bar5

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13
fax-png-icon-12 02 97 120 68
421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 15

 

Счетоводство

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 30

 

Деловодство

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии в

Тракийски университет - Стара Загора

Професионално направление/специалност от регулираните професии Дадена акредитация** / Срок на валидност на акредитацията Оценка Капацитет
по образователно-квалификационни степени
Доклад на ЕГ/ПК Решение на ПК Анотация

 

Анотация САНК

професионален бакалавър бакалавър магистър общо
1.2. Педагогика 19.04.2021 г.** 8,96   900 350 1250 pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
1.3. Педагогика на обучението по... 16.07.2023 г. 8,95   200   200 pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16  
3.4. Социални дейности

21.10.2024 г.

7,04   180 30 210 pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
3.8. Икономика 21.12.2021 г. 8,38   950 100 1 050 pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
4.3. Биологически науки 06.06.2022 г. 9,09   400 90 490 pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
5.1. Машинно инженерство 29.06.2023 г. 8,82   300 120 420 pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
5.2. Електротехника, електроника и автоматика  01.06.2024 г. 9,11   320 160 480  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
5.4. Енергетика   13.04.2023 г. 8,81   200 60 260  pdf 16x16  pdf 16x16    pdf 16x16
5.12. Хранителни технологии 22.06.2024 г. 9,05   200 60 260  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16   pdf 16x16
5.13. Общо инженерство 08.12.2023 г. 9,15   140  30 170  pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16  
6.1. Растениевъдство 23.04.2021 г. 9,21   480 80 560 pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16
6.3. Животновъдство 22.10.2021 г. 9,66   1 040 280 1 320 pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16  
6.4. Ветеринарна медицина 07.11.2025 г.  9,18     100 100 pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16  
  Ветеринарна медицина 14.05.2026 г. 9,48     1 200 1 200 pdf 16x16    pdf 16x16  pdf 16x16
7.1. Медицина                    
  Медицина 08.04.2021 г.** 9,02     840 840 pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
7.4. Обществено здраве 20.12.2020 г. 6,86   100   100 pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
  Управление на здравните грижи 07.07.2021 г. 8,48   40  40  80  pdf 16x16     pdf 16x16  pdf 16x16
7.5. Здравни грижи                    
  Медицинска сестра  19.12.2024 г. 8,37   200   200  pdf 16x16    pdf 16x16  pdf 16x16
  Акушерка 19.12.2024 г. 8,62   100   100  pdf 16x16   pdf 16x16   pdf 16x16
  Медицински лаборант  21.12.2022 г. 8,94 100     100  pdf 16x16   pdf 16x16   pdf 16x16
  Рехабилитатор 21.12.2022 г. 8,38 135     135  pdf 16x16    pdf 16x16  pdf 16x16
  Лекарски асистент 27.07.2020 г. положително оценен проект   100   100 pdf 16x16   pdf 16x16  
  Помощник-фармацевт 30.07.2023 г. положително оценен проект 90     90 pdf 16x16   pdf 16x16  
7.5. Здравни грижи - спец. Гериатрични грижи 21.05.2024 г. 7,67 60     60  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
7.5. Здравни грижи - Филиал Хасково                    
  Медицинска сестра 30.04.2025 г.  8,53   200   200  pdf 16x16    pdf 16x16 pdf 16x16
  Акушерка 30.04.2025 г.  8,33   120   120  pdf 16x16    pdf 16x16  pdf 16x16

* След процедура за изменение на капацитета

** Срокът на валидност на акредитацията е до следващата акредитация на ПН, съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО

enqa1      ceenqa3     image1