bar5

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13
fax-png-icon-12 02 97 120 68
421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 15

 

Счетоводство

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 30

 

Деловодство

Общата администрация:

  1. изготвя проектите на длъжностното разписание в агенцията, организира и отговаря за воденето и съхраняването на служебните и трудовите досиета;
  2. организира документооборота и архива на агенцията;
  3. осигурява финансово-счетоводното обслужване на агенцията в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и другите нормативни актове и оформя всички документи по сметките на агенцията;
  4. подпомага с юридически консултации дейността на агенцията, осигурява процесуално представителство пред съдилищата след писмено упълномощаване от председателя на агенцията, дава становища по законосъобразността на проекти на договори, заповеди и други актове и документи, свързани с дейността на агенцията
  5. организира завеждането, съхраняването и отчитането на материалните активи на агенцията, ремонта и поддръжката на материалната база и транспортното обслужване на агенцията;
  6. осигурява информационното обслужване и поддържа информационна база от данни, свързана с дейностите по акредитация и оценяване на проекти и за следакредитационно наблюдение и контрол.

  

Име Длъжност Телефон E-mail
Снежанка Владимирова главен счетоводител 80 77 815

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Станка Станоева старши счетоводител
УЧР
80 77 833

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Катя Колева главен специалист 80 77 811

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Елка Боянова деловодител 80 77 813  
Гергина Петрунова касиер 80 77 832  
Георги Цеков шофьор    

 

 

 

 

 

 

Към организационните звена:

enqa1      ceenqa3     image1