bar5

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13
Fax:  02 97 120 68
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 15

 

Счетоводство

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 13

 

Деловодство

Акредитирани докторски програми в Технически университет - Варна
Наименование Акредитирана до: Оценка Професионално направление Решение на ПК Анотация
Социални работа, психологически изследвания и социална политика 03.07.2024 г. 9,05 3.4 Социални дейности    pdf 16x16
Икономика и управление (по отрасли) не дава акредитация        
Технология на машиностроителнителните материали 12.07.2025 г.  9,38 5.1 Машинно инженерство  pdf 16x16  pdf 16x16
Машинознание и машинни елементи  31.01.2019 г.   5.1 Машинно инженерство    
Технология на машиностроенето 12.07.2025 г.  9,31 5.1 Машинно инженерство  pdf 16x16  pdf 16x16
Двигатели с вътрешно горене 31.01.2019 г.   5.1 Машинно инженерство    
Динамика, якост и надежност на машините, уредите, апаратите и системите 10.01.2019 г.   5.1 Машинно инженерство    
Автоматизация на производството  07.06.2025 г.  9,18 5.2 Електротехника, електроника и автоматика pdf 16x16  pdf 16x16
Електрически машини и апарати 01.06.2024 г.  9,13 5.2 Електротехника, електроника и автоматика  pdf 16x16  pdf 16x16
Електротехнологии 10.01.2019 г.   5.2 Електротехника, електроника и автоматика    
Електроснабдяване и електрообзавеждане 10.01.2019 г.   5.2 Електротехника, електроника и автоматика    
Електронизация  07.06.2025 г.  9,33 5.2 Електротехника, електроника и автоматика  pdf 16x16  pdf 16x16
Теория на автоматичното управление 07.06.2025 г. 9,06  5.2 Електротехника, електроника и автоматика pdf 16x16  pdf 16x16
Електротехнологии и нанотехнологии 10.01.2019 г.   5.2.  Електротехника, електроника и автоматика    
Теоретична електротехника 25.11.2022 г. 9,30 5.2.  Електротехника, електроника и автоматика pdf 16x16  pdf 16x16 
Измервателна електротехника 02.10.2021 г. 9,20 5.2.  Електротехника, електроника и автоматика pdf 16x16 pdf 16x16 
Комуникационна и компютърна техника в ход   5.3 Комуникационна и компютърна техника    
Системно програмиране 31.05.2025 г.  9,10 5.3 Комуникационна и компютърна техника  pdf 16x16  pdf 16x16
Компютърни системи, комплекси и мрежи 31.05.2025 г.  9,16 5.3 Комуникационна и компютърна техника  pdf 16x16  pdf 16x16
Електротехнологии и нанотехнологии в електротехниката 31.05.2025 г. 9,18 5.3 Комуникационна и компютърна техника  pdf 16x16 pdf 16x16
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление  28.06.2024 г.  8,60 5.3 Комуникационна и компютърна техника  pdf 16x16  pdf 16x16
Теоретични основи на комуникационната техника 28.06.2025 г.  9,34 5.3 Комуникационна и компютърна техника pdf 16x16  pdf 16x16
Комуникационни мрежи и системи 28.06.2025 г.  9,14 5.3 Комуникационна и компютърна техника  pdf 16x16  pdf 16x16
Топлотехника 31.01.2019 г.   5.4 Енергетика    
Електроенергийни системи 31.01.2019 г.   5.4 Енергетика    
Корабни силови уредби, машини и механизми 15.03.2025 г.  9,08 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация  pdf 16x16 pdf 16x16
Управление и организация на промишления транспорт (воден транспорт) 15.03.2024 г.  8,77 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация  pdf 16x16  pdf 16x16
Управление на кораби и корабоводене 12.07.2025 г.  9,10 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация  pdf 16x16 pdf 16x16
Системи и устройства за опазване на околната среда 12.07.2025 г.  9,39 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация  pdf 16x16  pdf 16x16
Корабостроене и кораборемонт 15.03.2024 г.  8,83 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация  pdf 16x16  pdf 16x16
Електрообзавеждане на кораба 12.07.2025 г. 9,39 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация pdf 16x16 pdf 16x16
Ергономия и промишлен дизайн 12.07.2025 г.  9,43 5.13 Общо инженерство  pdf 16x16  pdf 16x16
Организация и управление на производството (индустрия) 01.12.2023 г. 9,11 5.13 Общо инженерство  pdf 16x16  pdf 16x16

enqa1      ceenqa3     image1