bar5

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13
Fax:  02 97 120 68
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 15

 

Счетоводство

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 30

 

Деловодство

Председател:

1. Проф. д-р Илия Гюдженов

Членове:

2. Проф. д-р Красимира Якимова

3. Проф. д-р Динко Динков

4. Проф. д-р Златоживка Здравкова

5. Проф. дмн Георги Тотков

6. Доц. д-р инж. Иван Кунчев

7. Доц. д-р Гергана Боянова

8. Проф. Иван Куртев

9. Елена Тупарова

Главен експерт - Анита Александрова - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Телефон: (02) 80 77 841

Постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол:

  1. предлага за утвърждаване от акредитационния съвет на график за провеждане на следакредитационно наблюдение и контрол;
  2. предлага за утвърждаване от акредитационния съвет състава и задачите на експертните групи в съответствие с характера и съдържанието на процедурата за следакредитационно наблюдение и контрол;
  3. контролира работата на експертните групи и въз основа на техните доклади съставя констативни протоколи за извършената проверка;
  4. подготвя и след съгласуване със заместник-председателя внася в акредитационния съвет доклади и констативни протоколи за резултатите от извършено следакредитационно наблюдение и контрол;
  5. при констатирано неизпълнение в срок на дадените препоръки или при постъпило предложение от министъра на образованието и науката за отнемане на акредитацията постоянната комисия приема решение, с което предлага на акредитационния съвет да отнеме съответната институционална или програмна акредитация;
  6. организира и провежда обучение на експерти в областта на следакредитационното наблюдение и контрол.

 Към организационните звена:

enqa1      ceenqa3     image1