bar5

Акредитирани докторски програми в Шуменски университет "Еп. Константин Преславски"
Наименование Дата на дадена акредитация** / Акредитирана до: Оценка Професионално направление Доклад на ЕГ Доклад/Решение на ПК Анотация
Управление на образованието 16.07.2024 г.  9,43 1.1 Теория и управление на образованието   pdf 16x16  / pdf 16x16  pdf 16x16
Теория на възпитанието и дидактика 05.12.2023 г.  9,67 1.2 Педагогика    pdf 16x16 pdf 16x16
История на педагогиката и българското образование 20.12.2022 г. 9,42 1.2 Педагогика    pdf 16x16 pdf 16x16 
Социална педагогика 05.12.2023 г. 9,68 1.2 Педагогика     pdf 16x16  pdf 16x16
Специална педагогика 05.12.2023 г. 9,40 1.2 Педагогика   pdf 16x16 pdf 16x16
Предучилищна педагогика 05.12.2023 г. 9,29 1.2 Педагогика    pdf 16x16 pdf 16x16
Методика на обучението по български език и литература 14.09.2026 г. 9,10 1.3 Педагогика на обучението по.... pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Методика на обучението по биология и здравно образование 16.10.2025 г. 8,81 1.3 Педагогика на обучението по ... pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Методика на обучението по чужд език (английски език, руски език) 14.09.2026 г. 9,04 1.3 Педагогика на обучението по....  pdf 16x16 pdf 16x16   pdf 16x16
Методика на обучението по география 16.10.2026 г. 9,19 1.3 Педагогика на обучението по....  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Методика на обучението по химия и опазване на околната среда 16.10.2026 г. 9,15 1.3 Педагогика на обучението по.... pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Методика на обучението по изобразително изкуство 30.03.2023 г.**

9,19

1.3 Педагогика на обучението по....   pdf 16x16 pdf 16x16
Методика на обучението по музика 30.03.2023 г.** 9,19 1.3 Педагогика на обучението по....   pdf 16x16 pdf 16x16
Методика на обучението по физическо възпитание и спорт 30.03.2023 г.** 9,20 1.3 Педагогика на обучението по....   pdf 16x16 pdf 16x16
Методика на обучението по техника и технологии 30.03.2023 г.** 9,09 1.3 Педагогика на обучението по....   pdf 16x16 pdf 16x16
Методика на обучението по математика и информатика 30.03.2023 г.*" 9,28 1.3 Педагогика на обучението по....   pdf 16x16 pdf 16x16
Методика на обучението по история 30.01.2023 г. 8,81 1.3 Педагогика на обучението по....   pdf 16x16/ pdf 16x16 pdf 16x16
Теория и история на литературата 09.09.2025 г. 8,87 2.1 Филология  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16 
Българска литература 09.09.2025 г. 8,99 2.1 Филология  pdf 16x16 pdf 16x16   pdf 16x16
Руска литература 09.09.2025 г. 8,91 2.1 Филология  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Български език 09.09.2026 г. 9,02 2.1 Филология  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16 
Славянски езици (руски език ) 09.09.2026 г. 9,16 2.1 Филология  pdf 16x16  pdf 16x16   pdf 16x16
Германски езици 09.09.2026 г. 9,28 2.1 Филология  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Тюркски езици /Турски език/ 23.01.2025 г.  9,04 2.1 Филология pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия /Немска литература/ 23.01.2024 г. 8,80  2.1 Филология pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Археология 13.12.2023 г.  9,50 2.2 История и археология    pdf 16x16 pdf 16x16
История на България 13.12.2023 г.  9,21 2.2 История и археология    pdf 16x16 pdf 16x16 
Нова и най-нова обща история 11.05.2023 г.**  8,92 2.2 История и археология    pdf 16x16 pdf 16x16 
Организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности)

20.01.2022 г.**

8,45 3.4 Социални дейности    pdf 16x16 pdf 16x16 
Журналистика 11.05.2023 г.** 9,07 3.5 Обществени комуникации и информационни науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Астрофизика 13.05.2025 г. 9,55 4.1 Физически науки  pdf 16x16

pdf 16x16

 pdf 16x16
Медицинска физика 07.09.2023 г.** 9,03 4.1 Физически науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Органична химия 09.07.2024 г.  9,24 4.2 Химически науки pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
Неорганична химия 23.11.2023 г.** 9,06 4.2 Химически науки
 
 pdf 16x16  pdf 16x16
Екология и опазване на околната среда 01.02.2021 г.** 9,37 4.3 Биологически науки      pdf 16x16
Диференциални уравнения 25.05.2023 г. 9,09 4.5 Математика    pdf 16x16  pdf 16x16
Алгебра и теория на числата 15.06.2023 г.** 9,23 4.5 Математика     pdf 16x16   pdf 16x16
Изчислителна математика 22.01.2024 г. 9,17 4.5 Математика   pdf 16x16 / pdf 16x16  pdf 16x16
Геометрия и топология 25.05.2023 г.  9,16 4.5 Математика    pdf 16x16  pdf 16x16
Математически анализ 15.06.2023 г.**  9,21 4.5 Математика    pdf 16x16  pdf 16x16
Информатика 13.07.2023 г.**  9,30 4.6 Информатика и компютърни науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката 15.02.2024 г.** 9,16 5.3 Комуникационна и компютърна техника    pdf 16x16   pdf 16x16
Радиолокация и радионавигация 17.06.2022 г. 9,20 5.3 Комуникационна и компютърна техника      pdf 16x16
Комуникационни мрежи и системи 15.02.2024 г.** 9,25 5.3 Комуникационна и компютърна техника   pdf 16x16 pdf 16x16 
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление 15.02.2024 г.**  9,22 5.3. Комуникационна и компютърна техника    pdf 16x16  pdf 16x16
Обща висша и приложна геодезия 13.10.2023 г. 9,20 5.7 Архитектура, строителство и геодезия   pdf 16x16  pdf 16x16 
Картография (вкл. тематично географско картографиране)  13.10.2023 г. 9,13 5.7 Архитектура, строителство и геодезия   pdf 16x16  pdf 16x16 
Фотограметрия и дистанционни методи 13.10.2023 г. 9,10 5.7 Архитектура, строителство и геодезия    pdf 16x16   pdf 16x16
Земеустройство (вкл. кадастър и оценка на недвижимите имоти) 13.10.2023 г. 9,18 5.7 Архитектура, строителство и геодезия    pdf 16x16  pdf 16x16

Инженерна логистика

15.12.2022 г. 8,67 5.13 Общо инженерство    pdf 16x16  pdf 16x16
Организационна сигурност 23.10.2025 г. 9,16 9.1 Национална сигурност pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
Административна сигурност 23.10.2025 г. 9,16 9.1 Национална сигурност pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
Корпоративна сигурност 23.10.2025 г. 9,16 9.1 Национална сигурност pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16

** Срокът на валидност на акредитацията е до следващата акредитация на ПН, съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО

Линк към ENQA      logo ceenqa        eqar logo 080214
        
икона телефон 02 80 778 15

 

Счетоводство

икона телефон 02 80 778 13
 

Деловодство

421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13