bar5

24.10.2016 г. - Обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване, внедряване, обучение и поддръжка на интегрирана информационна система за нуждите на НАОА“.

Уникален номер в регистъра на АОП: 9057787

Приложения:

Документация за участие;

Обява за обществена поръчка;

Приложение 1;

Приложение 2;

Приложение 3;

Приложение 4 - Техническа спецификация;

Приложение:

Протокол

 

14.04.2016 г. - Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване, внедряване, обучение и поддръжка на интегрирана информационна система за нуждите на НАОА“.

Приложение:

                       Решение

 

17.12.2015 г. - открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване, внедряване, обучение и поддръжка на интегрирана информационна система за нуждите на НАОА“.

Уникален номер в регистъра на АОП: 05250-2015-0001

Приложения:

Документация за участие;

Решение и обявление за обществена поръчка;

Техническо задание – Описание на софтуер – 1 част;
                                     Описание на софтуер – 2 част;

Образци;

Разяснения 1;

Разяснения 2;

 

13.11.2015 г. - Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана

НАОА кани за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител чрез публична покана за извършване на доставка с предмет: „Доставка чрез закупуване на един брой неупотребяван автомобил за нуждите на НАОА“.
Уникален номер в  регистъра на АОП: 9047613

Документация за възлагане на обществената поръчка: "Доставка чрез закупуване на един брой неупотребяван автомобил за нуждите на НАОА"

Приложения: Приложение № 1 - Ценова оферта

Приложение № 2 - Техническа оферта

Приложение № 3 - Техническо задание

Приложение № 4 - Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Приложение № 5 - Договор - проект

 

 

Линк към ENQA      logo ceenqa        eqar logo 080214
        
икона телефон 02 80 778 15

 

Счетоводство

икона телефон 02 80 778 13
 

Деловодство

421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13