bar5

НАОА уведомява висшите училища (ВУ) за взето решение на Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА), прието на заседание от 28.03.2024 г. (Протокол № 5). Решението е свързано с разпоредбите на чл. 77, ал. 13 и чл. 78, ал. 13 от Закона за висшето образование (ЗВО) и гласи:


            Когато член на академичния състав има сключен основен трудов договор с повече от едно висше училище, той следва да представи декларация пред висшето училище, в чиято процедура за акредитация желае да участва, както и екземпляр от нея на всички останали висши училища, с които също има сключен основен трудов договор.
         При подаване на заявления за откриване на процедура за програмна или институционална акредитация висшето училище, в чиято акредитация ще участва преподавателят, следва да представи на НАОА като приложение към доклада-самооценка екземпляр от декларацията.
         При подаване на заявления за откриване на процедура за програмна или институционална акредитация висшето училище, в чиято акредитация няма да участва преподавателят, също следва да представи на НАОА като приложение към доклада-самооценка екземпляр от декларацията.


wordДекларация по чл. 77, ал. 13 и 78, ал. 13 от ЗВО - изтеглете тук


Образецът може да бъде открит и в секция „Институционална акредитация" на адрес https://www.neaa.government.bg/ocenjavane-i-akreditacija/institucionalna-akreditacija и в секция „Програмна акредитация" подсекция „Професионални направления" на адрес https://www.neaa.government.bg/ocenjavane-i-akreditacija/programna-akreditacija/profesionalni-napravlenija.

Линк към ENQA      logo ceenqa        eqar logo 080214
        
икона телефон 02 80 778 15

 

Счетоводство

икона телефон 02 80 778 13
 

Деловодство

421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13