 17.07.2025 г. 2.3 Философия  pdf 16x16  pdf 16x16

 pdf 16x16

Философия   не дава акредитация 2.3 Философия      
Социология   8,62 22.03.2021 г. 3.1 Социология, антропология и науки за културата    pdf 16x16 pdf 16x16
Наукознание 9,12 22.03.2022 г. 3.1 Социология, антропология и науки за културата    pdf 16x16  pdf 16x16
Институт за литература
Теория и история на литературата 9,22 17.12.2020 г. 2.1 Филология      
Българска литература 9,37 17.12.2020 г. 2.1 Филология      
Руска литература 9,22 17.12.2020 г. 2.1 Филология      
Литература на народите на Европа, Америка, Азия и Австралия 9,10 17.12.2020 г. 2.1 Филология      
Институт за български език  "Проф. Любомир Андрейчин"
Общо и сравнително езикознание 9,20 17.12.2020 г. 2.1 Филология      
Български език 9,55 17.12.2020 г. 2.1 Филология      
Институт по физика на твърдото тяло "Акад. Георги Наджаков"
Лазерна физика, физика на атомите, молекулите и физика на вълновите процеси 9,55 12.05.2020 г. 4.1 Физически науки      
Физика на кондензираната материя 9,70 02.06.2020 г. 4.1 Физически науки      
Биофизика 9,58 04.04.2022 г. 4.3 Биологически науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Институт за космически изследвания и технологии
Астрофизика и земна астрономия 9,06 14.04.2020 г. 4.1 Физически науки      
Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство 9,36 14.04.2020 г. 4.1 Физически науки      
Дистанционни изследвания на Земята и планетите 9,72 12.05.2020 г. 4.4 Науки за земята      
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)  9,42 01.07.2022 г. 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    pdf 16x16  pdf 16x16
Динамика, балистика  и управление на полета на летателните апарати 9,04 20.07.2024 г. 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Институт по полимери
Полимери и полимерни материали 9,68 28.04.2020 г. 4.2 Химически науки      
Институт по електрохимия и енергийни системи "Акад. Евгени Будевски"
Физикохимия 9,62 23.06.2020 г. 4.2 Химически науки      
Електрохимия (вкл. химични източници на ток) 9,70 23.06.2020 г. 4.2 Химически науки      
Институт по органична химия с Център по фитохимия
Теоретична химия 9,68 07.04.2020 г. 4.2 Химически науки      
Органична химия 9,74 07.04.2020 г. 4.2 Химически науки      
Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества 9,68 07.04.2020 г. 4.2 Химически науки в      
Нефтохимия и нефтохимичен синтез 9,62 07.04.2020 г. 4.2 Химически науки      
Технология на природните и синтетичните горива 9,66 28.04.2020 г. 4.2 Химически науки      
Институт по физикохимия "Акад. Ростислав Каишев"
Физикохимия 9,62 23.06.2020 г. 4.2 Химически науки      
Електрохимия 9,58 23.06.2020 г. 4.2 Химически науки      
Институт по инженерна химия
Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология 9,67 23.06.2020 г. 4.2 Химически науки      
Технология за пречистване на въздуха   не дава акредитация        
Институт по обща и неорганична химия
Теоретична химия 9,62 07.04.2020 г. 4.2 Химически науки      
Неорганична химия 9,74 24.02.2020 г. 4.2 Химически науки      
Аналитична химия 9,23 24.02.2020 г. 4.2 Химически науки      
Химична кинетика и катализ 9,56 24.02.2020 г. 4.2 Химически науки      
Химия на твърдото тяло 9,57 24.02.2020 г. 4.2 Химически науки      
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания
Зоология 9,83 16.11.2021 г. 4.3 Биологически науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Паразитология и хелминтология 9,67 04.04.2022 г. 4.3 Биологически науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Ботаника 9,63 14.03.2022 г. 4.3 Биологически науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Микология 9,48 14.03.2022 г. 4.3 Биологически науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Генетика 9,32 30.11.2021 г. 4.3 Биологически науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Хидробиология 9,68 04.04.2022 г. 4.3 Биологически науки     pdf 16x16   pdf 16x16
Ентомология 9,73 16.11.2021 г. 4.3 Биологически науки    pdf 16x16   pdf 16x16 
Екология и опазване на екосистемите 9,58 04.04.2022 г. 4.3 Биологически науки    pdf 16x16   pdf 16x16
Институт за гората
Екология и опазване на екосистемите 9,43 04.04.2022 г.  4.3 Биологически науки   pdf 16x16 pdf 16x16
Почвознание 8,09 20.04.2021 г. 6.1 Растениевъдство   pdf 16x16 pdf 16x16
Горски култури, селекция и семепроизводство 8,52 31.01.2024 г. 6.5 Горско стопанство    pdf 16x16pdf 16x16  pdf 16x16
Лесоустройство и таксация 8,08 31.01.2024 г. 6.5 Горско стопанство    pdf 16x16 / pdf 16x16  pdf 16x16
Лесовъдство /вкл. Дендрология/ 8,46 31.01.2024 г. 6.5 Горско стопанство    pdf 16x16 / pdf 16x16  pdf 16x16
Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите 8,48 31.01.2024 г. 6.5 Горско стопанство   pdf 16x16pdf 16x16  pdf 16x16
Национален природонаучен музей
Зоология 9,69 16.11.2021 г. 4.3 Биологически науки   pdf 16x16   pdf 16x16
Ентомология 9,67 16.11.2021 г. 4.3 Биологически науки   pdf 16x16   pdf 16x16
Институт по физиология на растенията и генетика
Физиология на растенията 9,51 14.03.2022 г. 4.3 Биологически науки   pdf 16x16   pdf 16x16
Генетика 9,20 30.11.2021 г. 4.3 Биологически науки   pdf 16x16   pdf 16x16
Биохимия 9,41 29.02.2022 г. 4.3 Биологически науки   pdf 16x16   pdf 16x16
Институт по молекулярна биология "Акад. Румен Цанев"
Вирусология   28.05.2015 г.        
Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества 9,76 07.04.2020 г. 4.2 Химически науки      
Молекулярна генетика 9,78 30.11.2021 г. 4.3 Биологически науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Молекулярна биология 9,60 29.02.2022 г. 4.3 Биологически науки     pdf 16x16   pdf 16x16
Институт по микробиология "Стефан Ангелов"
Микробиология 9,86 08.02.2022 г. 4.3 Биологически науки   pdf 16x16   pdf 16x16
Имунология 9,69 07.03.2022 г. 4.3 Биологически науки   pdf 16x16   pdf 16x16
Вирусология 9,64 08.02.2022 г. 4.3 Биологически науки   pdf 16x16   pdf 16x16
Технология на биологично активните вещества 9,48 27.05.2022 г. 5.11 Биотехнологии   pdf 16x16   pdf 16x16
Институт по биология и имунология на размножаването "Акад. Кирил Братанов"
Имунология 9,52 07.03.2022 г. 4.3 Биологически науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Физиология на животните и човека 9,34 14.03.2022 г. 4.3 Биологически науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Развъждане на селскостопанските животни и биотехника на размножаването 9,54 21.12.2022 г. 6.3 Животновъдство     pdf 16x16   pdf 16x16
Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей
Биохимия 8,91 29.02.2021 г. 4.3 Биологически науки   pdf 16x16  pdf 16x16 
Вирусология 9,58 08.02.2022 г. 4.3 Биологически науки   pdf 16x16  pdf 16x16
Паразитология и хелминтология 9,38 04.04.2022 г. 4.3 Биологически науки   pdf 16x16  pdf 16x16
Антропология 9,00 16.03.2022 г. 4.3 Биологически науки   pdf 16x16   pdf 16x16
Морфология 9,58 14.03.2022 г. 4.3 Биологически науки   pdf 16x16  pdf 16x16
Имунология 9,36 07.03.2022 г. 4.3 Биологически науки   pdf 16x16   pdf 16x16 
Патология на животните 8,85 14.05.2020 г. 6.4 Ветеринарна медицина    pdf 16x16   pdf 16x16
Паразитология и инвазионни болести на животните и човека 8,52 14.05.2020 г. 6.4 Ветеринарна медицина   pdf 16x16  pdf 16x16
Институт по биофизика и биомедицинско инженерство
Биофизика 9,70 04.04.2022 г. 4.3 Биологически науки   pdf 16x16 pdf 16x16 
Биохимия   28.05.2015 г.        
Физиология на животните и човека 9,43 14.03.2022 г. 4.3 Биологически науки   pdf 16x16  pdf 16x16
Информатика 9,48 23.03.2021 г. 4.6 Информатика и компютърни науки   pdf 16x16 pdf 16x16
Биоавтоматика   25.06.2016 г.        
Системи с изкуствен интелект   15.01.2016 г.        
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли) 9,50 01.07.2022 г. 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    pdf 16x16  pdf 16x16
Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката 9,65 15.12.2023 г. 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    pdf 16x16  pdf 16x16
Национален институт по геофизика, геодезия и география /НИГГГ/
Сеизмология и вътрешен строеж на Земята 9,57 12.05.2020 г. 4.4 Науки за земята      
Физическа география и ландшафтознание 9,35 14.05.2024 г. 4.4 Науки за земята  pdf 16x16  pdf 16x16 / pdf 16x16  pdf 16x16
Земен магнетизъм и гравиметрия 9,58 12.05.2020 г. 4.4 Науки за земята      
Физика на океана атмосферата и околоземното пространство 9,58 12.05.2020 г. 4.4 Науки за земята      
Картография и географски информационни системи 9,22 12.05.2020 г. 4.4 Науки за земята      
Икономическа и социална география 9,16 14.05.2024 г. 4.4 Науки за земята  pdf 16x16 pdf 16x16 / pdf 16x16   pdf 16x16
Геоморфология и палеография  9,23 12.06.2024 г. 4.4 Науки за земята  pdf 16x16  pdf 16x16
pdf 16x16
Хидрология на сушата и водните ресурси  9,46 12.06.2024 г. 4.4 Науки за земята  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
География на населението и селищата  9,29 14.05.2024 г. 4.4 Науки за земята  pdf 16x16  pdf 16x16 / pdf 16x16  pdf 16x16
Климатология  9,47 12.06.2024 г. 4.4 Науки за земята  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Механика на деформируемото тяло  9,50  15.02.2022 г. 4.5 Математика    pdf 16x16  pdf 16x16
Обща, висша и приложна геодезия  9,42  20.05.2022 г. 5.7 Архитектура, строителство и геодезия    pdf 16x16  pdf 16x16
Строителни конструкции    22.01.2016 г.        
Геологически институт "Страшимир Димитров"
Регионална геология 9,63 07.04.2020 г. 4.4 Науки за земята      
Геохимия 9,73 07.04.2020 г. 4.4 Науки за земята      
Петрология 9,68 07.04.2020 г. 4.4 Науки за земята      
Геотектоника 9,61 14.04.2020 г. 4.4 Науки за земята      
Литология 9,58 07.04.2020 г. 4.4 Науки за земята      
Палеонтология и стратиграфия 9,90 07.04.2020 г. 4.4 Науки за земята      
Геотектоника 9,61 14.04.2020 г. 4.4 Науки за земята      
Хидрогеология 9,74 14.04.2020 г. 4.4 Науки за земята      
Инженерна геология 9,61 14.04.2020 г. 4.4 Науки за земята      
Минералогия и кристалография 9,46 14.04.2020 г. 4.4 Науки за земята      
Институт по океанология "Проф. Фритьоф Нансен" - Варна
Хидробиология 9,52 27.07.2021 г. 4.3 Биологически науки   pdf 16x16 pdf 16x16
Екология и опазване на екосистемите 9,36 27.07.2021 г. 4.3 Биологически науки   pdf 16x16 pdf 16x16
Системи и устройства за опазване на околната среда   15.01.2016 г.        
Океанология  9,00 19.07.2024 г. 4.4 Науки за земята  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Геология на океаните и моретата  9,02 19.07.2024 г. 4.4 Науки за земята  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Институт по металознание, съоръжения и технологии "Акад. Ангел Балевски" с Център по хидро- и аеродинамика - Варна
Механика на флуидите 8,67 15.02.2021 г. 4.5 Математика    pdf 16x16  pdf 16x16
Теория на кораба 9,42 21.06.2025 г. 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Материалознание и технология на машиностроителните материали 9,48 24.01.2026 г. 5.6 Материали и материалознание  pdf 16x16  pdf 16x16  
Металознание и термична обработка на металите 9,36 26.09.2019 г. 5.6 Материали и материалознание      
Технологиия на композитните материали 9,41 26.09.2019 г. 5.6 Материали и материалознание      
Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура 9,04 13.05.2022 г. 5.6 Материали и материалознание    pdf 16x16  pdf 16x16
Технологии, машини и системи за обработка чрез пластично деформиране 9,26 13.05.2022 г. 5.6 Материали и материалознание    pdf 16x16   pdf 16x16 
Технологии, машини и системи за леярното производство 9,20 13.05.2022 г. 5.6 Материали и материалознание   pdf 16x16  pdf 16x16
Речно и морско строителство 9,36 20.05.2022 г. 5.7 Архитектура, строителство и геодезия    pdf 16x16  pdf 16x16
Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации (технологии и средства за сигурност и защита на критична инфраструктура при кризи) 9,40 21.06.2025 г. 5.13 Общо инженерство  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници
Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя 9,49 02.06.2020 г. 4.1 Физически науки      
Технология на полупроводниковите материали и електронните елементи 9,30 28.04.2020 г. 4.2 Химически науки      
Микроелектроника   15.01.2016 г.        
Институт по невробиология
Психофизиология 9,03 10.03.2022 г. 3.2 Психология    pdf 16x16  pdf 16x16
Физиология на животните и човека 9,51 14.03.2022 г. 4.3 Биологически науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Фармакология 9,43 28.01.2021 г. 7.1 Медицина      
Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика
Теоретична и математическа физика 9,73 07.04.2020 г. 4.1 Физически науки      
Ядрена физика 9,35 07.04.2020 г. 4.1 Физически науки      
Физика на високите енергии и елементарните частици, физика и астрофизика на частиците 9,18 07.04.2020 г. 4.1 Физически науки      
Неутронна физика и физика на ядрените реактори 9,58 07.04.2020 г. 4.1 Физически науки      
Радиохимия 9,34 28.04.2020 г. 4.2 Химически науки      
Ядрени реактори 9,24 15.12.2023 г. 5.4 Енергетика   pdf 16x16 pdf 16x16
Институт по катализ
Химична кинетика и катализ 9,63 24.02.2020 г. 4.2 Химически науки      
Химия на твърдото тяло 9,54 24.02.2020 г. 4.2 Химически науки      
Институт по електроника "Акад. Емил Джаков"
Радиофизика и физическа електроника 9,40 12.05.2020 г. 4.1 Физически науки      
Физика на плазмата и газовия разряд 9,47 02.06.2020 г. 4.1 Физически науки      
Физика на атомите и молекулите 9,65 07.04.2020 г. 4.1 Физически науки      
Физика на вълновите процеси 9,47 12.05.2020 г. 4.1 Физически науки      
Математическо моделиране и приложение на математиката във физиката 9,53 07.04.2020 г. 4.1 Физически науки      
Институт по математика и информатика
Методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии 9,05 11.11.2025 г. 1.3 Педагогика на обучението по...   pdf 16x16 pdf 16x16
Математическа логика 9,50 06.07.2021 г. 4.5  Математика   pdf 16x16 pdf 16x16
Алгебра и теория на числата 9,64 06.07.2021 г. 4.5  Математика   pdf 16x16 pdf 16x16
Математически анализ 9,80 06.07.2021 г. 4.5  Математика   pdf 16x16 pdf 16x16
Диференциални уравнения 9,61 06.07.2021 г. 4.5  Математика   pdf 16x16 pdf 16x16
Изчислителна математика 9,64 06.07.2021 г. 4.5  Математика   pdf 16x16 pdf 16x16
Геометрия и топология 9,60 06.07.2021 г. 4.5  Математика   pdf 16x16 pdf 16x16
Теория на вероятностите и математическа статистика 9,67 06.07.2021 г. 4.5  Математика   pdf 16x16 pdf 16x16
Изследване на операциите 9,70 06.07.2021 г. 4.5  Математика   pdf 16x16 pdf 16x16
Математическо моделиране и приложение на математиката 9,70 06.07.2021 г. 4.5  Математика   pdf 16x16 pdf 16x16
Информатика 9,67 23.03.2021 г. 4.6 Информатика и компютърни науки   pdf 16x16 pdf 16x16
Институт по информационни и комуникационни технологии
Изчислителна математика 9,80 06.07.2021 г. 4.5 Математика   pdf 16x16 pdf 16x16
Математическо моделиране и приложение на математиката 9,60 06.07.2021 г. 4.5 Математика   pdf 16x16 pdf 16x16
Информатика 9,60 23.03.2021 г. 4.6 Информатика и компютърни науки    pdf 16x16 pdf 16x16
Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката 9,32 15.12.2023 г. 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    pdf 16x16  pdf 16x16
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли) 9,44 01.07.2022 г. 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    pdf 16x16  pdf 16x16
Компютърни системи, комплекси и мрежи 9,18 13.05.2022 г. 5.3 Комуникационна и компютърна техника     pdf 16x16  pdf 16x16
Комуникационни мрежи и системи 9,22  13.05.2022 г.  5.3 Комуникационна и компютърна техника     pdf 16x16  pdf 16x16
Институт по механика
Теоретична механика 9,53 15.02.2022 г. 4.5 Математика    pdf 16x16 pdf 16x16
Приложна механика 9,58 15.02.2022 г. 4.5 Математика    pdf 16x16 pdf 16x16
Механика на деформируемото тяло 9,63 15.02.2022 г. 4.5 Математика    pdf 16x16 pdf 16x16
Механика на флуидите 9,45 15.02.2022 г. 4.5 Математика     pdf 16x16  pdf 16x16
Биомеханика 9,62 15.02.2022 г. 4.5 Математика    pdf 16x16 pdf 16x16
Математическо моделиране и приложение на математиката 9,80 06.07.2021 г. 4.5 Математика    pdf 16x16 pdf 16x16
Роботи и манипулатори 9,30 01.07.2022 г. 5.1 Машинно инженерство    pdf 16x16  pdf 16x16
Технологиия на композитните материали 9,44 24.01.2026 г. 5.6 Материали и материалознание  pdf 16x16  pdf 16x16  
Строителни материали, изделия и технология за производството 8,96 13.05.2021 г.  5.6 Материали и материалознание    pdf 16x16  pdf 16x16
Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов"
Геохимия   не  дава акредитация        
Минералогия и кристалография 9,79 14.04.2020 г. 4.4 Науки за земята      
Централна лаборатория по приложна физика - Пловдив
Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя 9,47 02.06.2020 г. 4.1 Физични науки      
Кирило-методиевски научен център
Теория и история на литературата 9,25 17.12.2020 г. 2.1 Филология      
Българска литература 9,38 17.12.2020 г. 2.1 Филология      
Български език 9,48 17.12.2020 г. 2.1 Филология      
Национален институт по метеорология и хидрология
Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство 9,50 14.04.2020 г. 4.1 Физически науки      
Метеорология 9,53 12.05.2020 г. 4.1 Физически науки      
Дистанционни изследвания на Земята и планетите 9,61 14.04.2020 г. 4.1 Физически науки      
Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство 9,36 20.05.2022 г. 5.7 Архитектура, сторителство и геодезия    pdf 16x16  pdf 16x16
Хидротехническо строителство   22.01.2016 г.        
Институт за изследване на изкуствата
Теория и история на архитектурата  9,19 09.02.2024 г. 5.7 Архитектура, сторителство и геодезия    pdf 16x16 pdf 16x16 
Теория и история на културата 9,22 17.09.2020 г. 8.1 Теория на изкуствата      
Изкуствознание и изобразителни изкуства 9,07 17.09.2020 г. 8.1 Теория на изкуствата      
Музикознание, музикално и танцово изкуство 9,47 17.09.2020 г. 8.3 Музикално и танцово изкуство      
Театрознание и театрално изкуство 9,27 17.09.2020 г. 8.4 Театрално и филмово изкуство      
Кинознание, киноизкуство и телевизия 9,27 17.09.2020 г. 8.4 Театрално и филмово изкуство      
Опазване,реставрация и адаптация на паметниците на архитектурата   28.10.2016 г.        
Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен дизайн   не дава акредитация        
Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли   28.10.2016 г.        
Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство   28.10.2016 г.        
Институт оптически материали и технологии "Акад. Йордан Малиновски"
Физика на вълновите процеси 9,65 12.05.2020 г. 4.1 Физически науки      
Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя 9,59 02.06.2020 г. 4.1 Физически науки      
Физикохимия 9,47 23.06.2020 г. 4.2 Химически науки      
Институт по системно инженерство и роботика
Роботи и манипулатори 9,48 01.07.2022 г. 5.1 Машинно инженерство   pdf 16x16   pdf 16x16
Теория на автоматичното управление   15.01.2016 г.        
Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника 9,38 01.07.2022 г. 5.2 Електротехника, електроника и автоматика   pdf 16x16   pdf 16x16
Автоматизация на производството (по отрасли) 9,20 01.07.2022 г.  5.2 Електротехника, електроника и автоматика   pdf 16x16  pdf 16x16
Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката 9,25 15.12.2023 г. 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    pdf 16x16  pdf 16x16

 

 

enqa1      ceenqa3     image1