bar5

Акредитирани докторски програми в Химикотехнологичен и металургичен университет - София
Наименование Дата на дадена акредитация** / Акредитирана до: Оценка Професионално направление Доклад на ЕГ Доклад / Решение на ПК Анотация
Теория на възпитанието и дидактика 26.12.2019 г.  Не дава акредитация 1.2 Педагогика pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Методика на обучението по химикотехнологични дисциплини 26.06.2023 г.  8,06 1.3 Педагогика на обучението по... pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Икономика и управление (по отрасли) 26.05.2021 г.**  8,77 3.7 Администрация и управление    pdf 16x16  pdf 16x16
Организация и управление на производството (по отрасли и подотрасли) не дава акредитация          
Теоретична и математическа физика не дава акредитация          
Физика на елементарните частици и високите енергии не дава акредитация          
Радиофизика и физическа електроника не дава акредитация          
Неорганична химия 26.04.2021 г.** 9,37 4.2 Химически науки     pdf 16x16 
Органична химия

11.01.2021 г.**

9,53 4.2 Химически науки     pdf 16x16 
Аналитична химия

11.01.2021 г.**

9,45 4.2 Химически науки     pdf 16x16 
Физикохимия

26.04.2021 г.**

9,37 4.2 Химически науки     pdf 16x16 
Химия на високомолекулните съединения

11.01.2021 г.**

9,56 4.2 Химически науки      pdf 16x16
Биоорганична химия. химия на природните и физиологично активните вещества

26.04.2021 г.**

9,61 4.2 Химически науки      pdf 16x16
Приложна механика   15.01.2022 г. 9,50 5.1 Машинно инженерство   pdf 16x16  pdf 16x16 
Системи с изкуствен интелект 18.12.2020 г.** 9,05 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    pdf 16x16  pdf 16x16
Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране 27.11.2020 г.** 9,22 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    pdf 16x16  pdf 16x16
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление по отрасли 27.11.2020 г.** 9,21 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    pdf 16x16 pdf 16x16 
Теория на автоматичното управление 18.12.2020 г.** 8,48 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    pdf 16x16  pdf 16x16
Системи с изкуствен интелект 18.12.2020 г.** 9,05 5.2 Електротехника, електроника и автоматика      
Автоматизация на производството /по отрасли/

27.11.2020 г.**

9,22 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    pdf 16x16  pdf 16x16
Промишлена топлотехника 22.05.2020 г. 9,07 5.4 Енергетика      
Материалознание и технология на машиностроителните материали 14.12.2024 г.  9,05 5.6 Материали и материалознание  pdf 16x16    pdf 16x16
Физика на кондензираната материя 13.04.2023 г.** 9,09 5.6 Материали и материалознание   pdf 16x16 pdf 16x16
Приложна механика 13.04.2023 г.** 9,36 5.6 Материали и материалознание   pdf 16x16 pdf 16x16
Технологии, машини и системи за обработка чрез пластично деформиране  03.08.2023 г.**  9,28 5.9 Металургия    pdf 16x16  pdf 16x16
Технологии, машини и системи за леярното производство  03.08.2023 г.**  8,84 5.9 Металургия   pdf 16x16  pdf 16x16
Металознание и термична обработка на металите  03.08.2023 г.**  9,27 5.9 Металургия    pdf 16x16  pdf 16x16
Металургична топлотехника 03.08.2023 г.**  9,36 5.9 Металургия    pdf 16x16  pdf 16x16
Металургия на черните метали 03.08.2023 г.**  9,11 5.9 Металургия    pdf 16x16  pdf 16x16
Металургия на цветните и редките метали 03.08.2023 г.**  9,25 5.9 Металургия    pdf 16x16  pdf 16x16
Технология на неорганичните вещества  05.02.2022 г.  9,21 5.10 Химични технологии    pdf 16x16  pdf 16x16
Технология на електрохимичните производства  05.02.2022 г. 9,46 5.10 Химични технологии   pdf 16x16 pdf 16x16
Технология на финия органичен и биохимичен синтез 15.01.2022 г. 9,40 5.10 Химични технологии   pdf 16x16  pdf 16x16 
Технология и преработка на пластмаси и стъклопласти 15.01.2022 г. 9,34 5.10 Химични технологии   pdf 16x16  pdf 16x16
Процеси и апарати в химичната и биохимичната промишленост 27.02.2021 г.  9,22  5.10 Химични технологии      
Химична технология на лакобояджийските материали и адхезивите 15.01.2022 г. 9,34 5.10 Химични технологии   pdf 16x16 pdf 16x16 
Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали  05.02.2022 г. 9,63 5.10 Химични технологии   pdf 16x16  pdf 16x16
Технология на каучук и гума 15.01.2022 г. 9,54 5.10 Химични технологии   pdf 16x16 pdf 16x16
Химично съпротивление на материалите и защита от корозия 05.02.2022 г. 9,33 5.10 Химични технологии    pdf 16x16  pdf 16x16
Химична технология на влакнестите материали  11.03.2022 г.  9,33 5.10 Химични технологии    pdf 16x16 pdf 16x16
Технология на полупроводниковите материали и електронните елементи  05.02.2022 г.  9,47 5.10 Химични технологии    pdf 16x16 pdf 16x16
Технология на природните и синтетичните горива  15.01.2022 г.  9,50 5.10 Химични технологии   pdf 16x16 pdf 16x16 
Технология на композитните материали  15.01.2022 г.  9,50 5.10 Химични технологии   pdf 16x16 pdf 16x16
Технология на кожарските и кожухарските изделия и дъбилните вещества  11.03.2022 г.  9,25 5.10 Химични технологии    pdf 16x16  pdf 16x16
Технология на обувното производство  11.03.2022 г.  9,33 5.10 Химични технологии     pdf 16x16   pdf 16x16
Технология на полиграфичното производство 11.03.2022 г.  9,02 5.10 Химични технологии     pdf 16x16   pdf 16x16
Технология, механизация и автоматизация на целулозната и хартиената промишленост  11.03.2022 г.  9,07 5.10 Химични технологии   pdf 16x16   pdf 16x16
Технология, механизация и автоматизация на лесохимичните производства 11.03.2022 г.  9,05 5.10 Химични технологии   pdf 16x16   pdf 16x16
Техника на безопасността на труда и противопожарната техника 15.01.2022 г.  9,26 5.10 Химични технологии   pdf 16x16  pdf 16x16
Технология на биологично активните вещества 14.12.2024 г. 9,42 5.11 Биотехнологии     pdf 16x16
Ергономия и промишлен дизайн 08.12.2023 г.  9,14 5.13 Общо инженерство   pdf 16x16  pdf 16x16
Промишлена топлотехника 10.09.2021 г.** 9,19 5.13 Общо инженерство    pdf 16x16 pdf 16x16
Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката не дава акредитация          
Екология и опазване на екосистемите  не дава акредитация          
Технология за пречистване на водите 14.05.2021 г.** 9,17 5.13 Общо инженерство    pdf 16x16 pdf 16x16 
Технология за пречистване на въздуха 14.05.2021 г.** 9,26 5.13 Общо инженерство    pdf 16x16  pdf 16x16
Технология за оползотворяване и третиране на отпадъците 14.05.2021 г.** 9,21 5.13 Общо инженерство    pdf 16x16 pdf 16x16 
Системи и устройства за опазване на околната среда 12.05.2023 г. 9,40 5.13 Общо инженерство    pdf 16x16  pdf 16x16
Фармацевтична химия не дава акредитация 6,82 7.3 Фармация      

 ** Срокът на валидност на акредитацията е до следващата акредитация на ПН, съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО

Линк към ENQA      logo ceenqa        eqar logo 080214
        
икона телефон 02 80 778 15

 

Счетоводство

икона телефон 02 80 778 13
 

Деловодство

421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13