bar5

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13
fax-png-icon-12 02 97 120 68
421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 15

 

Счетоводство

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 30

 

Деловодство

Структура и състав

Постоянните комисии по области на висшето образование се създават от Акредитационния съвет. Комисиите се състоят от 3 до 7 членове, единият от които е председател на комисията и се назначават с 3-годишен мандат от председателя на Акредитационния съвет.

Председателите на постоянните комисии се назначават и освобождават по трудово правоотношение, а членовете на ПК сключват договори с председателя на агенцията по реда на Закона за задълженията и договорите.

Постоянните комисии по област на висшето образование са 8, а Класификаторът на областите на висшето образование и професионалните направления включва 9 области на висшето образование и 52 професионални направления. Постоянните комисии са 8, тъй като за области 8 и 9: “Изкуства” и “Военни науки” не е създадена отделна комисия поради малкия брой институции и програми в тези две области. За сметка на това в област 3- “Обществени науки” броят на професионалните направления и специалности е толкова голям, че се наложи те да бъдат разпределени в отговорностите на две комисии: Постоянната комисия по социални и правни науки и национална сигурност, и Постоянната комисия по стопански науки и управление.

pdf 16x16 Професионални направления и специалности от регулираните професии, разпределени по висши училища и постоянни комисии по области на висшето образование

Правомощия

Постоянните комисии по области на висшето образование

1. приемат решение за даване ход на заявената процедура или за отказ за откриване на процедурата, когато не е представена информацията по чл. 81, ал. 6 и 8 от Закона за висшето образование от заявителя или от висшето училище в случаите по чл. 81, ал. 7 от Закона за висшето образование за:

а) програмна акредитация на професионални направления;

б) програмна акредитация на научните специалности извън тези от регулираните професии;

в) оценяване на проект за откриване на професионално направление;

2. предлагат на председателя на акредитационния съвет състава и задачите на експертните групи при процедурите по чл. 81, ал. 1, т. 2, букви "б" и "г" и т. 6, буква "б" от Закона за висшето образование;

3. контролират работата на експертните групи и възлагат на член от постоянната комисия да наблюдава процедурата;

4. разглеждат докладите на експертните групи, внесени в комисията след съгласуването им с наблюдаващите процедурата;

5. приемат решения въз основа на докладите по т. 4 за:

а) програмна акредитация на професионални направления;

б) програмна акредитация на научните специалности извън тези от регулираните професии;

в) оценяване на проект за откриване на професионално направление;

6. подготвят и внасят в акредитационния съвет доклади за резултатите от извършеното оценяване при процедурите за:

а) институционална акредитация;

б) програмна акредитация на специалностите от регулираните професии;

в) програмна акредитация на научни специалности от регулираните професии;

г) оценяване на проект за откриване на висше училище;

д) оценяване на проект за преобразуване на висше училище;

е) оценяване на проект за откриване на основно звено и/или на филиал;

ж) оценяване на проект за откриване на специалност от регулираните професии.

Вижте постоянните комисии:

Вижте организационните звена:

enqa1      ceenqa3     image1