bar5

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13
Fax:  02 97 120 68
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 15

 

Счетоводство

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 13

 

Деловодство

Акредитирани докторски програми в Медицински университет - Пловдив
Наименование Акредитирана до: Оценка Професионално направление

Доклад/Решение
на ПК

Анотация
Физикохимия 27.01.2019 г. 8,53 4.2 Химически науки    
Органична химия и органичен анализ 09.07.2023 г. 8,90 4.2 Химически науки pdf 16x16 pdf 16x16
Неорганична химия  09.07.2023 г.  8,83 4.2 Химически науки  pdf 16x16  pdf 16x16
Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества 11.01.2019 г. 9,10 4.3 Биологически науки    
Медицинска биохимия 15.10.2024 г. 9,24 4.3 Биологически науки  pdf 16x16  pdf 16x16
Физиология на животните и човека 11.01.2019 г. 9,26 4.3 Биологически науки    
Клетъчна биология  11.01.2019 г. 9,45 4.3 Биологически науки    
Генетика 15.10.2024 г.  9,08 4.3 Биологически науки  pdf 16x16  pdf 16x16
Биофизика 10.12.2024 г.  9,17 4.3 Биологически науки  pdf 16x16  pdf 16x16
Микробиология 26.03.2024 г. 9,32 4.3 Биологически науки pdf 16x16 / pdf 16x16  pdf 16x16
Паразитология и хелминтология 30.06.2017 г.   4.3 Биологически науки    
Имунология 26.03.2024 г. 9,27 4.3 Биологически науки  pdf 16x16 / pdf 16x16  pdf 16x16
Имунология 07.03.2025 г. 9,03 7.1 Медицина pdf 16x16 pdf 16x16
Медицинска генетика  25.07.2024 г.  8,57 7.1 Медицина pdf 16x16  pdf 16x16
Медицина на бедствените ситуации  25.07.2024 г.  8,96 7.1 Медицина pdf 16x16  pdf 16x16
Анатомия, хистология и цитология 05.10.2023 г. 9,44 7.1 Медицина  pdf 16x16  pdf 16x16
Патологична физиология 16.11.2023 г. 9,23 7.1 Медицина  pdf 16x16  pdf 16x16
Клинична лаборатория 16.11.2023 г. 9,19 7.1 Медицина  pdf 16x16  pdf 16x16
Гастроентерология 30.06.2017 г.   7.1 Медицина    
Нефрология 30.06.2017 г.   7.1 Медицина    
Ендокринология 26.01.2018 г.   7.1 Медицина    
Неврология 05.10.2023 г. 9,31 7.1 Медицина  pdf 16x16  pdf 16x16
Психиатрия 30.06.2017 г.   7.1 Медицина    
Дерматология и венерология 20.09.2024 г.  9,33 7.1 Медицина    pdf 16x16
Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия) 25.07.2025 г. 9,06 7.1 Медицина  pdf 16x16  pdf 16x16
Медицинска радиология и рентгенология 10.11.2017 г.   7.1 Медицина    
Епидемиология 26.01.2018 г.   7.1 Медицина    
Инфекциозни болести 05.10.2023 г. 9,31 7.1 Медицина  pdf 16x16  pdf 16x16
Офталмология 14.07.2017 г.   7.1 Медицина    
Обща хирургия 25.07.2025 г. 9,15 7.1 Медицина  pdf 16x16  pdf 16x16
Анестезиология и реаниматология   31.05.2018 г.   7.1 Медицина    
Хематология и преливане на кръв 31.05.2018 г.   7.1 Медицина    
Неврохирургия 11.10.2024 г.  9,24 7.1 Медицина  pdf 16x16  pdf 16x16
Урология 31.05.2018 г.   7.1 Медицина    
Гръдна хирургия 14.07.2017 г.   7.1 Медицина    
Акушерство и гинекология 31.05.2018 г.   7.1 Медицина    
Кардиология 26.01.2018 г.   7.1 Медицина    
Педиатрия 16.12.2016 г.   7.1 Медицина    
Детска хирургия 31.05.2018 г.   7.1 Медицина    
Обща медицина 31.05.2017 г.   7.1 Медицина    
Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията 12.12.2019 г. 9,38 7.1 Медицина    
Хигиена 12.12.2019 г. 9,57 7.1 Медицина    
Пневмология и фтизиатрия 12.12.2018 г. 8,72 7.1 Медицина    
Съдебна медицина 12.12.2019 г. 9,28 7.1 Медицина    
Физиотерапия, курортология и рехабилитация 12.12.2019 г. 9,75 7.1 Медицина    
Съдова хирургия 15.11.2018 г.   7.1 Медицина    
Ортопедия и травматология 15.11.2018 г.   7.1 Медицина    
Оториноларингология 15.11.2018 г.   7.1 Медицина    
Пластичновъзстановителна и естетична хирургия 15.11.2018 г.   7.1 Медицина    
Токсикология 24.07.2020 г. 9,39 7.1 Медицина    
Токсикология 24.07.2020 г. 9,39 7.3 Фармация    
Патоанатомия и цитопатология 24.07.2020 г. 9,83 7.1 Медицина    
Ревматология 24.07.2020 г. 9,78 7.1 Медицина    
Клинична алергология

не дава акредитация

01.12.2016

 6,25  7.1 Медицина    
Онкология 28.07.2021 г.  8,50 7.1 Медицина pdf 16x16 pdf 16x16
Терапевтична стоматология 25.11.2016 г.  в ход 7.2 Дентална медицина    
Ортодонтия 21.06.2023 г. 8,77 7.2 Дентална медицина pdf 16x16 pdf 16x16
Пародонтология и заболявания на оралната лигавица 21.06.2023 г. 8,71 7.2 Дентална медицина pdf 16x16 pdf 16x16
Дентална клинична алергология 17.05.2023 г. 8,80 7.2 Дентална медицина   pdf 16x16
Терапевтична дентална медицина 17.05.2024 г. 9,16 7.2 Дентална медицина pdf 16x16 pdf 16x16
Протетична дентална медицина  25.07.2025 г.  9,15 7.2 Дентална медицина pdf 16x16 pdf 16x16 
Детска стоматология 25.11.2016 г.  в ход 7.2 Дентална медицина    
Ортопедична стоматология 25.11.2016 г.  в ход 7.2 Дентална медицина    
Хирургична стоматология 25.11.2016 г.  в ход 7.2 Дентална медицина    
Орална хирургия 15.02.2024 г. 9,32 7.2 Дентална медицина   pdf 16x16
Детска дентална медицина 20.09.2024 г. 9,45 7.2 Дентална медицина   pdf 16x16
Технология на лекарствените форми и биофармация 23.05.2018 г. 8,98 7.3 Фармация    
Фармацевтична химия 23.05.2018 г. 8,96 7.3 Фармация    
Фармакоикономика и фармацевтична регулация 23.05.2018 г. 8,98 7.3 Фармация    
Фармакогнозия 17.03.2021 г. 8,01 7.3 Фармация pdf 16x16  pdf 16x16
Икономика на здравеопазването 12.12.2018 г. 8,30 7.4 Обществено здраве    
Медицинска информатика 16.05.2021 г. 8,18 7.4 Обществено здраве  pdf 16x16  pdf 16x16

enqa1      ceenqa3     image1