bar5

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13
fax-png-icon-12 02 97 120 68
421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 15

 

Счетоводство

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 30

 

Деловодство

Акредитирани докторски програми в Медицински университет - Пловдив
Наименование Акредитирана до: Оценка Професионално направление

Доклад на ЕГ

Доклад/Решение
на ПК

Анотация
Физикохимия 13.07.2025 г. 8,57 4.2 Химически науки      pdf 16x16
Органична химия и органичен анализ 09.07.2023 г. 8,90 4.2 Химически науки pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Неорганична химия  09.07.2023 г.  8,83 4.2 Химически науки pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества 16.12.2025 г. 9,18 4.3 Биологически науки pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Медицинска биохимия 15.10.2024 г. 9,24 4.3 Биологически науки  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Физиология на животните и човека 11.01.2019 г. 9,26 4.3 Биологически науки      
Клетъчна биология  11.01.2019 г. 9,45 4.3 Биологически науки      
Генетика 15.10.2024 г.  9,08 4.3 Биологически науки  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Биофизика 10.12.2024 г.  9,17 4.3 Биологически науки pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
Микробиология 26.03.2024 г. 9,32 4.3 Биологически науки   pdf 16x16 / pdf 16x16  pdf 16x16
Паразитология и хелминтология 30.06.2017 г.   4.3 Биологически науки      
Имунология 26.03.2024 г. 9,27 4.3 Биологически науки    pdf 16x16 / pdf 16x16  pdf 16x16
Медицинска биология     7.1 Медицина   pdf 16x16  
Медицинска паразитология и хелминтология 25.06.2026 г. 9,01 7.1 Медицина   pdf 16x16 pdf 16x16
Имунология 07.03.2025 г. 9,03 7.1 Медицина pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Имунопатология и алергология 30.01.2025 г.  8,62 7.1 Медицина  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Медицинска генетика  25.07.2024 г.  8,57 7.1 Медицина  pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16
Медицина на бедствените ситуации  25.07.2024 г.  8,96 7.1 Медицина  pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16
Анатомия, хистология и цитология 05.10.2023 г. 9,44 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Патологична физиология 16.11.2023 г. 9,23 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Клинична лаборатория 16.11.2023 г. 9,19 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Гастроентерология 16.07.2026 г.  9,09 7.1 Медицина    pdf 16x16 pdf 16x16
Нефрология 03.10.2024 г.  8,90 7.1 Медицина pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Ендокринология 04.03.2027 г.  9,38 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Неврология 05.10.2023 г. 9,31 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Психиатрия 03.10.2025 г.  9,20 7.1 Медицина pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Дерматология и венерология 20.09.2024 г.  9,33 7.1 Медицина  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия) 25.07.2025 г. 9,06 7.1 Медицина  pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16
Медицинска радиология и рентгенология 10.11.2017 г.   7.1 Медицина      
Епидемиология 04.03.2027 г.  9,42 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Инфекциозни болести 05.10.2023 г. 9,31 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Офталмология 13.02.2026 г.  9,12 7.1 Медицина    pdf 16x16 pdf 16x16
Обща хирургия 25.07.2025 г. 9,15 7.1 Медицина  pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16
Анестезиология и реаниматология   31.05.2018 г.   7.1 Медицина      
Хематология и преливане на кръв 16.07.2026 г.  9,37  7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Неврохирургия 11.10.2024 г.  9,24 7.1 Медицина pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Урология 31.05.2018 г.   7.1 Медицина      
Гръдна хирургия 13.02.2026 г.  9,15 7.1 Медицина   pdf 16x16  pdf 16x16
Акушерство и гинекология 31.05.2018 г.   7.1 Медицина      
Кардиология 26.01.2018 г.   7.1 Медицина      
Педиатрия 03.10.2025 г.  9,15 7.1 Медицина  pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16
Детска хирургия 31.05.2018 г.   7.1 Медицина      
Обща медицина 03.10.2024 г.  8,81 7.1 Медицина  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията 12.12.2019 г. 9,38 7.1 Медицина      
Хигиена 12.12.2019 г. 9,57 7.1 Медицина      
Пневмология и фтизиатрия 12.12.2018 г. 8,72 7.1 Медицина      
Съдебна медицина 12.12.2019 г. 9,28 7.1 Медицина      
Физиотерапия, курортология и рехабилитация 12.12.2019 г. 9,75 7.1 Медицина      
Съдова хирургия 15.11.2018 г.   7.1 Медицина      
Ортопедия и травматология 15.11.2018 г.   7.1 Медицина      
Оториноларингология 04.03.2027 г.  9,37 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Пластичновъзстановителна и естетична хирургия 15.11.2018 г.   7.1 Медицина      
Токсикология 24.07.2020 г. 9,39 7.1 Медицина      
Токсикология 24.07.2020 г. 9,39 7.3 Фармация      
Патоанатомия и цитопатология 24.07.2020 г. 9,83 7.1 Медицина      
Ревматология 24.07.2020 г. 9,78 7.1 Медицина      
Клинична алергология

не дава акредитация

01.12.2016

 6,25  7.1 Медицина      
Онкология 28.07.2021 г.  8,50 7.1 Медицина   pdf 16x16 pdf 16x16
Терапевтична стоматология 25.11.2016 г.  в ход 7.2 Дентална медицина pdf 16x16    
Ортодонтия 21.06.2023 г. 8,77 7.2 Дентална медицина pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Пародонтология и заболявания на оралната лигавица 21.06.2023 г. 8,71 7.2 Дентална медицина pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Дентална клинична алергология 17.05.2023 г. 8,80 7.2 Дентална медицина pdf 16x16   pdf 16x16
Терапевтична дентална медицина 17.05.2024 г. 9,16 7.2 Дентална медицина   pdf 16x16 pdf 16x16
Протетична дентална медицина  25.07.2025 г.  9,15 7.2 Дентална медицина pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16 
Детска стоматология 25.11.2016 г.  в ход 7.2 Дентална медицина      
Ортопедична стоматология 25.11.2016 г.  в ход 7.2 Дентална медицина      
Хирургична стоматология 25.11.2016 г.  в ход 7.2 Дентална медицина      
Орална хирургия 15.02.2024 г. 9,32 7.2 Дентална медицина  pdf 16x16   pdf 16x16
Детска дентална медицина 20.09.2024 г. 9,45 7.2 Дентална медицина pdf 16x16   pdf 16x16
Дентална образна диагностика 30.01.2025 г. 8,83 7.2 Дентална медицина  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Технология на лекарствените форми и биофармация 23.05.2018 г. 8,98 7.3 Фармация      
Фармацевтична химия 23.05.2018 г. 8,96 7.3 Фармация      
Фармакоикономика и фармацевтична регулация 23.05.2018 г. 8,98 7.3 Фармация      
Фармакогнозия 17.03.2021 г. 8,01 7.3 Фармация   pdf 16x16  pdf 16x16
Фармакология (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия) 30.01.2025 г. 8,87 7.3 Фармация pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Икономика на здравеопазването 12.12.2018 г. 8,30 7.4 Обществено здраве      
Медицинска информатика 16.05.2021 г. 8,18 7.4 Обществено здраве    pdf 16x16  pdf 16x16
Управление на здравните грижи 22.01.2021 г. 9,06 7.4 Обществено здраве      

enqa1      ceenqa3     image1