bar5

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13
fax-png-icon-12 02 97 120 68
421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 15

 

Счетоводство

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 30

 

Деловодство

Специализирана администрация

Специализираната администрация е организирана в Дирекция “Оценяване, акредитация и следакредитационно наблюдение и контрол”.

Дирекция “Оценяване, акредитация и следакредитационно наблюдение и контрол”:

  1. по разпореждане на председателя на агенцията експертите от дирекцията участват в процедурите за оценяване и акредитация и за следакредитационно наблюдение и контрол;
  2. подготвя и участва в заседанията на постоянните комисии по области на висшето образование и на постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол, води протоколите от заседанията и съхранява документацията им;
  3. събира, въвежда и поддържа в базата данни на агенцията информация за експерти в определена област на висшето образование и за следакредитационно наблюдение и контрол;
  4. консултира висшите училища и научните организации при изготвянето на материали за акредитация и оценяване на проекти за определена област на висшето образование;
  5. дава становища за ефективността на прилаганите процедури за акредитация и оценяване на проекти и за необходимостта от промени и подобрения в методологията на работа;
  6. прави предложения за подобряване ефективността на работата по акредитацията и оценяването на проекти.

Дирекция “Оценяване, акредитация и следакредитационно наблюдение и контрол”

Име

Фамилия

Длъжност

Тел.

Email

Стоянка  

Кирева

директор

80 77 840

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Анита Александрова главен експерт към ПКСАНК

80 77 841

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Анна Софиянска главен експерт към ПКЗС

80 77 835

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Aсенка

Цонкова

главен експерт към ПКТН

80 77 824

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ася

Стоянова

главен експерт към ПКПНСД

80 77 820

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Кристияна Дедикова експерт към ПКСНУ

80 77 831

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Любомира

Бонева

главен експерт към ПКАНВМ

80 77 836

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Мариела

Алексиева

главен експерт към ПКХНИ

80 77 826

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Сава Миховска главен експерт към ПКПНМИ

80 77 828

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Валентина

Митрева

главен експерт към ПКСПНСО

80 77 842

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Христина

Савова

експерт

80 77 835

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Към организационните звена:

enqa1      ceenqa3     image1