bar5

На 24 януари 2024 година председателят на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) проф. д-р Елиза Стефанова официално връчи на ректора на Университетът за национално и световно стопанство (УНСС( проф. д-р Димитър Димитров Свидетелство за институционална акредитация. Университетът получи институционална акредитация с най-висока оценка сред българските университети – 9,80, валидна до 14.12.2029.

Свидетелство за институционална акредитация

Председателят на НАОА проф. д-р Елиза Стефанова изрази виждането си, че институционалната акредитация показва качеството, което предлага висшето училище на студентите. Това е оценка не само на обучителния процес, а на всичко, което самата институция предлага от момента на започване на обучението до дипломирането. „Процесът в началото на адаптация понякога е труден и трябва специална менторска подкрепа. На по-късен етап става важно какви възможности за кариерна ориентация се предлагат, какви са връзките с бизнеса, как се привличат специалисти от практиката и от държавните предприятия в процеса на обсъждане на учебните планове и програми за съответните специалности. Всичко това трябва да бъде интегрирано в процеса на обучение. Самата среда, в която се развива студентът, също трябва да е на достатъчно високо ниво. Трябва да сме сигурни, че са създадени условия той да придобие най-доброто образование, за да може впоследствие да се реализира на пазара на труда", каза проф. д-р Елиза Стефанова и допълни, че провежданата политика на Университета е важна, но от изключително значение е и самият процес по реализация на политиката, който трябва да бъде контролиран от висшето училище и да се надгражда и усъвършенства.

Ректорът проф. Димитър Димитров благодари на всички, които са работили усърдно по събирането на първичните данни и изготвянето на доклада-самооценка за институционална акредитация, членовете на Комисията по акредитация, членовете на работните групи. Специални благодарности изказа на проф. д-р Матилда Александрова за вещото ръководство и координация на цялостния процес по акредитация на качеството, на главния секретар по акредитацията (към момента на изготвяне на доклада-самооценка) и председателя на Комисията по акредитация.

Свидетелство за институционална акредитация

На състоялата се среща, в която също така взеха участие проф. д-р Галина Младенова, председател на Постоянната комисия по стопански науки и управление към НАОА, проф. д-р Матилда Александрова, в.и.д. зам.-ректор по учебната дейност и председател на Комисията по акредитация, доц. д-р Елена Симеонова, главен секретар по акредитация, г-жа Гергана Кирилова, директор на дирекция „Кабинет на ректора“ и доц. д-р Росен Кирилов, в.и.д. зам.-ректор по дигитализация и киберсигурност, беше обсъдена възможността УНСС да бъде домакин през месец май 2024 година на съвместно организиран с НАОА семинар по въпросите на акредитацията.

Линк към ENQA      logo ceenqa        eqar logo 080214
        
икона телефон 02 80 778 15

 

Счетоводство

икона телефон 02 80 778 13
 

Деловодство

421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13