bar5

На 22-23 февруари 2018 година, под егидата на Българското председателство на Европейския съюз в София, се проведе Форумът „Университети – бизнеси“. С повече от 250 участници от над 20 страни, той отпразнува 10 години от своето съществуване. Форумът беше организиран от Европейската комисия в партньорство с Министерството на образованието и науката, Съвета на ректорите на висшите училища и Българската стопанска камара.
 
В своето приветствие заместник-министърът на образованието и науката, д-р Петър Николов, подчерта приноса на висшите училища към регионалното развитие и значимостта на ползотворното сътрудничество с бизнеса в този процес.
 
Изпълняващият длъжността генерален директор на Генерална дирекция „Образование, аудиовизия и култура“ към Европейската комисия – г-н Йенс Ниланд Кристенсен, напомни за едно от големите предизвикателства пред всички институции в образователния процес – адекватната подготовка на обучаваните с оглед на възможностите им за професионална реализация. Тази тема беше застъпена и в изказването на г-жа Маргарита Попова – вицепрезидент на Република България в периода 2012 – 2017 г. и заместник-председател на и Българската стопанска камара. Тя постави акцент върху актуалността на придобитите знания и умения и необходимостта от нагласи и възможности за учене през целия живот.
 
С помощта на високопоставени оратори от бизнеса, висшето образование и местните и национални власти Форумът се фокусира върху следните три теми: Лидерство, мениджмънт и управление; Управление на регионалните иновации и развитие; Предприемаческо образование.
 
Сред ключовите резултати на Форума, които скоро ще бъдат публикувани в отделен доклад, са:
       •Необходимостта от допълнително задълбочаване и стимулиране на сътрудничеството между университетите, предприятията и заобикалящата среда.
       •Укрепване и поддържане на нововъзникващи инициативи за постигане на иновативен и предприемачески университет.
       •Включване на студентите в текущата модернизация на висшето образование.
       •Създаване на подходящи политически рамки за по-силна ангажираност на висшите училища, академичните среди и студентите в обмена на знания
       •Премахване на бариерите между стартовите екосистеми и висшите училища.
 
Сам по себе си Форумът не е обвързан с изготвянето и приемането на стратегически документи, но представлява отлична платформа за обмен на идеи и споделяне на добри практики. Именно той е родоначалникът на инструмента HEInnovate като идеята за него се ражда в резултат на дискусии по време на едно от предходните издания на Форума. Идеята е вдъхновена от желанието да се предостави на висшите училища възможност сами да оценят своя потенциал и на тази база да вземат информирани решения при разработването на собствените си стратегии за развитие. Днес инициативата HEInnovate придобива все по-голяма популярност не само в Европа, но и в САЩ и държави от Азия, като през 2014 г. България стана първата държава, в която беше направен обстоен преглед на степента на предприемачество в системата на висшето образование.
 
За първи път държавата, председателстваща Съвета на ЕС бе домакин на Форума, отразявайки политическите приоритети на България и нарастващото значение на сътрудничеството между висшите училища и бизнеса. Следващото събитие от календара на Българското председателство, посветено на иновациите и предприемачеството във висшето образование (HEInnovate), ще се проведе в Русе в периода 14-17 юни 2018 година.
Линк към ENQA      logo ceenqa        eqar logo 080214
        
икона телефон 02 80 778 15

 

Счетоводство

икона телефон 02 80 778 13
 

Деловодство

421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13