bar5

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13
fax-png-icon-12 02 97 120 68
421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 15

 

Счетоводство

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 30

 

Деловодство

Акредитирани докторски програми в Технически университет - Варна
Наименование Акредитирана до: Оценка Професионално направление Доклад на ЕГ Решение на ПК Анотация
Социални работа, психологически изследвания и социална политика 03.07.2024 г. 9,05 3.4 Социални дейности pdf 16x16 pdf 16x16   pdf 16x16
Икономика и управление (по отрасли) не дава акредитация          
Технология на машиностроителнителните материали 12.07.2025 г.  9,38 5.1 Машинно инженерство  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Машинознание и машинни елементи  28.06.2025 г.  9,28  5.1 Машинно инженерство  pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16
Технология на машиностроенето 12.07.2025 г.  9,31 5.1 Машинно инженерство  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Двигатели с вътрешно горене 28.06.2025 г.  9,39  5.1 Машинно инженерство  pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16
Динамика, якост и надежност на машините, уредите, апаратите и системите 10.01.2019 г.   5.1 Машинно инженерство      
Приложна механика 28.06.2024 г. 8,59 5.1 Машинно инженерство  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Автоматизация на производството  07.06.2025 г.  9,18 5.2 Електротехника, електроника и автоматика  pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16
Електрически машини и апарати 01.06.2024 г.  9,13 5.2 Електротехника, електроника и автоматика  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Електротехнологии 10.01.2019 г.   5.2 Електротехника, електроника и автоматика      
Електроснабдяване и електрообзавеждане 06.12.2025 г.  9,30 5.2 Електротехника, електроника и автоматика  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Електронизация  07.06.2025 г. 9,33 5.2 Електротехника, електроника и автоматика  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Теория на автоматичното управление 07.06.2025 г. 9,06  5.2 Електротехника, електроника и автоматика  pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16
Електротехнологии и нанотехнологии в електротехниката 10.01.2019 г.   5.2.  Електротехника, електроника и автоматика  pdf 16x16    
Теоретична електротехника 25.11.2022 г. 9,30 5.2.  Електротехника, електроника и автоматика   pdf 16x16  pdf 16x16 
Измервателна електротехника 02.10.2021 г. 9,20 5.2.  Електротехника, електроника и автоматика   pdf 16x16 pdf 16x16 
Комуникационна и компютърна техника в ход   5.3 Комуникационна и компютърна техника      
Системно програмиране 31.05.2025 г.  9,10 5.3 Комуникационна и компютърна техника  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Компютърни системи, комплекси и мрежи 31.05.2025 г.  9,16 5.3 Комуникационна и компютърна техника pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
Електротехнологии и нанотехнологии в електротехниката 31.05.2025 г. 9,18 5.3 Комуникационна и компютърна техника    pdf 16x16 pdf 16x16
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление  28.06.2024 г.  8,60 5.3 Комуникационна и компютърна техника  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Теоретични основи на комуникационната техника 28.06.2025 г.  9,34 5.3 Комуникационна и компютърна техника  pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16
Комуникационни мрежи и системи 28.06.2025 г.  9,14 5.3 Комуникационна и компютърна техника  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Топлотехника 06.12.2025 г.  9,44 5.4 Енергетика  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
Електроенергийни системи 06.12.2025 г.  9,40 5.4 Енергетика  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Корабни силови уредби, машини и механизми 15.03.2025 г.  9,08 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
Управление и организация на промишления транспорт (воден транспорт) 15.03.2024 г.  8,77 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Управление на кораби и корабоводене 12.07.2025 г.  9,10 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
Системи и устройства за опазване на околната среда 12.07.2025 г.  9,39 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Корабостроене и кораборемонт 15.03.2024 г.  8,83 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Електрообзавеждане на кораба 12.07.2025 г. 9,39 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Ергономия и промишлен дизайн 12.07.2025 г.  9,43 5.13 Общо инженерство  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Организация и управление на производството (индустрия) 01.12.2023 г. 9,11 5.13 Общо инженерство    pdf 16x16  pdf 16x16

enqa1      ceenqa3     image1