bar5

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

През месец септември 2024 г. изтичат мандатите на членовете на Постоянните комисии по области на висшето образование (ПКОВО) на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА). В тази връзка ръководството на НАОА отправя покана за номиниране на представители на академичния състав, на представители на потребители на кадри (съсловните и браншови организации и на сдружения на работодателите) и на представители на студентите и докторантите за включване в съставите на постоянните комисии (ПК). За попълване съставите на ПКОВО ще бъдат необходими специалисти и обучаеми от всички области на висшето образование и професионални направления.

Съгласно чл. 88а, ал. 1 и чл. 88, ал. 2 от Закона за висшето образование (ЗВО), постоянните комисии се състоят от 5 до 9 членове, в това число представители на съсловните и браншови организации и представители на студентите. Членовете на постоянните комисии са с тригодишен мандат и не могат да бъдат назначавани за повече от два последователни мандата.

Съгласно изискванията на чл. 88а, ал. 3 от ЗВО, при номинирането следва да се има предвид, че положението на председател и на член на постоянна комисия е несъвместимо със заемане на длъжностите ректор, заместник-ректор, декан и/или директор на филиал във висше училище, съответно председател, заместник-председател и директор на институт на Българската академия на науките и на Селскостопанската академия.

Следва да се има предвид също, че лицата, включвани в съставите на ПКОВО, се определят чрез подбор по документи съгласно приети от Акредитационния съвет (АС) на НАОА Критерии за избор на членове на ПК и при спазването на приетите от АС правила и процедура, налични на адрес https://www.neaa.government.bg/99-balgarski/about-us/osigurjavane-na-kachestvoto/225-procedura-za-podbor-na-eksperti.

Съгласно чл. 7 на приетите от АС Правила за съставяне на ПКОВО кандидатите представят в НАОА заявление по образец (налично на по-горе посочения адрес), с което декларират, че отговарят на изискванията на ЗВО, на Правилника за дейността на НАОА и на Критериите за избор на членове на ПК. Заявлението се придружава от автобиография на кандидата.

Очакваме всички заявления с номинации за включване в съставите на ПК да бъдат изпращани през Системата за сигурно електронно връчване или на имейл адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в срок до 01 юли 2024 г. вкл.

word Образец на заявление за включване в съставите на ПК на НАОА - изтеглете тук

Линк към ENQA      logo ceenqa        eqar logo 080214
        
икона телефон 02 80 778 15

 

Счетоводство

икона телефон 02 80 778 13
 

Деловодство

421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13