bar5

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии в

Русенски университет "Ангел Кънчев"

Професионално направление/специалност от регулираните професии Дата на дадена акредитация** / Срок на валидност на акредитацията Оценка Капацитет
по образователно-квалификационни степени
Доклад на ЕГ/ПК Решение на ПК Анотация Анотация САНК
професионален бакалавър бакалавър магистър общо
1.2. Педагогика 01.10.2024 г. 8,02   750 250 1 000 pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16 
1.3. Педагогика на обучението по… 08.02.2021 г.** 9,28   820 350 1 170 pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
3.3. Политически науки 25.11.2021 г.** 9,04   400 100 500  pdf 16x16   pdf 16x16   pdf 16x16
3.4. Социални дейности 29.03.2022 г. 9,28  

240

50 290  pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
3.6. Право                    
  Право 07.02.2024 г. 8,66     800 800  pdf 16x16    pdf 16x16  pdf 16x16
3.7. Администрация и управление 13.05.2026 г. 9,03   600 250 850 pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
3.8. Икономика 22.04.2026 г. 9,23   400 100 500  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
4.5. Математика 09.05.2022 г. 9,37   240 80 320 pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16   pdf 16x16
4.6. Информатика и компютърни науки  21.12.2020 г.** 9,34   740 160 900 pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16   pdf 16x16
5.1. Машинно инженерство 15.05.2026 г. 9,32   1700 800 2500 pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
5.2. Електротехника, електроника и автоматика 24.11.2022 г.** 9,38   1 700 340 2 040  pdf 16x16
 
pdf 16x16  pdf 16x16
5.3. Комуникационна и компютърна техника  14.12.2023 г.** 9,37   1 300 400 1 700  pdf 16x16    pdf 16x16 pdf 16x16
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация 15.11.2025 г. 9,40   1 100 400 1 500  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16 
5.6. Материали и материалознание

05.07.2025 г.

8,93   160 30 190 pdf 16x16    pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
5.7. Архитектура строителство и геодезия 09.03.2023 г. 8,38   240   240  pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16   pdf 16x16
5.10. Химични технологии  22.06.2024 г. 9,11   160 80  240  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
5.11. Биотехнологии - Филиал Разград 10.11.2023 г. 9,23   160 80 240  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16  
5.12. Хранителни технологии - Филиал Разград 03.11.2023 г. 9,22   180 80 260 pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16  
5.13. Общо инженерство

15.12.2023 г.

9,54   1 760 400 2 160 pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16  
6.1. Растениевъдство 21.07.2022 г.** 8,45   140 40 180 pdf 16x16    pdf 16x16  pdf 16x16
7.4. Обществено здраве 04.08.2022 г.** 8,88   120 40 160 pdf 16x16    pdf 16x16  pdf 16x16
  Кинезитерапия 21.07.2022 г.** 8,87   330 30 360 pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
  Управление на здравните грижи 15.02.2024 г.** 9,06     60 60 pdf 16x16    pdf 16x16  
7.5. Здравни грижи                    
  Медицинска сестра 13.06.2024 г. 8,27  

200

  200  pdf 16x16    pdf 16x16  pdf 16x16
  Акушерка 13.06.2024 г. 8,21   100   100  pdf 16x16    pdf 16x16  pdf 16x16
  Лекарски асистент 30.07.2023 г. положително оценен проект   120   120  pdf 16x16   pdf 16x16  
9.1. Национална сигурност 05.06.2023 г. 8,95    300 120  420 pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16

* нова акредитация съгласно графика за програмна акредитация на професионално направление

** Срокът на валидност на акредитацията е до следващата акредитация на ПН, съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО

Линк към ENQA      logo ceenqa        eqar logo 080214
        
икона телефон 02 80 778 15

 

Счетоводство

икона телефон 02 80 778 13
 

Деловодство

421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13