bar5

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13
fax-png-icon-12 02 97 120 68
421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 15

 

Счетоводство

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 13

 

Деловодство

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии в

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас

Професионално направление/специалност от регулираните професии Дата на дадена акредитация** / Срок на валидност на акредитацията Оценка Капацитет
по образователно-квалификационни степени
Доклад на ЕГ/ПК Решение на ПК Анотация

 

Анотация САНК

професионален бакалавър бакалавър магистър общо
1.2. Педагогика 03.07.2023 г. 8,75   480 180 660 pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16    pdf 16x16
1.3. Педагогика на обучението по...  05.12.2022 г. 8,50   200 20 220  pdf 16x16 pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
2.1. Филология  16.05.2023 г. 8,50   160 40 200 pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16   pdf 16x16
3.7. Администрация и управление 11.03.2025 г. 7,79   250 100 350 pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16
3.8. Икономика 25.03.2024 г. 6,60   200 60 260 pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16
3.9. Туризъм 09.12.2021 г.** 8,11 550 320 100 970 pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
4.2. Химически науки 24.06.2025 г. 9,10   240 60 300 pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16 
5.1. Машинно инженерство 10.01.2025 г. 8,71 80     80 pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
5.2. Електротехника, електроника и автоматика 09.02.2023 г.** 9,08  180 240 60 480  pdf 16x16     pdf 16x16   pdf 16x16
5.3. Комуникационна и компютърна техника 21.07.2023 г. 9,26  100 310 90 500  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация 27.04.2023 г. 8,54  130  120  60 310  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
5.6. Материали и материалознание 05.07.2024 г. 8,71   85 15 100 pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16 
5.10. Химични технологии 30.11.2023 г. 8,87   480 100 580  pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
5.11. Биотехнологии 29.06.2023 г. 8,87   200 60 260  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
5.13. Общо инженерство 17.11.2023 г. 9,13   300 60 360  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
7.1.  Медицина                    
  Медицина 04.08.2022 г.** 8,10      300 300 pdf 16x16  

pdf 16x16

 
7.4. Обществено здраве 22.12.2025 г. 8,31   80   40  120 pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16 
7.5. Здравни грижи                    
  Медицинска сестра 16.11.2022 г.

7,48

  100   100  pdf 16x16    pdf 16x16 pdf 16x16
  Рехабилитатор 21.12.2022 г. 8,47 60     60   pdf 16x16    pdf 16x16  pdf 16x16
  Акушерка 05.07.2021 г. Положително оценен проект   80   80 pdf 16x16    pdf 16x16  
  Лекарски асистент 27.02.2023 г. Положително оценен проект   100   100 pdf 16x16 / pdf 16x16   pdf 16x16  
  Помощник-фармацевт МК  21.04.2022 г.**  8,38  90     90   pdf 16x16    pdf 16x16 pdf 16x16

 * нова акредитация съгласно графика за програмна акредитация на професионално направление

**Срокът на валидност на акредитацията е до следващата акредитация на ПН, съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* след процедура за промяна на капацитет

enqa1      ceenqa3     image1