bar5

Периоди, за които се отнасят предаваните данни

За да се осигури сравнимост на данните от различните ВУ, както и съпоставимост на осъществяваното обучение, в докладите си ВУ следва да представят данните за цeли академични години, за които не са подадени данни при предходната акредитация. Данните следва да обхващат всяка завършена академична година за периода (по отношение на учебната документация, студентите и учебните ресурси) и всяка завършена календарна година за периода (по отношение на наукометричните показатели на преподавателите).

/съгласно решение на Акредитационният съвет на НАОА (Протокол № 26/23.11.2023 г.)/:

- Пример 1: за ПН/СРП, чиято програмна акредитация стартира по график през януари 2024 г. се отчитат данните от: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023 учебна година и данните за научната/художественотворческата продукция на преподавателския състав, осигуряващ обучението на студентите от ПН/СРП, за календарни 2019, 2020, 2021, 2022 вкл. години. Висшите училища, подали доклади-самооценка по старата структура на Критериалната система за програмна акредитация, следва да подготвят само информацията, изисквана в Първичните данни от ВУ за ПН/СРП за посочените периоди. Тази информация ще бъде изискана от експертните групи при посещението.

- Пример 2: за ПН/СРП, чиято програмна акредитация стартира по график през юли 2024 г. се отчитат данните от: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023 учебна година и данните за научната/художественотворческата продукция на преподавателския състав, осигуряващ обучението на студентите от ПН/СРП, за календарни 2020, 2021, 2022, 2023 вкл. години.

- Пример 3: за ПН/СРП, чиято програмна акредитация стартира по график през юли 2024 г., и ВУ при предишната акредитация е подало данни последно за цялата академична година 2020/2021, се отчитат данните от: 2021/2022 и 2022/2023 учебна година и данните за научната/художественотворческата продукция на преподавателския състав, осигуряващ обучението на студентите от ПН/СРП, за календарни 2022 и 2023 вкл. години.

- Пример 4: за ПН/СРП, чиято програмна акредитация стартира по график през юли 2024 г., и ВУ при предишната акредитация е подало данни последно за цялата академична година 2015/2016, се отчитат данните от: 2016/2017, 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023 учебна година и данните за научната/художественотворческата продукция на преподавателския състав, осигуряващ обучението на студентите от ПН/СРП, за календарни 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 вкл. години.

Публикувани са критерии и образец на доклад самооценка, съобразно Наредбата за оценяване на дистанционна форма на обучение (2021 г.)

Линк към ENQA      logo ceenqa        eqar logo 080214
        
икона телефон 02 80 778 15

 

Счетоводство

икона телефон 02 80 778 13
 

Деловодство

421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13