bar5

На базата на приетите от Акредитационния съвет на НАОА „Правила за гласуване на процедури за акредитация и за оценяване на проекти", Постоянната комисия по хуманитарни науки и изкуства взе следното РЕШЕНИЕ:

1. Дава право на Софийския университет "Св. Кл. Охридски" да обучава в дистанционна форма по специалност "Комуникация: език, литература, медии" за неспециалисти за ОКС „магистър" от акредитираното професионално направление 2.1 "Филология" от област на висше образование 2. Хуманитарни науки със срок на валидност до следващата програмна акредитация. Броят на студентите, обучавани в ДФО е включен в общия капацитет на направлението от 3400 студенти.

2. Дава право на Софийския университет "Св. Кл. Охридски" да обучава в дистанционна форма на обучение по специалност "Комуникация: език, литература, медии" - за специалисти за ОКС „магистър" в акредитираното професионално направление 2.1 "Филология" от област на висше образование 2. Хуманитарни науки със срок на валидност до следващата програмна акредитация. Броят на студентите, обучавани в ДФО е включен в общия капацитет на направлението от 3400 студенти.

3. Дава право на Софийския университет "Св. Кл. Охридски" да обучава в дистанционна форма на обучение по специалност "Чужд език (английски), литература, медии" за ОКС „магистър" в акредитираното професионално направление 2.1 "Филология" от област на висше образование 2. Хуманитарни науки със срок на валидност до следващата програмна акредитация. Броят на студентите, обучавани в ДФО е включен в общия капацитет на направлението от 3400 студенти.

Линк към ENQA      logo ceenqa        eqar logo 080214
        
икона телефон 02 80 778 15

 

Счетоводство

икона телефон 02 80 778 13
 

Деловодство

421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13