bar5

Акредитирани докторски програми в Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна
Наименование Дата на дадена акредитация**/ Акредитирана до: Оценка Професионално направление Доклад на ЕГ Доклад/решение на ПК Анотация
Медицинска психология 22.12.2023 г. 9,01 3.2 Психология   pdf 16x16  pdf 16x16
Организация и управление извън сферата на материалното производство (в здравеопазването) 29.11.2023 г. 9,39 3.7 Администрация и управление   pdf 16x16 pdf 16x16 
Аналитична химия 28.01.2024 г. 8,95 4.2 Химически науки  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества 26.02.2024 г. 9,54 4.2. Химически науки   pdf 16x16/ pdf 16x16   pdf 16x16
Молекулярна биология 15.04.2024 г. 8,72 4.3 Биологически науки  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Генетика 15.04.2025 г. 9,45 4.3 Биологически науки  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
Биохимия 18.12.2023 г. 9,13 4.3 Биологически науки   pdf 16x16/pdf 16x16  pdf 16x16 
Микробиология 24.07.2023 г.  9,68 4.3 Биологически науки   pdf 16x16 pdf 16x16
Вирусология 24.07.2023 г.  9,63 4.3 Биологически науки   pdf 16x16  pdf 16x16
Хирургия 20.09.2024 г. 9,29 7.1 Медицина    pdf 16x16 pdf 16x16
Кардиохирургия 15.09.2022 г.** 8,75 7.1 Медицина     pdf 16x16
Имунология 13.07.2023 г.** 8,52 7.1 Медицина   pdf 16x16 pdf 16x16
Микробиология 13.07.2023 г.** 8,80 7.1 Медицина   pdf 16x16 pdf 16x16
Медицинска генетика 13.07.2023 г.** 8,84 7.1 Медицина   pdf 16x16 pdf 16x16
Ревматология 15.09.2022 г.** 8,85 7.1 Медицина     pdf 16x16
Анатомия, хистология и цитология 21.02.2025 г. 9,38 7.1 Медицина pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Патологоанатомия и цитопатология 02.06.2022 г.** 9,41 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Патофизиология 21.02.2025 г. 9,06 7.1 Медицина pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Клинична лаборатория 07.03.2025 г. 9,10 7.1 Медицина pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Вътрешни болести 21.11.2025 г.  9,07 7.1 Медицина pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
Гастроентерология 07.03.2025 г.  9,12 7.1 Медицина  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Нефрология 03.10.2025 г. 9,14 7.1 Медицина  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Ендокринология 07.03.2025 г. 9,12 7.1 Медицина  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16 
Белодробни болести 03.10.2025 г. 9,24  7.1 Медицина  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Неврология 25.07.2025 г. 9,13 7.1 Медицина pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Психиатрия 21.03.2025 г. 9,19 7.1 Медицина  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Дерматология и венерология 07.03.2025 г. 9,15 7.1 Медицина  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Фармакология/вкл. фармакокинетика и химиотерапия 25.01.2024 г.** 9,40 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Физиология на човека 25.01.2024 г.** 9,21 7.1 Медицина   pdf 16x16 pdf 16x16
Медицинска радиология и рентгенология (вкл. използване на радиоактивни изотопи) 20.09.2024 г.  9,20 7.1 Медицина      pdf 16x16
Епидемиология 08.07.2021 г.** 9,38 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.) 30.01.2026 г. 9,06 7.1 Медицина  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Инфекциозни болести 08.07.2021 г.** 9,37 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Оториноларингология 25.07.2025 г.  9,10 7.1 Медицина pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
Офталмология 25.07.2025 г.  9,19 7.1 Медицина  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16 
Анестезиология и интензивно лечение 14.10.2021 г.** 9,40 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Хематология и преливане на кръв 25.06.2026 г. 9,34 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Ортопедия и травматология 21.02.2025 г.  9,23 7.1 Медицина  pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16 
Неврохирургия 05.07.2024 г.  9,27 7.1 Медицина  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Урология 07.03.2025 г.  9,14 7.1 Медицина  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Гръдна хирургия 21.02.2025 г. 9,16 7.1 Медицина  pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16 
Акушерство и гинекология 14.10.2021 г.** 9,39 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Онкология 02.06.2022 г.** 9,39 7.1 Медицина    pdf 16x16 pdf 16x16
Кардиология 05.07.2024 г.  9,24 7.1 Медицина pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Съдова хирургия  14.10.2021 г.** 9,34 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Педиатрия 29.03.2024 г.  9,20 7.1 Медицина  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16 
Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията 17.05.2024 г. 9,28 7.1 Медицина  pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
Професионални заболявания 07.02.2024 г. 8,97 7.1 Медицина  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Физиотерапия, курортология и рехабилитация 07.02.2024 г. 8,97 7.1 Медицина  pdf 16x16  pdf 16x16

 pdf 16x16

Съдебна медицина и деонтология 21.02.2025 г. 9,16 7.1 Медицина  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16 
Съдебна психиатрия 21.03.2024 г. 8,76 7.1 Медицина  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Токсикология 02.06.2022 г.** 9,16 7.1 Медицина    pdf 16x16 pdf 16x16
Обща медицина 28.10.2021 г.** 9,19 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Медицина на бедствените ситуации 25.06.2026 г. 9,31 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Детска психиатрия 21.03.2024 г. 8,84 7.1 Медицина  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Хирургична стоматология 20.01.2022 г.** 9,05 7.2 Дентална медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Детска дентална медицина 12.05.2022 г.** 9,33 7.2 Дентална медицина   pdf 16x16 pdf 16x16
Протетична дентална медицина 12.05.2022 г.** 9,40 7.2 Дентална медицина   pdf 16x16 pdf 16x16
Терапевтична дентална медицина 12.05.2022 г.** 9,41 7.2 Дентална медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Фармакогнозия и фитохимия 07.07.2022 г.** 8,20 7.3 Фармация    pdf 16x16 pdf 16x16
Фармацевтична химия 28.07.2021 г. 8,99 7.3 Фармация   pdf 16x16 pdf 16x16
Фармакоикономика и фармацевтична регулация 10.02.2022 г.** 8,70 7.3 Фармация   pdf 16x16 pdf 16x16
Фармакология/вкл. фармакокинетика и химиотерапия 20.04.2022 г. 8,54 7.3 Фармация   pdf 16x16  pdf 16x16
Болнична фармация 10.02.2022 г.** 8,61 7.3 Фармация   pdf 16x16 pdf 16x16
Технология на лекарствените форми и биофармация  16.06.2022 г.**  8,76 7.3 Фармация   pdf 16x16  pdf 16x16
Токсикология 10.02.2022 г.** 9,29 7.3 Фармация     pdf 16x16
Управление на здравните грижи 13.04.2023 г.** 9,42 7.4 Обществено здраве     pdf 16x16 
Медицина на бедствените ситуации 09.03.2023 г.** 8,78 7.4 Обществено здраве   pdf 16x16 pdf 16x16
Управление на общественото здраве 13.04.2023 г.** 9,56 7.4 Обществено здраве      pdf 16x16

 

** Срокът на валидност на акредитацията е до следващата акредитация на ПН, съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО

Линк към ENQA      logo ceenqa        eqar logo 080214
        
икона телефон 02 80 778 15

 

Счетоводство

икона телефон 02 80 778 13
 

Деловодство

421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13