bar5

Семинар „Оценяване и акредитация на професионални направления и специалности от регулираните професии“ между НАОА и УНСС

17.05-унсс-1

На 17.05.2024 г. се проведе съвместен семинар на УНСС и НАОА на тема „Оценяване и акредитация на професионални направления и специалности от регулираните професии". В семинара взеха участие над 270 (над 150 се включиха онлайн) представители на 32 висши училища – ректори, заместник-ректори по акредитацията и експерти в областта, преподаватели и служители от висшите училища и представители на изследователски институции. Събитието бе уважено и от представители на Министерството на образованието и науката и на Националния център за информация и документация.

17.05-унсс-2

Председателят на НАОА – проф. д-р Елиза Стефанова обясни, че е необходимо да се върне доверието във висшето образование, което се предлага в България. „Ако разглеждаме акредитацията като даване на кредит на доверие, нека положим максимални усилия от ваша и наша страна наистина да върнем доверието на обществото. Ако искаме да имаме развиваща се държава, да имаме стабилна икономика, важно е какво висше образование имаме“, каза проф. Стефанова и изрази надежда, че по време на семинара ще бъдат обсъдени процесите, свързани с подобряване на качеството на висшето образование.

17.05-унсс-3

Модератор на събитието беше заместник-ректорът по учебната дейност и председател на Комисията по акредитация на УНСС проф. д-р Матилда Александрова. Тя направи акцент върху ключовото значение на семинара, на който съвместно с компетентните представители на НАОА се разглеждат въпроси, които вълнуват всички висши училища. „Това е първият по рода и мащаба си семинар-обучение на национално ниво по въпросите на оценяването и акредитацията на професионалните направления и докторските програми“, каза проф. Александрова.

В презентацията си на тема „Промени в процеса на оценяване и акредитация. Дигитализация на процесите“ проф. д-р Елиза Стефанова подробно разясни какви са промените в процеса на акредитацията и какъв е смисълът им. „Стандартите и критериите не се променят, защото са част от ESG (The Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area), индикаторите, които са количествени и качествени към критериите, отчасти се променят, а методиката се усъвършенства и прецизира.“

images 1 https://cloud.neaa.government.bg/index.php/s/3sRB6gJigbLioFY

Проф. д-р Галина Младенова, председател на Постоянната комисия по стопански науки и управление, представи „Процедури и документация за програмна акредитация на ПН/СРП“. „Оценяването на едно и също професионално направление се извършва едновременно за всички висши училища по утвърден от НАОА график на всеки 4 години. Заявлението до председателя на НАОА за акредитация на ПН/СРП се подава два месеца преди началото на акредитацията на професионалното направление“, обясни проф. д-р Галина Младенова.

images 1https://cloud.neaa.government.bg/index.php/s/wXJDBYRLKT9PB5Z)

17.05-унсс-4

Проф. д.н. Надя Златева, член на Постоянната комисия по природни науки, математика и информатика, представи Методика за изчисляване на количествените индикатори: събиране, обработване и остойностяване на изходните данни“. „НАОА извлича и предоставя на ВУ таблици с първични данни по всяка процедура за ПА на ПН/СРП. Данните са извлечени от Регистрите на Националния център за информация и документация (НАЦИД) и от Рейтинговата система (РС) на висшите училища (ВУ) в България“, каза проф. Златева като обясни, че данните са за студенти, преподаватели, специалности и докторски програми, като подробно се спря на спецификата на данните за всяка една категория и как коректно да се попълват. 

images 1 https://cloud.neaa.government.bg/index.php/s/n29N5bkt9A8WMC6

Доц. д-р Силвия Цветанска, член на Акредитационния съвет, представи „Методика за отчитане на качествените индикатори и на иновативните и добри практики“. Тя говори за смисъла и ролята на качествените индикатори в критериалната система (39 качествени индикатора и 61 количествени) и за възможността чрез качествените индикатори висшето училище да покаже отличителните характеристики, спецификата, уникалността на развитието на професионалното направление в конкретното висше училище. 

images 1 https://cloud.neaa.government.bg/index.php/s/Cp5e3pMtf2PJAbx

По темата „Оценяване и акредитация на докторски програми“ говори проф. д.н.к. Мария Шнитер, зам.-председател на НАОА. Тя обясни законовата рамка и новите моменти в оценяването и акредитация на докторските програми. Част от новостите са: акредитацията на ДП се заявява с програмната акредитация на съответното ПН; за акредитацията на всяка ДП се подготвя отделен доклад-самооценка и вместо по десет, оценяването се извършва само по четири стандарта. Индикаторите са формулирани с цел да се открои спецификата на всяка ДП и разликата между ОНС „доктор“ и ОКС „бакалавър“ и „магистър“. 

images 1 https://cloud.neaa.government.bg/index.php/s/974zfA4m8igngjH

Доц. д-р Мария Кехайова-Стойчева, член на Акредитационния съвет на НАОА, подробно разясни темата „Методика за определяне на капацитет на ПН. Национална карта на висшето образование: възможности и ограничения“. Тя засегна промените в ЗВО от 2020 г., а именно, че един проект за откриване на ново ПН трябва да отговаря едновременно на изискванията на НАОА, Националната карта на висшето образование (НКВО) и одобрената от МОН политика на висшите училища.

images 1 https://cloud.neaa.government.bg/index.php/s/ZY4eMZFWbJFa7HL

17.05-унсс-5

Снимки: УНСС

 

Линк към ENQA      logo ceenqa        eqar logo 080214
        
икона телефон 02 80 778 15

 

Счетоводство

икона телефон 02 80 778 13
 

Деловодство

421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13