bar5

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13
fax-png-icon-12 02 97 120 68
421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 15

 

Счетоводство

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 30

 

Деловодство

Акредитирани докторски програми в Русенски университет "Ангел Кънчев"
Наименование Дадена акредитация** / Акредитирана до: Оценка Професионално направление Доклад на ЕГ Решение/доклад на ПК Анотация
Теория на възпитанието и дидактиката 15.03.2022 г. 9,42 1.2 Педагогика   pdf 16x16  pdf 16x16 
Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка   в ход  1.2 Педагогика      
Методика на обучението по математика  29.03.2022 г.   9,43 1.3 Педагогика на обучението по..   pdf 16x16  pdf 16x16 
Методика на обучението по физика 29.03.2022 г.  9,45 1.3 Педагогика на обучението по..   pdf 16x16 pdf 16x16
Методика на обучението по информатика и информационни технологии 29.03.2022 г.  9,45 1.3 Педагогика на обучението по..    pdf 16x16  pdf 16x16 
Българска литература не дава акредитация   2.1 Филология      
Общо и сравнително езикознание 21.12.2022 г. 9,01 2.1 Филология    pdf 16x16  pdf 16x16
Български език 21.12.2022 г. 9,01 2.1 Филология    pdf 16x16  pdf 16x16
История на България 14.09.2021 г. 8,46 2.2 История и археология     pdf 16x16  pdf 16x16
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС) 12.03.2024 г.  9,06 3.3 Политически науки  pdf 16x16 pdf 16x16   pdf 16x16
Теория на държавата и правото. История на политическите и правни учения 07.02.2024  г. 8,63 3.6 Право  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
История на държавата и правото не дава акредитация   3.6 Право      
Гражданско и семейно право  07.07.2021 г. 8,75 3.6 Право    pdf 16x16  pdf 16x16
Административно право и административен процес  07.07.2021 г. 8,85 3.6 Право    pdf 16x16   pdf 16x16 
Криминология   07.07.2021 г.  8,90 3.6 Право     pdf 16x16   pdf 16x16
Наказателно право  07.07.2021 г. 8,82 3.6 Право     pdf 16x16   pdf 16x16
Наказателен процес  07.07.2021 г. 8,83 3.6 Право     pdf 16x16   pdf 16x16
Трудово право и обществено осигуряване  07.07.2021 г. 8,83 3.6 Право    pdf 16x16  pdf 16x16
Организация и управление на производството (индустрия) 16.06.2021 г.** 9,19 3.7 Администрация и управление   pdf 16x16  pdf 16x16
Социално управление 13.05.2025 г. 8,28 3.7 Администрация и управление  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
Политическа икономия 16.06.2021 г.** 9,06 3.8 Икономика   pdf 16x16 pdf 16x16
Икономика и управление (индустрия) 02.09.2021 г. 9,23 3.8 Икономика   pdf 16x16 pdf 16x16
Диференциални уравнения 03.10.2022 г. 9,37 4.5 Математика    pdf 16x16  pdf 16x16
Математическо моделиране и приложение на математиката  03.10.2022 г. 9,47 4.5 Математика    pdf 16x16  pdf 16x16
Информатика 03.10.2022 г. 9,43 4.6 Информатика и компютърни науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Теория на механизмите, машините и автоматичните линии 25.09.2020 г. 9,33 5.1 Машинно инженерство      
Промишлена топлотехника 25.09.2020 г. 9,35 5.1 Машинно инженерство      
Технология на машиностроенето 26.01.2024 г. 9,42 5.1 Машинно инженерство    pdf 16x16  pdf 16x16
Рязане на материалите и режещи инструменти 26.01.2024 г. 9,31 5.1 Машинно инженерство    pdf 16x16  pdf 16x16
Технологии, машини и системи за обработка чрез пластично деформиране 26.01.2024 г.  9,25 5.1 Машинно инженерство    pdf 16x16  pdf 16x16
Селскостопански и хидромелиоративни машини 15.04.2026 г. 9,32  5.1 Машинно инженерство pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Хидравлични машини, системи и хидро механика 25.09.2020 г. 9,30 5.1 Машинно инженерство      
Подемно-транспортни машини 25.09.2020 г. 9,37 5.1 Машинно инженерство      
Металознание и термична обработка на металите 03.12.2016 г.   5.1 Машинно инженерство      
Механизация и електрификация на растениевъдството 15.04.2026 г. 9,50 5.1 Машинно инженерство  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Механизация и електрификация на животновъдството 15.04.2026 г. 9,18 5.1 Машинно инженерство  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
Системи и устройства за опазване на околната среда 25.09.2020 г. 9,53 5.1 Машинно инженерство      
Материалознание и технология на машиностроителните материали 26.01.2024 г. 9,32 5.1 Машинно инженерство   pdf 16x16  pdf 16x16 
Приложна механика 26.01.2024 г. 9,12 5.1 Машинно инженерство   pdf 16x16   pdf 16x16 
Механика на деформируемото твърдо тяло 26.01.2024 г. 9,14 5.1 Машинно инженерство   pdf 16x16   pdf 16x16
Електроснабдяване и електрообзавеждане 17.07.2021 г. 9,52 5.2 Електротехника, електроника и автоматика   pdf 16x16 pdf 16x16
Електронизация 17.07.2021 г. 9,52 5.2 Електротехника, електроника и автоматика   pdf 16x16 pdf 16x16
Автоматизация на производството 17.07.2021 г. 9,50 5.2 Електротехника, електроника и автоматика   pdf 16x16  pdf 16x16
Автоматизация на области от нематериалната сфера 17.06.2022 г. 9,34 5.3 Комуникационна и компютърна техника   pdf 16x16  pdf 16x16
Теоретични основи на комуникационната техника 15.12.2023 г. 9,15 5.3 Комуникационна и компютърна техника   pdf 16x16   pdf 16x16
Комуникационни мрежи и системи 17.06.2022 г. 9,38 5.3 Комуникационна и компютърна техника   pdf 16x16  pdf 16x16
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление  (по отрасли) 17.06.2022 г. 9,14 5.3 Комуникационна и компютърна техника    pdf 16x16  pdf 16x16
Управление и организация на автомобилния транспорт 07.12.2024 г.  9,51 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
Системи и технологии на транспорта за опазване на околната среда 15.11.2025 г. 9,26 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
Автомобили, трактори и кари 07.12.2024 г.  9,40 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
Двигатели с вътрешно горене 07.12.2024 г.  9,35 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
Машинознание и машинни елементи 25.01.2025 г.  9,32 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Метрология и метрологично осигуряване 25.09.2020 г. 9,27 5.13 Общо инженерство      
Ергономия и промишлен дизайн 15.12.2023 г. 9,58 5.13 Общо инженерство    pdf 16x16  pdf 16x16
Организация и управление на сигурността и опазването на обществения ред 28.10.2021 г.** 8,33 9.1 Национална сигурност    pdf 16x16 pdf 16x16

 **Срокът на валидност на акредитацията е до следващата акредитация на ПН, съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО

enqa1      ceenqa3     image1